WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розвиток інвестиційних процесів у світі в XXст. - Реферат

Розвиток інвестиційних процесів у світі в XXст. - Реферат


Реферат на тему:
Розвиток інвестиційних процесів у світі в XXст.
Розвиток підприємництва на сучасному етапі в Україні значною мірою стримується відсутністю коштів на розвиток науково-технічного прогресу та впровадження результатів в економіку. Малий та середній бізнес через специфіку своєї діяльності не може використовувати великі кошти на наукові дослідження.
На жаль, в Україні процеси інвестування протягом тривалого часу перебували в стадії інертності. Причинами цього були скорочення обсягів виробництва, неефективне використання основних фондів, призупинення процесів технічного переоснащення та оновлення виробництва.
У світі, навпаки, ці процеси в період після 1945 р. набули широкого розвитку. Держави, які до 1940 р. перебували в стадії жорсткого кризового стану (наприклад, США), знайшли можливості фінансувати розвиток науково-технічного прогресу, подальшого розвитку економіки і виходу з кризового стану. Але потрібно відзначити, що темпи зростання їх економіки були нижчими, ніж в інших країнах. Держави, які не мали катастрофічних наслідків у результаті бойових дій (наприклад, Великобританія), частково використовували свої кошти для фінансування розвитку науково-технічних досліджень та розробок, а частково - інвестиції інших держав або окремих фізичних осіб. Темпи розвитку економіки цих держав були середніми. Третя група держав, які дуже постраждали від бойових дій, мали катастрофічні наслідки (наприклад, Німеччина, Японія, Франція та ін.), не мали власних коштів для фінансування розвитку науково-технічного прогресу і могли розвиватися тільки за рахунок інвестицій інших держав. При цьому потрібно визначити напрями використання цих інвестицій. Деякі держави, які потім об'єдналися в держави так званого соціалістичного табору, використовували ці кошти на придбай-
ня продуктів харчування або товарів споживання (головним чином, товарів легкої промисловості). Інший напрям - використання інвестицій для розвитку виробництва: на наукові дослідження, розробки нових технологій (цим шляхом пішли Японія, Німеччина). У результаті економіки цих держав розвивалися швидкими темпами, і через 10-15 років вони увійшли в першу п'ятірку країн світу.
У цей же час в цих країнах створюється нова концепція державного регулювання і відбувається формування нових фінансових методів, серед яких кредитні та податкові важелі, які пізніше стали головними в інвестиційній політиці держав. Надалі інвестиційна політика стала індикатором економічного стану держави, а її коливання свідчать про зміни сукупного попиту, а пізніше - обсягу національного виробництва і зайнятості населення. У межах податкової та кредитної політики постійно трансформуються системи різних економічних методів і пільг, які спрямовуються на стимулювання приватної ініціативи, підтримку розвитку підприємництва, модернізацію виробництва, прискорення впровадження досягнень науково-технічного прогресу в промислове виробництво.
Одним із засобів стимулювання компаній і фірм до інвестування коштів в основний капітал і розширення власних витрат на проведення науково-технічних досліджень було застосування податкових пільг, особливо в 50-ті роки XX ст. Це пов'язано з різними причинами.
По-перше, розвиток податкової політики здійснювався під впливом чинників, які формували розвиток економіки держави, насамперед на макроекономічному рівні. До них передусім належать прискорення темпів науково-технічного прогресу, поява нових видів сировинних ресурсів та альтернативних матеріалів, поява та використання ядерних енергоносіїв, що суттєво вплинуло на перебудову окремих галузей промисловості. Водночас почали розвиватись різні напрями теорії оподаткування, сутність яких полягала у тому, що в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку в національних системах більше уваги стали приділяти стимулюючим функціям податків. Як найважливіший чинник впливу держави на прискорення розвитку науково-технічного прогресу, розширення експорту, впровадження екологічних заходів, збільшення зайнятості населення використовувались різні податкові пільги, особливо коли держава була зацікавлена в розвитку окремих галузей, підприємств, фірм. Але при цьому їм не забезпечувався рівень прибутковості в середньому нормативному прибутку або стандартні умови діяльності.
По-друге, в 50-70-ті роки XX ст. почали зменшуватися витрати на наукові дослідження та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) з державного бюджету. Це пояснюється тим, що віддача від них у більшості державних програм низька. На практиці відбувалось тільки просте перекачування коштів у різні науково-дослідні інститути та центри з бюджетних фондів державних програм, які були орієнтовані на розвиток окремих напрямів військових досліджень. Неефективне використання бюджетних коштів викликало протидію з боку платників податків.
По-третє, суттєво скоротилася зацікавленість приватних компаній та фірм в отриманні державних інвестицій. Це пояснюється тим, що в укладених угодах обов'язково вказується напрям використання інвестиції, і тим самим дуже скорочувалася можливість вільного вибору напряму дослідження. Крім того, бурхливий науково-технічний прогрес значно скоротив строки морального зносу нової техніки та технологій, що вплинуло на пряме регулювання інвестиційних процесів з боку держави.
Надалі більшість держав почала переходити від процесів технічного переоснащення виробництва до економічних методів заохочення приватних фірм і підприємств, які самостійно йшли на ці витрати. У цей же період розробляється система стимулювання приватного капіталу до інвестування в НДДКР. Найперше вводились суттєві пільги на податок на прибуток.
Усі методи, які застосовувались у більшості країн з розвиненою ринковою економікою, можна поділити на три групи:
o прискорена амортизація обладнання та машин;
o інвестиційний податковий кредит;
o стимулювання вкладання коштів у НДДКР.
Прискорена амортизація обладнання та машин. Це дієвий інструмент державного регулювання темпів обігу основного капіталу, розподілу інвестицій по сферах загального виробництва. За допомогою підвищення коефіцієнтів і строків амортизації обладнання здійснюється зменшення розміру між податковою та економічною амортизацією і при цьому зменшується розмір оподатковуваного прибутку. Вперше цей метод був застосований у США 1954 року (детальніше це питання було розглянуто в розд. 3).
Інвестиційний податковий кредит. Він являє собою фінансування державою капітальних вкладень приватного бізнесу, а фактично це податкова знижка. Головною метою його є стимулювання розширення парку обладнання та заміна застарілого. Він розраховується,
як звичайно, у відсотках до вартості обладнання та вираховується безпосередньо з суми податку на прибуток підприємства або оподатковуваного доходу. Особливо поширеним цей метод став в енергетиці та матеріалозберігаючих технологіях. Він має непостійний характер і застосовується залежно від кон'юнктури ринку та зацікавленості держави в розвитку того чиіншого підприємства або галузі. Ця пільга сприяла введенню в дію та в експлуатацію нового обладнання та машин.
Стимулювання вкладання коштів у НДДКР. Уперше цей метод був застосований у США. Його сутність полягає в тому, що з оподатковуваного прибутку або доходу фірми вилучаються і включаються як витрати ті кошти, які витрачаються на НДДКР. У деяких державах (наприклад, у Великобританії, Бельгії, Голландії, Швеції) ці кошти включаються до витрат підприємства в повному обсязі.
Застосування податкових пільг вплинуло на

 
 

Цікаве

Загрузка...