WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податки, їх функції та види - Реферат

Податки, їх функції та види - Реферат

перелік податків та інших обов'язкових платежів з урахуванням доповнень та змін.) Перелік загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів подано в ст. 14 вищезгаданого Закону:
1. Податок на додану вартість.
2. Акцизний збір.
3. Податок на прибуток підприємств.
4.Податок на доходи фізичних осіб.
5. Мито.
6. Державне мито.
7. Податок на нерухоме майно (нерухомість).
8. Плата (податок) на землю.
9. Рентні платежі.
10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.
11. Податок на промисел.
12. Збір на геологорозвідувальні роботи, які виконуються за рахунок державного бюджету.
13. Збір на спеціальне використання природних ресурсів.
14. Збір за забруднення навколишнього середовища.
15. Збір на обов'язкове соціальне страхування.
16. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
17. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
18. Фіксований сільськогосподарський податок.
19. Збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства.
20. Єдиний збір, що справляють у пунктах пропуску через державний кордон України.
Перелік місцевих податків, зборів та обов'язкових платежів визначається ст. 15 цього ж Закону. До них належать два податки:
1. Податок з реклами.
2. Комунальний податок.
А також 14 місцевих зборів та обов'язкових платежів:
1. Готельний збір.
2. Збір на паркування автотранспорту.
3. Ринковий збір.
4. Збір за видачу ордера на квартиру.
5. Курортний збір.
6. Збір за участь у бігах на іподромі.
7. Збір за виграш у бігах на іподромі.
8. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі.
9. Збір за право використання місцевої символіки.
10. Збір за право проведення кіно- і телезнімання.
11. Збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей.
12. Збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспортом, що прямує за кордон.
13. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.
14. Збір з власників собак.
Друга ознака - місце податків, зборів та обов'язкових платежів у ціні виробу або послуги. За цією ознакою виділяють такі види: 1. Податки, які входять у собівартість:
o збір на обов'язкове соціальне страхування;
o збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
o збір до державного інноваційного фонду;
o плата за землю;
o плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
o податок на промисел;
o фіксований сільськогосподарський податок;
o податок на рекламу;
o комунальний податок тощо.
2. Податки, збори та обов'язкові платежі, які сплачуються з прибут-
ку підприємства:
o податок на прибуток підприємства;
o податки з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
o збір за забруднення навколишнього середовища;
o державне мито тощо.
3. Податки та збори, які входять до ціни виробу:
o податок на додану вартість;
o акцизний збір.
Третя ознака - джерела податкової бази. За цією ознакою виділяють податки, збори та обов'язкові платежі, які сплачуються за рахунок:
o індивідуального доходу (податок на доходи фізичних осіб);
o доходу від продажу (податок на додану вартість);
o фінансового результату діяльності (податок на прибуток);
o витрат підприємства (збір на обов'язкове соціальне страхування та обов'язкове державне пенсійне страхування).
Четверта ознака - за об'єктом оподаткування (за податковою базою):
o ресурсні;
o рентні;
o на споживання;
o майнові (на нерухомість).
П'ята ознака - за методом розрахунку ставок оподаткування:
o регресивні;
o пропорційні;
o прогресивні;
o лінійні;
o ступеневі.
Шоста ознака - за засобом вилучення:
o прямі - податок на прибуток підприємств, на землю, з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, на нерухоме майно (нерухомість);
o непрямі - податок на додану вартість, акцизний збір, мито.
Сьома ознака - за суб'єктами сплати:
а) юридичні особи - вони сплачують прямі, непрямі податки, збори в цільові фонди;
б) фізичні особи сплачують:
o прибутковий податок з громадян;
o податок на промисел;
o плату за землю;
o податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
o мито;
o державне мито;
o внески (індивідуальні) на державне пенсійне страхування;
o внески на страхування на випадок безробіття;
o торговельний патент;
o єдиний податок (для тих фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність за спрощеною формою сплати податку та бухгалтерського обліку);
o місцеві податки та збори.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 1996.
17. Сомове Р. Г. Общая теория налогов и налогообложения: Учеб. пособие. - М., 2000.
18. Сутырин С. Ф., Погорлецкий А. И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике: Учеб. пособие. - СПб.: Полиус, 1998.
19. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
20. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
21. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
22. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...