WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості сплати податків в інших країнах світу - Реферат

Особливості сплати податків в інших країнах світу - Реферат

неоподатковуваного прибутку від продажу акцій, дивідендів, отриманих від вітчизняних компаній. Загалом прибутковий податок складається з трьох частин -державного, муніципального та церковного.
Відсоткова ставка цього податку становить 61 %, при цьому середня ставка муніципального та церковного податку близько 30 %.
У Норвегії сукупний оподатковуваний дохід складається із заробітної плати, додаткових пільг, які надаються працівникові, а також повернення з фондів соціального страхування, пенсій, аліментів, доходу від підприємницької діяльності та відсотків на капітал. У країні не існує сімейного оподаткування, тобто сплата податку проводиться окремо кожним членом родини. При оподаткуванні визначаються самітні громадяни та громадяни, які мають одного та більше утриманців. Розмір муніципального податку дорівнює 21 % плюс 7 % на фонд дарування, який сплачується з чистого прибутку. Особистий дохід, який розраховується як різниця між валовим доходом від трудової або підприємницької діяльності і пенсією, є також об'єктом оподаткування. Ставки оподаткування для першої та другої групи платників становлять 9,5 і 13,7 %. Крім того, існує положення, коли дохід може бути знижений до 20 % на суму підтверджених витрат.
У Швеції виділяють резидентів і нерезидентів. Так, нерезиденти сплачують податок на доходи, отримані тільки на території Швеції. У деяких випадках можуть зменшити цей податок, якщо аналогічний йому сплачується на території іншої держави. Крім того, до оподатковуваного доходу належать доходи, отримані від операцій з нерухомим майном, оплата наданих послуг, пенсії та інші доходи на капітал. Резиденти, які від'їжджають за кордон більш ніж на 183 дні, можуть бути звільнені від сплати прибуткового податку, якщо фізична особа сплачує його в країні перебування. До сукупного оподатковуваного доходу включається заробітна плата, всі види виплат, пенсії, натуральна оплата праці. Оподаткування проводиться по двох ставках. Якщо дохід не перевищує визначеної суми, то ставка оподаткування муніципальним податком становить 32 %. Якщо дохід більший за визначену суму, то оподаткування проводиться національним податком по ставці 25 %. Таким чином, максимальна ставка оподаткування становить 57 %.
Отже, в більшості країн діють високі ставки оподаткування. Але наявність великої кількості пільг, знижок, можливість вибору різних варіантів оподаткування дає змогу знизити загальні та індивідуальні ставки в 1,5-2 рази, і податковий тягар зменшується.
Податок на нетрудові доходи. До них належать доходи від капіталу, використання майна, на спадщину, дарування тощо. Високий рівень розвитку фондового ринку в країнах Західної Європи та Америки дає змогу як юридичним, так і фізичним особам отримувати високі доходи, які також підлягають оподаткуванню.
Так, у США при переході майна в спадщину, воно оподатковується по ставці від 18 до 50 %, але при цьому враховується ступінь спорідненості.
У Великобританії існує податок на майно. Об'єктом оподаткування є земля. До суб'єктів оподаткування належать особи, які наймають житло та сплачують за нього. Оцінка вартості майна проводиться 1 раз на 10 років.
У Німеччині податок на власність становить 1 % від вартості майна (при цьому встановлюється розмір неоподатковуваного майна). Знижена ставка поширюється на майно в сільській місцевості та на лісове господарство. Переоцінка відбувається кожні три роки. Крім того, для фізичних осіб існує податок на нерухоме майно, цінні папери, банківські рахунки, коштовності, яхти, приватні літаки тощо. Ставка податку на спадщину залежить від вартості майна та ступеня спорідненості і становить від 3 до 20 %. Сума неоподатковуваного доходу також залежить від ступеня спорідненості.
В Австрії об'єктом оподаткування є нерухоме майно, розташоване на території країни. Ставка цього податку становить 0,8 % на рік і сплачується щоквартально 15 лютого, 15 травня, 15 серпня, 15 листопада. Податком на спадщину обкладається майно, яке передається у разі смерті або при даруванні.
Особливі умови існують у Франції при оподаткуванні операцій з рухомим майном. Якщо його вартість більша означеної суми, то ставки оподаткування становлять 4,5 та 7 %. При операції з дорогоцінними металами ставка становить 7,5 %. Податком на власність обкладаються всі майнові права, цінні папери, наявні у власності. Не оподатковується майно, яке використовується для професійної діяльності, окремі види сільськогосподарського майна тощо. Ставка податку на майно встановлюється від 0 до 1,5 %.
В Італії податок на спадщину та ставка оподаткування залежать від її вартості. На цей податок існує неоподатковуваний мінімум. Спадщина оподатковується за прогресивною шкалою, ставка оподаткування становить від 3 до 27 %. Ставка податку на дарування залежить від ступеня спорідненості.
В Японії ставка оподаткування єдина для юридичних та фізичних осіб - 1,4 % від вартості майна. Переоцінка проводиться один раз у три роки. Об'єктами оподаткування є земля, нерухоме майно, цінні папери, відсотки по банківських кредитах. Податок сплачується при передачі майна відодного власника до іншого.
У Данії резиденти сплачують податок на майно, яке розташоване як в країні, так і за її межами. Нерезиденти сплачують податок тільки на майно, яке розташоване в межах Данії. Ставка встановлюється в розмірі 0,7 % від вартості майна, яка більша встановленого розміру. Подружжя сплачує цей податок окремо. Податок на майно стягується з усього майна, якщо власник був резидентом, і тільки з майна на території Данії, якщо він був нерезидентом. Залежно від ступеня спорідненості ставка оподаткування становить від 15 до 36 %. Подарунки обкладаються по ставці звичайного доходу, а подаровані подружжю або дітям - по спеціальній ставці в 15 %.
Отже, податок на спадщину, дарування в більшості країн залежить від розміру майна та ступеня спорідненості з тим, кому воно передається.
Список використаної літератури
1. БіленчукП. Д., ЗадоянийМ. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори. Правове регулювання: Навч. посіб. - К.: АТІКА, 1999.
2. Болдырев Г. И. Подоходный налог на Западе и в России. - Л., 1924.
3. Боголепов Д. Краткий курс финансовой науки. - Харьков: Пролетарий, 1929.
4. Василии О. Д. Державні фінанси України. - К.: Вища шк., 1997.
5. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. -№ 7-9. С. 120-123.
6. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
7. Дикань Л. В. Налогообложение. -Харьков: Консум, 1996.
8. Д'яконова І. І. Податки та податкова політика України. - К.: Наук, думка, 1997.
9. Караваева И. В. Налоговое регулирование рыночной экономики. - М.: ЮНИТИ, 2000.
10. Мельник Д. Ю. Налоговый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 1999.
11. Милль Дж. Основы политической экономии. - М.: Прогресс, 1981. -Т. 1.
12. Налоги /В. В.Буряковский, В. Я.Кармазин и др. - Днепропетровск: Пороги, 1998.
13. Налоги и налогообложение / Под ред. И. Г.Русаковой и др. - М.: Финансы; ЮНИТИ, 1998.
14. Налоговые системы зарубежних стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: Закон и право, 1997.
15. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. - К.: Либідь, 1994.
16. Фінансове право: Підруч. / За ред. Л. К. Воронової. - Харків: Консум, 1998.
17. Юткина Т. Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. - М.: ИНФРА-М, 1998.
18. Юткина Т. Ф. Налоговедение от реформы к реформе. - М.: ИНФРА-М, 1999.
19. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. - М.: ЮНИТИ, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...