WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкове право та його складові - Реферат

Податкове право та його складові - Реферат

громадянина-платника в комп'ютерах заведений особистий рахунок, у якому зберігаються всі відомості про сплату ним податків за податковий рік.
У податковій системі податковими правовідносинами визначаються три основні фінансові терміни.
Плата (або платіж) передбачаєвідносну еквівалентність відносин між платниками податку та державними органами. Наприклад, плата за воду, яка йде на виробничі потреби; плата за спецвикористання природних ресурсів. Плата може вноситись як на собівартість, так і сплачуватись з прибутку підприємства, що визначається чинним законодавством.
Відрахування передбачають цільове призначення. Як правило, вони здійснюються у спеціально визначені фонди і можуть витрачатися тільки згідно з напрямами цих фондів. Наприклад, кошти на обов'язкове пенсійне страхування відраховуються у Пенсійний фонд України і можуть використовуватись тільки на соціальне забезпечення громадян пенсіями та доплатами до них. Відрахування на страхування на випадок безробіття підприємство здійснює тільки у фонд зайнятості, і використовуються вони для соціального захисту цієї категорії громадян. У більшості випадків ці кошти сплачують із собівартості.
Податки встановлюються для утримання державних структур і покриття всіх витрат держави при виконанні ними своїх функцій.
Податковий закон визначає головні елементи, які утворюють систему елементів податкових правовідносин.
Суб'єкт оподаткування, або платник податку. Це будь-яка юридична або фізична особа, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка виступає учасником податкових відносин та носієм суб'єктивних прав та обов'язків.
Платник податку (юридична, фізична особа) має обов'язки, які визначаються ст. 9 та 10 Закону України "Про систему оподаткування". (Закон України "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 р. № 1251-12 з доповненнями та редакцією Закону від 18.02.97 № 77/97-ВР.) Головні з них:
1. Вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, які встановлені законами.
2. Подавати до державних податкових органів та інших державних органів, відповідно до законів, декларації, бухгалтерську звітність та інші документи й відомості, які пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів).
3. Сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни.
4. Допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірки з питань обчислення і сплати податків, зборів, обов'язкових платежів.
Крім того, керівник і відповідні посадові особи, тобто юридичні та фізичні особи, під час перевірки, що проводиться державними податковими органами, зобов'язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених законами, виконувати вимоги державних податкових органів щодо усунення виявлених порушень відповідних законів про оподаткування і підписати акт про проведення перевірки.
Обов'язок фізичних осіб щодо сплати податків і зборів, інших обов'язкових платежів припиняється зі сплатою податку, збору або іншого обов'язкового платежу або його скасуванням, а також у разі смерті платника. Для юридичної особи обов'язки сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, як і для фізичних осіб, припиняються з оплатою податку і збору або його скасуванням, а також при ліквідації підприємства. При цьому відшкодування боргів по сплаті податку здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
Права платника податків, зборів та інших обов'язкових платежів визначаються ст. 10 того ж Закону. До головних з них належать:
1. Подавати державним податковим органам документи, які підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому Законом України.
2. Одержувати та ознайомлюватись з актами перевірок, проведених державними податковими органами.
3. Оскаржувати у встановленому Законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб.
Стаття 11 цього Закону визначає відповідальність платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів за порушення податкових законів. Для порушників законодавства про податки застосовуються фінансові санкції за наслідками документальних перевірок та ревізій, які здійснюються органами Державної податкової адміністрації України та іншими уповноваженими державними та недержавними органами. Розміри цих штрафних санкцій визначаються відповідними документами.
Носій податку. Це особа (юридична або фізична), яка безпосередньо розраховує та сплачує податки і бере на себе весь податковий тягар. Залежно від участі в загальній системі утворення та сплати податку всі носії податку поділяються на три типи:
o особи, які безпосередньо утворюють базу оподаткування. Головним чином це виробники та споживачі, причому споживачами можуть виступати як підприємства, так і населення;
o посередники. Це ті особи, які здійснюють посередницькі дії між виробниками та споживачами, причому споживачами можуть виступати як підприємства, так і населення;
o кінцеві споживачі, тобто ті особи, які сплачують податок уже після кінцевого споживання. Вони виступають у кінці процесу перекладання податку.
Масштаб обкладання податком. Під масштабом обкладання податком розуміють те, що приймається за базу для вимірювання податку. Так, для підприємства, фірми це може бути обіг виробленої та реалізованої продукції (ПДВ), розмір отриманого прибутку (податок на прибуток), розмір капіталу, кількість працівників (комунальний збір) тощо.
Об'єкт податку являє собою те, що підлягає оподаткуванню, - дохід (прибуток), майно, земля тощо.
Джерело податку. Цей елемент тісно пов'язаний з об'єктом оподаткування і являє собою національний дохід, тому що оподатковується його частина і з нього сплачується податок. По деяких податках об'єкт і джерело не збігаються. Наприклад, заробітна плата може бути тільки частиною всього доходу, який обкладається прибутковим податком (крім заробітної плати до доходів належать дивіденди, відсотки по вкладах тощо). По деяких податках об'єкт і джерело його збігаються (наприклад, податок на прибуток).
При визначенні розміру податків велике значення має податкова база, або база оподаткування. Від того, наскільки вона правильно визначена, залежить чіткість розрахунку податку та його розмір. Поняття "об'єкт оподаткування" та "податкова база" відрізняються за своїм змістом. Якщо перший термін визначає юридичне поняття, тобто виражає зобов'язання та наявність платника податку, який його сплачує, то податкова база

 
 

Цікаве

Загрузка...