WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

підприємства чи фірми, згідно з чинним законодавством, ефективнішої організаційно-правової форми. Так, в Україні в сучасних умовах є сенс створювати підприємства малого бізнесу, які мають можливість вибирати форму оподаткування, у тому числі єдиний податок або фіксований податок зі спрощеною системою обліку та звітності. Товариства з повною та обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства відкритого та закритого типу (хоча в деяких випадках підприємства цих організаційно-правових форм також можуть перейти на спрощену систему оподаткування) повинні сплачувати всі види податків.
4. У процесі господарської діяльності використовуються різні види господарських угод. Так, в угоди можна вносити окремі пункти, які дають змогу підприємству зменшити розміри податків (особливо це стосується угод з підприємствами іноземних держав або з такими, що мають пільги при оподаткуванні своєї діяльності). Крім того, можна застосовувати комбіновані угоди між партнерами.
5. Чітке і точне ведення бухгалтерського обліку. Від виконання цієї вимоги залежить не тільки правильність розрахунку податкових платежів із бюджетом, а й визначення ефективності економічної діяльності підприємства в цілому, її стратегії, а також ефективність прийняття управлінських рішень як в поточному, так і в майбутньому періоді.
6. При сплаті податків, обов'язкових платежів і зборів часто зустрічаються випадки порушення податкових прав платників з боку державних податкових органів. Тому вирішальне значення має вибір способів захисту підприємства від таких порушень, грамотного економічного та правового обґрунтування подання різного типу скарг і заяв, а також здатність захищати в судових органах свої права. При цьому важлива роль відводиться юридичній та економічній службам підприємства.
При визначенні оптимальності податкових платежів важливо постійно відстежувати зміни, які відбуваються у податковому законодавстві, - від висвітлення їх у пресі до використання послуг різних консалтингових підприємств та фірм.
При укладанні угод можна використовувати як основи типові договори. Але будь-яка угода додатково потребує конкретизації та уточнення. Особливо це стосується укладання угод з іншими державами. При цьому потрібно дотримуватись вимог чинного законодавства, знати чинне податкове законодавство в них, наявність пільг і взагалі корисність інвестування фінансових та інших ресурсів у ці країни.
Рішення проблеми оптимізації податкових платежів досягається шляхом формалізації процесів планування та прогнозування на підставі використання сучасних інформаційних аналітичних систем і технологій. При визначенні оптимальності оподаткування використовується метод багатоваріантних розрахунків, тобто розглядається якомога більше різних варіантів, потім вони порівнюються і вибирається найсприятливіший та найкорисніший. Найбільший ефект досягається при застосуванні комп'ютерної техніки.
Завершується процес розробки оптимальних розмірів податкових платежів визначенням ефективності розробленої політики. При цьому особливе місце відводиться аналізу податкових платежів за ряд років, порівнянню їх та визначенню найсприятливішого з урахуванням конкретних умов і напрямів діяльності.
Оптимізація податкових платежів передбачає вибір таких податкових систем і платежів, які б задовольняли підприємство з погляду отримання доходів, необхідних для розширення виробництва, знаходження працівників, зацікавлених у результатах своєї праці, та давали б можливість зменшити втрати від ризику господарської діяльності.
З урахуванням нестабільного законодавства в Україні, суперечностей у нормативній базі, волюнтаризму контролюючих органів оптимізація податкової політики відіграє дуже важливу роль.
Головна мета оптимізації - збільшення доходів юридичної або фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність.
Розробка оптимальних податкових платежів дає змогу розробити найефективнішу податкову політику. Але при цьому потрібно дотримуватись певних принципів, як-от:
1. Базування оптимізації оподаткування на чинній законодавчій базі.
2. Визначення напрямів розробки податкової політики, можливості та обґрунтування різних її видів залежно від реального економічного стану.
3. Розробка найефективніших господарчих рішень, які можуть впливати на оптимізацію податкових платежів.
4. Визначення можливостей впливу на окремі податки, на елементи податкової системи з метою їх оптимізації.
5. Визначення та врахування взаємодії між виробничою діяльністю, виробничою програмою та податковою системою підприємства при виборі податкової політики підприємства.
6. Розробка прогнозів і планів майбутніх податкових платежів підприємства в цілому.
Оптимізація податкової політики вирішує особливі завдання, а саме:
1. Проведення оптимізації передусім за рахунок мінімізації податкових відрахувань підприємства.
2. Використання регіональних особливостей оподаткування підприємства.
3. Планування податкової політики по окремих етапах.
4. Вибір найприйнятнішої податкової політики підприємства, яка дає змогу збільшити ефективність підприємства в цілому та його фінансово-господарського стану.
5. Широке застосування оптимізації податкової політики. Вона може використовуватись як на рівніневеликих підприємств, так і для великих заводів, підприємств та інших фірм.
6. Використання при розробці оптимального плану податкових платежів усіх пільг, передбачених чинним законодавством.
7. Визначення можливостей диверсифікації виробництва та її впливу на зменшення податкового тягаря підприємства.
8. Можливість вибору різних заходів впливу на зменшення бази оподаткування.
Розробка оптимального плану податкових платежів повинна базуватись на основі їх мінімізації.
Оптимізація податкових платежів на підприємстві відрізняється за змістом від їх мінімізації. Мінімізація передбачає розробку різних заходів щодо сплати податків, яка може здійснюватись як на незаконних, так і на законних підставах. Мінімізація податкових платежів на незаконних підставах, наприклад, за рахунок приховування та скорочення бази оподатковування (коли показується не вся виручка, або знижується заробітна плата працівників і діє так звана "чорна каса", або взагалі підприємство не показує прибуток) надалі, коли ці порушення будуть викриті, може призвести до збільшення платежів у вигляді штрафів, пені. Коли підприємство ставить за мету мінімізувати податкові платежі на законних підставах, то це може призвести до скорочення обсягів виробництва, а в кінцевому підсумку і до призупинення діяльності підприємства. Бажання скоротити податки (наприклад, податок на додану вартість) призводить до скорочення обсягів, бажання зменшити податок на прибуток -до того, що підприємство відмовляється від розширення своєї діяльності, від стимулювання праці робітників.
В умовах ринкової економіки підприємство має можливість самостійно розрахувати розмір податкових платежів на підставі чинного законодавства та податкової бази підприємства. Насамперед це стосується підприємств малого бізнесу (які можуть вибрати або звичайну систему оподаткування, або спрощену за ставками 6 і 10 %) та сільськогосподарських підприємств (які можуть оподатковуватись по фіксованому податку). Для вибору оптимального варіанта податкових платежів розробляють кілька варіантів і вибирають найефективніший шляхом порівняння. Крім того, підприємство самостійно визначає свою базу оподаткування, може її зменшувати і таким чином знизити розмір сплачуваних податків. Особлива увага приділяється передусім тим

 
 

Цікаве

Загрузка...