WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

варіантам, де найменший розмір податку.
Використання регіональних особливостей можливе тільки після досконалого аналізу та вивчення особливостей чинного законодавства. Так, якщо планування відбувається на території однієї держави, то стосується місцевих податків, для яких характерне зменшення ставок по окремих із них залежно від напряму розвитку регіону, його виробничої бази, мети та завдання, які стоять перед керівництвом регіону, стану місцевого бюджету тощо. Якщо підприємство має відносини із суб'єктами інших держав, то досконало вивчається та аналізується податкова система тієї країни, її особливості. На підставі цього визначаються можливості застосування знижених норм оподаткування, пільг тощо. Особливу увагу потрібно приділяти двостороннім угодам, які укладаються між державами, для уникнення подвійного оподаткування. Треба також мати на увазі, що в деяких країнах існують особливі умови оподаткування для підприємств різних організаційних форм і залежно від країни реєстрації (тобто від того, резидент це підприємство чи нерезидент).
Одним із варіантів зменшення податкових платежів є створення спільних підприємств і реєстрація в офшорній зоні, що дає можливість знизити податки на прибуток підприємства та деякі інші податки.
Кінцева мета податкового планування - оптимізація податкових платежів. Отже, планування податкових платежів визначає строк, на який розробляється оптимальний варіант податкових платежів.
У сучасних умовах підприємство може вибирати таку податкову політику, яка якнайбільше задовольняє його, у тому числі і податкову систему. Але в цьому разі необхідно звертати увагу на зміни в чинному законодавстві. На жаль, вони вносяться дуже часто, іноді мають кардинальний характер і суттєво впливають на податкову політику підприємства.
Розробка оптимального плану податкових платежів має універсальний характер. Вона може здійснюватись щодо окремого підприємства як по окремих видах податків, так і по всіх. Якщо цей розрахунок виконується щодо середнього або великого підприємства, то розробка здійснюється по всій системі податків та обов'язкових платежів. Залежно від галузі національної економіки або напрямів діяльності обчислюються їх кількість та оптимальний розмір.
Певні види діяльності мають пільги щодо окремих податків. Виходячи з оптимізаційного плану податкових платежів, у деяких випадках підприємство визначає і напрями своєї подальшої діяльності, а іноді й можливість "виживання" в реальних умовах.
Особливого значення оптимізація податкових платежів набуває для підприємств малого бізнесу, головна мета яких - отримання і збільшення прибутку для розширення виробництва, збільшення обсягів діяльності та підвищення оплати праці. В умовах ринкової економіки, коли ціни на виготовлювану продукцію усереднюються і скорочуються можливості різних маневрів, зменшення загальних витрат підприємства можна досягти за рахунок зниження податкових платежів. При розробці оптимального плану податкових платежів встановлюються різні напрями:
1. Визначення доцільності застосування спрощеної або будь-якої іншої системи оподаткування для конкретного підприємства в умовах, які створилися.
2. Розрахунок різних варіантів напрямів виробничої діяльності може супроводжуватись розрахунком розмірів податкових платежів. При цьому визначається доцільність вибраних напрямів діяльності та можлива їх зміна з урахуванням мінімізації податкових виплат.
3. Визначення можливостей зменшення податкових платежів за рахунок прямих і непрямих податків та застосування різних пільг щодо них.
4. Визначення можливості регіональної диверсифікації, розширення сфери та напрямів діяльності, застосування тих, які дають можливість зменшення загальної суми податкових платежів.
5. Розробка прогнозів податкових платежів на майбутнє. Планування оптимізації оподаткування неможливе без вирішення
проблеми планування фінансових ризиків і моделювання в межах чинного законодавства розмірів і часу податкових виплат із застосуванням нейросітьового класифікатора фінансово-господарських угод і варіантів їх використання. Для цього усі можливі ситуації класифікуються за групами та рівнями. Визначають чотири рівні:
1. Наслідки фінансово-господарської діяльності підприємства, які не оподатковуються, тобто мають пільги щодо оподаткування в рамках чинного законодавства України.
2. Види діяльності, пов'язані зі сплатою найменших податкових платежів.
3. Види діяльності, пов'язані з найменшими податковими відрахуваннями.
4. Заборона дій, тобто ризиків, які вступають у суперечність з чинним податковим законодавством і в кінцевому підсумку можуть призвести до негативних наслідків - адміністративних абоінших покарань, штрафів і погіршення фінансового стану підприємства в цілому.
У подальшому розробляється масив навчальних прикладів, за якими неиронна сітка змогла б класифікувати ризики підприємства і зіставити з ними податкові виплати. Базується це на отриманні достовірної інформації, а також виборі відповідного електронного забезпечення. При цьому розраховуються та моделюються різні варіанти, обчислюються податкові платежі в тих чи інших варіантах, а також робиться прогноз-модель податкових платежів при іншому податковому законодавстві, тобто визначається, які б переваги отримало підприємство або держава. Це, в свою чергу, є базою для державного податкового менеджменту, законодавчих органів при розробці нових законів про податки або внесенні змін і доповнень до чинного законодавства.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. - М., 2000.
18. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
19. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
21. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
22. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...