WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкове регулювання у системі податкового менеджменту (пошукова робота) - Реферат

Податкове регулювання у системі податкового менеджменту (пошукова робота) - Реферат

Надаються такі пільги тим підприємствам, які можуть забезпечити нормальне й ефективне використання отриманих інвестицій.
5. Економічність. Надання пільг повинне приносити ефект. Неприпустима ситуація, коли наноситься шкода бюджету будь-якого рівня або підприємствам, які отримали ці пільги. Надання пільг має спрямовуватись на досягнення єдності інтересів усіх учасників цього процесу.
6. Законодавчий рівень затвердження пільг. Порядок надання пільг затверджується законодавчим органом - Верховною Радою України. Вона може встановлюватиподаткові пільги, причому це стосується всіх законів і всіх пільг щодо податків незалежно від їх виду. На місцевому рівні надання пільг не може виходити за межі чинного законодавства.
Загалом податкові пільги мають бути спрямовані на зацікавленість підприємств у виробництві тієї продукції, яка потрібна державі, розвитку тих регіонів, які визначаються державою як регіони переважного розвитку, а також на підвищення конкурентоспроможності продукції та підприємств.
Пільги надаються, згідно з чинним законодавством, органами виконавчої влади, податковими органами в межах їх компетенції. При наданні пільг враховується багато чинників. До головних належать:
o джерела отримання податку;
o розмір об'єкта оподаткування;
o форма власності об'єкта оподаткування;
o категорія платника податку;
o держава, яка є територією суб'єкта оподаткування;
o вид виробу;
o розмір бюджетного дефіциту;
o пріоритети в розвитку економіки;
o можливі наслідки для соціальних витрат тощо.
Податкові пільги залежно від сфери застосування поділяються на:
o загальні, які надаються всім платникам певного податку без будь-яких винятків (наприклад, неоподатковуваний мінімум встановлюється для всіх громадян України незалежно від розміру доходу, соціального статусу, національності, віку тощо);
o особливі, що надаються тільки окремим платникам податків (як юридичним, так і фізичним особам). Здебільшого вони мають суб'єктивний характер, залежать від тих, хто їх надає, і при цьому можливе використання їх у корисливих цілях окремими платниками.
Форми надання податкових пільг показані на рис. 24.
Пільги у формі зниження податкових ставок спрямовані на скорочення податкової бази. Так, при визначенні податкової бази при сплаті прибуткового податку з громадян, ставка оподаткування може бути знижена на певний розмір матеріальної допомоги або при наявності дітей віком до 18 років тощо.
Податкові знижки бувають двох видів:
o лімітні, коли розмір знижки обмежується;
o нелімітні, коли можна зменшувати базу оподаткування без будь-яких обмежень.
Розрізняють також пільги:
1. Стандартні. Вони надаються всім платникам податків і можуть виражатися в твердих розмірах або у відсотках. Так, при оподатку-ванні громадян застосовуються такі знижки:
o базисні. Наприклад, неоподатковуваний мінімум;
o сімейні. Вони поширені за кордоном, коли пільги надаються за-лежно від сімейного стану платника;
o знижки для фізичних осіб, які мають особливі умови (наявність неповнолітніх дітей, інших осіб, які перебувають на утриманні платника тощо);
o знижки фізичним особам залежно від віку, стану здоров'я, інвалідам.
2. Нестандартні. їхній розмір залежить від витрат платника податку на різні доброчинні цілі, охорону навколишнього середовища тощо.
Податкові вилучення. Сутність цих пільг полягає в тому, що від оподаткування звільняються деякі об'єкти або окремі елементи чи види діяльності (наприклад, пільги при оподаткуванні прибутку ре-лігійних організацій тощо).
Податковий кредит. Сутність цієї пільги полягає в зміні строку оплати податку від одного місяця до одного року. Особливого зна-чення ця пільга набуває при наданні інвестиційного кредиту, коли головною метою стає стимулювання інвесторів у вкладання коштів у вітчизняне виробництво.
Умовно всі пільги можна поділити на дві групи: прямі та непрямі.
До прямих пільг належать ті, що регулюють ставки оподаткування. Серед найважливіших з них можна зазначити:
o зниження ставок оподаткування по окремих податках (наприклад, на податок на прибуток діють дві ставки: ЗО % та нульова);
o надання підприємству податкового кредиту (але це належить до компетенції податкових органів);
o встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (при розрахунку прибуткового податку з громадян);
o повне звільнення платників податків (як юридичних, так і фізичних осіб) від сплати податку (наприклад, звільнення від сплати податку на прибуток підприємств, які утворені інвалідами, або звільнення від сплати деяких податків підприємця, який перейшов на спрощену систему оподаткування - на єдиний або фіксований податок).
До непрямих податкових пільг належать ті, що надаються залежно від видів діяльності або інших умов:
o окремим видам підприємств;
o при здійсненні певних господарських операцій;
o при реалізації деяких видів товарів;
o на певні види витрат підприємства.
Іншим способом податкового регулювання є застосування до порушників податкового законодавства різних штрафних санкцій - штрафів, пені, дорахування.
Як система надання пільг, так і система застосування штрафних санкцій повинні бути в будь-якій державі, але ефективність податкового регулювання визначається співвідношенням між цими двома типами. Найефективніша вона там, де більша питома вага надання пільг.
Усі податки, які сплачуються в державі, поділяються на дві групи: державні та місцеві. Але в деяких випадках загальна сума податків розподіляється у відповідних частках у державний та місцеві бюджети.
Важливе місце в системі податкового регулювання належить перерозподілу дохідної частини бюджету та різних податкових надходжень між бюджетами різних рівнів. Так, при нестачі коштів для покриття витрат місцевими бюджетами їм надаються різні дотації та допомога з державного бюджету, що також є одним із методів впливу на економіку регіону.
При проведенні податкового регулювання особливого значення набувають відносини власності, тобто відносини, що складаються між різними суб'єктами - державою, підприємствами, громадянами. Від цього залежать і податкові відносини. Це пов'язано з тим, що значна частина податків стягується або з майна підприємств чи фізичних осіб, або з землі, яка є власністю, або з доходів від цієї власності. Особливе значення мають відносини держави з великими

 
 

Цікаве

Загрузка...