WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкове регулювання у системі податкового менеджменту (пошукова робота) - Реферат

Податкове регулювання у системі податкового менеджменту (пошукова робота) - Реферат

Президента України, постанов Кабінету Міністрів тощо), що ускладнює правову базу існування ВЕЗ.
Строк, на який створюється вільна економічна зона, встановлюється законодавством України щодо кожної зони. Так, з 1 січня 2000 р. на 50 років створені ВЕЗ в Криму ("Велика Ялта", "Алушта", "Судак", "Феодосія", "Сиваш", "Керч", "Східний Крим"), а особлива зона "Порто-Крим" у Керчі - на 30 років. Такий само строк будуть діяти ВЕЗ у Харкові, території пріоритетного розвитку в Волинській, Житомирській областях (м. Коростень, Новоград-Волинський та інші райони). На 25 років відкрита ВЕЗ в Одесі "Порто-франко", на 20 років - "Інтерпорт-Ковель" та ін.
Крім територіальних ВЕЗ, в Україні створюються наукові підприємства, конструкторські бюро, заводи, так звані технологічні парки. Вони створені на заводі "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", в Інституті електрозварювання ім. Є. О. Патона, Інституті монокристалів. На цих підприємствах усі операції щодо реалізації продукції звільняються від сплати ПДВ, а також податку на прибуток. Ці кошти акумулюються на особистому рахунку і використовуються на розширення наукової та науково-технічної діяльності.
Для того щоб підприємство було зареєстроване у ВЕЗ, необхідно виконати певні правила та вимоги. Так, для реєстрації подають такі основні документи:
o заяву за формою, яка затверджена виконкомом;
o інвестиційний проект кошторисною вартістю, еквівалентною визначеній для кожної зони суми в доларах;
o нотаріально засвідчені копії свідоцтв про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчі документи юридичної особи;
o якщо заявлена іноземна юридична особа, то документи, які свідчать про її реєстрацію в країні перебування;
o висновки щодо інвестиційного проекту, зроблені відповідно до законодавства України;
o довідку державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності про стан розрахунку з бюджетом;
o проект угоди щодо умов реалізації інвестиційного проекту, погоджений з органом господарського розвитку ВЕЗ.
Крім зазначених документів, керівництво вільноїекономічної зони може зажадати й інші документи.
Для кожної ВЕЗ встановлюється свій розмір інвестицій, який потрібен підприємству для реєстрації в зоні. Так, мінімальні розміри інвестицій становлять:
1 млн дол. - Донецька обл., Луганська обл., "Порто-Франко" (Одеська обл.);
500 тис. дол. - "Антарктика" (м. Іллічівськ), "Порто-франко" (м. Одеса), "Яворів" (Львівська обл.), "Курортополіс" (м. Трускавець, Львівська обл.), Спеціальний інвестиційний режим м. Харків, "Миколаїв";
250 тис. дол. - "Закарпаття", Територія пріоритетного розвитку Волинської обл.;
200 тис. дол. - "Славутич", Територія пріоритетного розвитку Житомирської області;
50 тис. дол. - Територія пріоритетного розвитку Криму.
Вільні економічні зони дають реальну можливість залучити до регіонів іноземні інвестиції, які повинні спрацювати й на підвищення економічної ситуації в Україні взагалі.
Але найбільшого ефекту буде досягнуто тоді, коли над цими зонами встановлять контроль за інвестуванням, використанням коштів за призначенням.
Підсумовуючи зазначене вище, можна сказати, що:
1) податкове регулювання є частиною державного регулювання. Але головна мета його - встановлення рівноваги не тільки між державними, а й суспільними, корпоративними та приватними економічними інтересами. Це завдання зводиться до максимального забезпечення суспільних потреб. При цьому податкова політика забезпечує не тільки надходження коштів до дохідних частин бюджетів різних рівнів, а й повинна забезпечити отримання таких їх розмірів, які будуть достатні для суспільного відтворення. Крім того, повинно забезпечуватись і зростання загального добробуту населення;
2) податкове регулювання тісно пов'язане з такими способами державного регулювання, як ціноутворення, тарифне, валютне та грошове регулювання, політика державних позик тощо;
3) найефективнішим засобом податкового регулювання є надання пільг. Особливо це стосується стимулювання інвестиційних проектів за рахунок надання підприємствам, які їх здійснюють, різних податкових пільг і кредитів, податкових канікул тощо;
4) податкове регулювання має бути спрямоване на конструктивні зміни в економіці і не повинне мати репресивний характер.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. - М., 2000.
18. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
19. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
21. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
22. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...