WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Російської Федерації - Реферат

Податкова система Російської Федерації - Реферат

затримує сплату, то банк не видає кошти підприємству для виплати заробітної плати.
При розрахунку цього податку приймається податкова база, яка визначається в середньому на одного працівника, а потім обчислюється сума податку залежно від того, на який рівень регресивної шкали він потрапляє. Причому база оподаткування розраховується наростаючим підсумком з початку року. Встановлюються чотири рівні: до 100 тис. руб., від 100 тис. руб. до 300 тис. руб., від 300 тис. руб. до 600 тис. руб. та понад 600 тис. руб. При розрахунку бази оподаткування в організаціях, де працює близько 30 осіб, не враховуються 30 % працівників, які мають найбільші доходи, а в організаціях, де більш ніж 30 осіб працюючих, - 10 % працівників з найбільшими доходами.
Єдиний податок на введений дохід. Він введений Федеральним законом № 149-ФЗ РФ. Введений дохід - це потенційно можливий валовий дохід платника податку із відрахуванням потенційно необхідних витрат, які обчислюються з урахуванням чинників, які впливають на цей дохід. Згідно з чинним законодавством об'єктом оподаткування є поставлений дохід на поточний календарний місяць, причому податковим періодом є квартал. Сплата єдиного податку проводиться щомісяця шляхом здійснення авансового платежу в розмірі 100 % суми єдиногоподатку за місяць. Платником податку є фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи в тих сферах, перелік яких встановлюється відповідними актами суб'єктів РФ. Ставки податку та пільги встановлюються суб'єктами Федерації.
Розмір податку визначається об'єктивними показниками, до яких належать місце розташування підприємства, асортимент реалізованої продукції, торговельна площа та ін. Але поправочні коефіцієнти розраховуються в кожному суб'єкті Федерації і не завжди дають змогу диференціювати підприємства за рівнями їх потенційного доходу. Це призводить до того, що деякі підприємці змушені закривати свої підприємства, а невеликі підприємства, навпаки, одержують пільги. Як наслідок з'являється багато посередників, які фактично не створюють нового продукту.
Основний податковий тягар лягає на юридичних осіб, у той час як фізичні особи сплачують податки за зниженими ставками. Не дуже змінив цю ситуацію і прийнятий ПК РФ. Крім того, ті, хто сплачує єдиний податок, не звільняються від сплати таких платежів, як державне мито, мито та митні платежі, ліцензійні та реєстраційні збори, податки з придбання транспортних засобів, податок із власників транспортних засобів, земельний податок, податок з купівлі іноземних грошових знаків та платіжних документів в іноземній валюті, прибутковий податок з фізичних осіб, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, прибутковий податок, ПДВ та податок на доходи із джерел, передбачених чинним законодавством.
Податок із власників транспортних засобів. Цей податок сплачують щорічно юридичні та фізичні особи незалежно від форм власності та відомчої належності, а також іноземні підприємства та громадяни, які мають транспортні засоби - автомобілі, мотоцикли, моторолери, автобуси та інші самохідні механізми на пневмоходу. Згідно з чинним законодавством податок із власників транспортних засобів є місцевим податком, його розмір залежить від потужності двигуна. Але в деяких суб'єктах Федерації діють інші принципи та методики розрахунку ставки цього податку. Наприклад, у Москві та Московській області ставка податку визначається у відсотках від мінімального розміру оплати праці на кожну одиницю потужності двигуна транспортного засобу (на 1 к. е.), у Санкт-Петербурзі введено диференційовані ставки податку для фізичних та юридичних осіб, причому для останніх ставка нижча.
Оподаткування некомерційних організацій. До некомерційних організацій належать переважно заклади освіти. Вони звільняються від сплати ПДВ при наданні послуг у сфері освітянської діяльності, які пов'язані з навчально-виробничими процесами, якщо заклад освіти має відповідну ліцензію на право здійснення цієї діяльності згідно з законодавством РФ. Але якщо навчальний заклад здійснює підприємницьку діяльність (наприклад, здає майно в оренду), то воно повинно сплачувати ПДВ у встановленому порядку (розмір ПДВ становить 20 %). Тільки за місцевими податками та платежами місцеві органи самоврядування встановлюють відповідні ставки. Крім того, передача майна в оренду та одержання при цьому відповідних коштів є базою розрахунку таких податків, як ПДВ, податок за користування автомобільними шляхами, податок за утримання об'єктів житла, комунального господарства та соціально-культурної сфери.
Базою податку на прибуток є перевищення доходів над витратами, пов'язаними з одержанням цього прибутку. Не враховуються при оподаткуванні кошти, які мають цільовий характер і спрямовані на виконання закладом освіти своєї основної діяльності відповідно до його статуту. Згідно з рішенням Верховної Ради Росії ставка цього податку встановлена у розмірі 24 %. Скасовані всі пільги, які надавалися раніше, для всіх категорій підприємств незалежно від впорядкованості та форми власності.
Некомерційна установа не звільняється від сплати податку на майно, якщо, згідно з чинним законодавством, на цей податок немає відповідних пільг. При цьому основні засоби, нематеріальні активи, малоцінні та швидкозношувані предмети обкладаються податком за залишковою вартістю.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...