WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

Планування податкових платежів (пошукова робота) - Реферат

податкової політики підприємства. До них належать підвищення добробуту власників і співвласників підприємства, рівня прибутковості продукції та підприємства тощо. На підставі цього і визначається стратегічна мета податкової політики - зменшення податкових платежів, їх оптимізація, сплата податків у розмірах, які можуть бути відносно постійними протягом певного періоду, та ін. На цьому ж етапі відбувається і конкретизація цілей за часом та об'єктами оподаткування.
На четвертому етапі розробляється податкова політика, плани по окремих видах податків і напрямах діяльності. Залежно від напряму діяльності підприємства визначається податкова політика, перелік податкових платежів, зборів та обов'язкових платежів. Крім того, визначається можливість диверсифікації напрямів діяльності й залежно від цього - можливість зміни податкової політики підприємства. На цьому етапі розробляються плани податкових платежів по окремих видах податків, визначаються можливості їх зменшення при зміні напрямів діяльності.
На п'ятому етапі розробляються різні заходи щодо досягнення стратегії податкової політики та її реалізації, а також визначаються система керівництва та склад виконавців стратегії, цілі, завдання та напрями діяльності. Податковий менеджмент окреслює коло виконавців і ступінь їх відповідальності, розробляється система стимулювання виконавців.
На шостому етапі оцінюється ефективність розробленої стратегії податкової політики. Цей етап є останнім, підсумковим і проводиться за різними напрямами:
o узгодження стратегії податкових платежів із загальною економічною стратегією підприємства, стратегією його розвитку. При розрахунку за цим напрямом визначається також ступінь відповідності розроблених прогнозів розвитку економічного стану держави та фактичним змінам;
o відповідність прогнозованого розвитку навколишнього екологічного середовища фактичним змінам;
o оцінювання внутрішнього зв'язку стратегій податкових платежів з іншими стратегіями, насамперед фінансовою, виробничою та ін. Визначається також співвідношення цілей та завдань і стратегій, а також їх спрямованість і можливість виконання;
o реалізація стратегій податкових платежів. Це стосується можливості її загальної реалізації за напрямами та в часі. При цьому оцінюється рівень кваліфікації податкових менеджерів та їх досвід;
o результативність розробленої стратегії. Для цього визначаються
різні показники ефективності стратегій податкових платежів, які
можна поділити на загальні та часткові.
До загальних належать:
1.Збільшення або зменшення загальної суми податкових платежів підприємства в цілому за звітний період (наприклад, за звітний рік) у порівнянні із запланованим розміром.
2. Збільшення або зменшення загальної суми податкових платежів у порівнянні з попередніми роками (також у зіставленій базі).
3.Темпи зростання загального розміру податкових платежів під-приємства за звітний рік (у відсотках).
4.Темпи зростання загального розміру податкових платежів підприємства за попередній рік (у відсотках).
5.Рівень оподаткування підприємства (Р ). Він визначається за формулою
де ПП - сума податкових платежів підприємства в цілому за певний період; Ч - чистий прибуток, отриманий підприємством за певний період. 6. Податкомісткість діяльності підприємства (П ). Для її визначення може бути застосована Формула
де П - чистий прибуток, отриманий підприємством за певний період; ПП - сума податкових платежів підприємства в цілому за певний період. 7. Податкова квота підприємства (П ):
де ОД - загальний обсяг діяльності підприємства за відповідний період. До часткових показників ефективності стратегії податкових платежів можна віднести такі:
1. Рівень оподаткування окремих господарчих операцій або укладених угод (Р ). Розрахунок проводиться за формулою
де ПП - сума податкових платежів після здійснення укладеної угоди; П - прибуток, отриманий від здійснення укладеної угоди. 2. Рівень оподаткування окремих видів діяльності (Р ). Для розрахунку ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ Формула
де ПП - податкові платежі по виду діяльності, який аналізується; П - прибуток, отриманий від здійснення цього виду діяльності 3. Рівень пільгового оподаткування підприємства (Р ):
де 11 оп - сума пільгових податків, сплачених підприємством за період, що аналізується; П - загальний чистий прибуток, отриманий підприємством за період, що аналізується. 4. Коефіцієнт оподаткування прибутку підприємства (К ):
де Ч - чистий прибуток підприємства, отриманий ним за відповідний період; ПП - сума податкових платежів, сплачених підприємством за відповідний період. Поточне планування. Цей вид планування базується на розробленій стратегії податкових платежів, загальній економічній стратегії підприємства на поточний період і розробляється по окремих видах діяльності підприємства. Період розробки цих планів податкових платежів до одного року з розбивкою по кварталах. При плануванні враховується:
o чинне законодавство про податки в Україні;
o чинна нормативна база;
o завдання підприємства на період до одного року;
o податкова політика підприємства на період до одного року;
o можливі зміни напрямів діяльності підприємства, його диверсифікація тощо.
На цьому етапі розглядається план податкових платежів як по податковій системі в цілому, так і по кожному податку. Крім плану податкових платежів, розробляється податковий календар як по всіх податках, так і по кожному окремо. У календарі зазначається кінцевий термін сплати податків і відповідна звітність. Він уможливлює упорядкування сплати податків за строками.
Завершальним етапом поточного планування податкових платежів є визначення ефективності податкової політики за певний період за допомогою загальних і часткових показників. Для цього використовується та жметодика, що і при визначенні ефективності податкової політики при стратегічному плануванні.
Оперативне планування. Його сутність полягає в розробці короткострокових планових податкових платежів (на період до одного місяця). При оперативному плануванні враховуються всі умови, що й при стратегічному та поточному плануванні. Особлива увага приділяється постійним змінам, які відбуваються в законодавчій базі, - порядку сплати податків, методикам розрахунку податкових платежів, ставок та інших елементів нормативної бази.
Важливим елементом податкового менеджменту є розрахунок оптимальності податкових платежів на фінансовий рік. Для цього досліджуються рух фінансових потоків підприємства за звітний період, оцінюються ресурсний потенціал, економічна стратегія підприємства, а також проводиться моніторинг податкового законодавства. Оптимізація податкових платежів є не тільки частиною податкового менеджменту, а й частиною планової роботи менеджера. У практиці податкового менеджменту визначають кілька шляхів оптимізації податкових платежів:
1. Вибір такого виду діяльності підприємства і особливо місця реєстрації, де діють найсприятливіші умови оподаткування, причому не тільки окремих видів діяльності, а й діяльності підприємства в цілому. До таких місць належать вільні економічні зони (ВЕЗ) України, світові офшорні зони.
2. На підставі досконалого вивчення чинного законодавства віднаходження всіх можливостей використання його з максимальною користю для підприємства. Передусім це стосується використання податкових пільг, які визначаються чинним законодавством. Крім того, можливе використання й деяких прорахунків у чинних законах, неконкретних висловлювань тощо.
3. Вибір при утворенні

 
 

Цікаве

Загрузка...