WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система та методи контролю податкового менеджменту - Реферат

Система та методи контролю податкового менеджменту - Реферат

платежів, юридичні та фізичні особи, які, згідно з чинним законодавством, несуть повну відповідальність за виконання податкових зобов'язань. Усі об'єкти податкового контролю несуть таку відповідальність:
1. Громадсько-правова - відповідальність перед кредиторами, акціонерами, співвласниками підприємства, тобто перед тими, з ким підприємство має будь-які відносини.
2. Фінансова - відповідальність перед державою при здійсненні порушень порядку та строків сплати податків.
3. Кримінальна - відповідальність перед державою, коли платник податку навмисно порушує податкове законодавство й завдає шкоди державі у великих розмірах.
4.Адміністративна - відповідальність за порушення, які регламентуються Адміністративним кодексом України.
Існує багато видів порушень, що пояснюється, з одного боку, великою кількістю платників податків, які мають різну організаційно-правову форму, різні види власності, міру відповідальності, а з другого - є багато податків, ще більше методик їх розрахунку, які мають свої особливості. Усі порушення можна кваліфікувати як економічні та організаційно-технічні.
До економічних належать:
1. Приховування прибутку, доходів, обсягів виробництва, реалізації, виконаних робіт чи наданих послуг.
2. Помилкове застосування режиму податкових пільг щодо окремих податків.
3. Порушення строків сплати податків або подання декларацій та звітів про податки.
4. Фальсифікація та подання свідомо неправильних даних у податковій та бухгалтерській звітності.
5. Свідоме приховування податкових надходжень, псування або знищення документів, цінних паперів тощо.
До організаційно-технічних належать: 1. Порушення порядку постановки на податковий облік або ухиляння від нього.
2. Порушення бухгалтерського обліку або даних при відкритті рахунку в банку.
3. Порушення правил заповнення та подачі податкової декларації або ухиляння від її заповнення.
4. Порушення в наданні звітних даних або взагалі ухиляння від ведення обліку.
5. Порушення порядку зберігання документів про податки.
6. Нерівномірне зменшення розмірів сплати податків і зборів.
7. Протидія податковій адміністрації або відмова від видачі податкових документів для здійснення перевірки.
8. Ухиляння від оподаткування.
9. Порушення банком умов відкриття рахунку або переказу податків.
10. Недотримання порядку користування орендованим майном і порушення порядку розрахунку амортизаційних платежів.
11. Ненадання банкам необхідної інформації про платника податку.
12. Незаконні дії проти податкових органів, які здійснюють перевірку. При виявленні доказу порушення податкового законодавства всі
види покарань умовно можна поділити на:
o адміністративні стягнення;
o штрафи, пені, недоотримки;
o призначення примусових розрахунків за рахунками в банку, арешт рахунків;
o закриття рахунків у банках;
o позбавлення ліцензії на вид діяльності або інших державних дозволів;
o арешт майна платника податку, проведення процедури банкрутства;
o позбавлення волі платника податку та конфіскація його майна. Розвиток міждержавних зв'язків, інтеграція та утворення спільних
підприємств, надання можливості відкриття підприємств і реєстрації їх у вільних економічних та офшорних зонах викликає необхідність інтеграції податкових органів України з податковими органами та службами інших держав з метою координації дій при здійсненні контролю за дотриманням податкового законодавства, при визначенні його порушників або запобіганні порушенням.
Особлива увага при здійсненні податкового контролю приділяється підприємствам-олігополістам, міжнародним корпораціям, тому що у них найбільше можливостей ухиляння від сплати податків
через відмінності в податкових законодавствах різних країн. Тому в сучасних умовах гостро постає проблема універсалізації податкових законодавств різних країн та утворення міжнародних контролюючих органів або укладання угод про міждержавні відносини в питаннях оподаткування. Дуже сприяє цьому застосовування широкої комп'ютерної мережі.
Виділяють два напрями боротьби з правопорушеннями податкового законодавства:
o Профілактика, або попередження. Для цього застосовуються превентивні методи, до яких належать консультування, методична допомога платникам податків, своєчасне висвітлення в пресі змін у податковому законодавстві, різноманітні публікації про найтиповіші порушення порядку сплати податків, відкриття у пресі рубрики "Питання-відповіді", огляд і коментарі арбітражних та судових процесів і судової практики.
o Покарання. Здебільшого це репресивні заходи.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. - М., 2000.
18. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
19. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
21. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
22. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...