WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкове право та його складові - Реферат

Податкове право та його складові - Реферат

Невизначеність більшості з цих проблем призводить до того, що
загальнодержавні органи змушені постійно змінювати більшість ставок оподаткування. Це ускладнює процес податкового менеджменту та визначення загальної податкової політики.
У деяких випадках один і той самий податок для юридичних і фізичних осіб може мати різні ставки оподаткування. Здебільшого для юридичних осіб ставка оподаткування має конфіскаційний характер. Тому велике значення має визначення максимальної ставки. Вона не повинна знижувати стимул підприємця (як юридичної, так і фізичної особи) до збільшення виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг. При встановленні цих ставок необхідно
визначити наслідки від найбільшого зростання їх і втрати державного бюджету, якщо суб'єкт оподаткування ухилятиметься від сплати податкуза цією ставкою. Розмір ставки оподаткування повинен бути однаковий як для юридичних, так і для фізичних осіб. Це дасть змогу виключати тенденцію до перерозподілу доходів на користь тих, хто має меншу ставку оподаткування.
Наступним елементом податкової системи є податковий період. Це строк, протягом якого формується податкова база і остаточно визначається загальний розмір ставки оподаткування. Здебільшого податковий період збігається зі звітним. Наприклад, податковий період при сплаті акцизного збору визначається відповідно до реалізації підакцизних товарів і виробів або всієї їх партії. Податковий період повинен бути чітко визначений, щоб запобігти порушенням прав платників податку.
Строк сплати податку. Це конкретна календарна дата або період, протягом якого платник податку повинен розрахуватись з державою. Цей елемент податкового права визначається чинним податковим законодавством і при його встановленні повинно враховуватись багато чинників. До основних з них належать:
o місце податку в доході державного та місцевого бюджетів;
o характеристика безпосередньо податку та платника;
o періодичність отримання доходу об'єктом оподаткування;
o розмір об'єкта оподаткування;
o соціальна та екологічна спрямованість податку тощо. При встановленні строку сплати податку визначають:
o термін сплати податку;
o строк подання звітності, розрахунків по податках, декларацій та іншої документації. Для більшості податків строки оплати та надання звітності збігаються у часі;
o строки давнини сплати податку;
o строк зберігання бухгалтерської та податкової звітності;
o строк надання кредиту щодо окремих податків;
o строк притягнення платника податку до відповідальності. Строки сплати податку в Україні визначаються як місячні, квартальні та річні. Крім того, встановлюється конкретна календарна дата. Строк сплати податку має велике значення для повноти та своєчасності наповнення дохідної частини бюджетів усіх рівнів, а також його витрат на соціальні потреби.
Період оподаткування. Він являє собою час, протягом якого визначаються податкові зобов'язання платників податків перед бюджетами всіх рівнів. Тобто під податковим періодом розуміють календарний рік або інший період, який стосується окремих податків і по закінченні якого визначається база оподаткування, розраховується розмір податку, який підлягає сплаті. Він може складатись з кількох звітних періодів, коли податок сплачується авансовим методом (наприклад, прибутковий податок з громадян, коли остаточний розмір цього податку визначається в кінці календарного року згідно з заповненою податковою декларацією).
Основною вимогою при цьому повинно бути те, що упродовж усього податкового періоду об'єкт не може оподатковуватись кілька разів. Податковий період також використовується і для проведення аналізу та розрахунку результатів діяльності підприємства.
Податкова пільга. Вона являє собою надання переваги, часткове або повне звільнення від сплати податку за встановленими чинним законодавством правилами. Пільга є одним з головних елементів податкової політики та сферою діяльності податкового менеджменту.
Податковий оклад - це розмір податку, який стягується з одного об'єкта або одного виду діяльності (наприклад, акцизний збір з однієї партії виробів).
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Він являє собою найменшу частину бази оподаткування, яка повністю звільнена від сплати податку. Наприклад, при визначенні ставки оподаткування прибутковим податком з громадян встановлюється неоподатковуваний мінімум їх доходів.
Податкова санкція. Вона являє собою збільшення податкових платежів при встановленні порушення чинного законодавства з боку платника податку.
Податкова квота. Це частка податку в загальному розмірі доходу платника податку.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. - М., 2000.
18. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
19. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
21. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
22. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...