WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Загальні принципи роботи - Реферат

Загальні принципи роботи - Реферат

коректування);
" Home i End - на початок і кінець списку;
" Ctrl PgUp i Ctrl PgDn - зсуває вміст вікна на один рядок вверх і вниз, при цьому курсор залишається на попередньому рядку.
Вихід з перегляду списку. Якщо список виведено на екран для перегляду ( з можливістю коректування чи без неї), то вихід з режиму здійснюється натисненнямклавіші Esc.
Якщо ж список виведено на екран для вибору з нього деякого рядка, то клавіша Enter здійснює вихід з вибором текучого елементу списка, а клавіша Esc - вихід з відмовою від вибору.
Коректування списку. Для тих списків, які виведені на екран для перегляду і коректування або для вибору і коректування, є можливість добавляння нових записів, коректування і знищення вже наявних.
Добавляння записів. Для того, щоб добавити новий запис в список, слід натиснути клавішу Ins. Після цього можна здійснювати послідовний ввід даних в графи запису. Якщо введене значення не повністю заповнює графу, то для закінчення вводу в цю графу слід натиснути Enter. В будь-який момент Ви можете перервати ввід нового запису натисненням клавіши Esc.
Значення кожного поля (в залежності від його типу) може вводитися або безпосередньо, або шляхом вибору з довідника потрібного значення. Для повернення в попереднє поле використовуйте або клавішу (для полів, які вводяться по значенню), або клавішу Р (для полів, які вибираються зі списка).
При зверненні до пустого списка полів перехід в режим вводу нових записів здійснюється автоматично.
Коректування записів. Для коректування записів слід підвести курсор до графи, яку необхідно коректувати і натиснути клавішу Enter (при коректуванні списка, виведеного для вибору з нього стрічки - клавішу * ). Коректування здійснюється аналогічно вводу нового запису.
Знищення запису. Для знищення запису зі списка слід встановити на неї курсор і натиснути клавішу Del. На екран буде виведено запит про підтвердження необхідності знищення. Натисніть Enter для знищення запису або Esc для відмови від знищення.
Сортування списку. Списки, що виводяться на екран, переважно впорядковані в певній послідовності (номерів, дат, назв і т.п.). При цьому знову введені і відредаговані записи поміщаються не в кінець списка, а в певне місце згідно з біжучим порядком записів.
В деяких списках Ви можете змінювати порядок виводу записів на екран. Наприклад, в журналі операцій можна впорядкувати записи по даті, дебету, кредиту, сумі або змісту проводки. В таких випадках над графами списку показані назви функціональних клавіш ( F2, F3 і т.д.), що використовуються для впорядкування списку по відповідній графі, а напис, що вказує біжучий порядок записів, виділено світловою плямою.
Швидкий пошук. При перегляді списків Ви можете здійснити швидкий пошук стрічки списка. Якщо список може бути впорядкований різними способами, то пошук виконується по перших символах тієї графи, по якій впорядковано список.
Для швидкого пошуку запису спочатку впорядкуйте, якщо це можливо, список по тій графі, по значенню якої Ви хочете здійснити пошук ( натисніть F2, F3 і т.д.). Потім вводьте початкові символи (букви, цифри) того значення, яке Ви хочете знайти в списку. У випадку знаходження введеного символу він відображається в нижній частині списка, а вказівник встановлюється на перший елемент, що відповідає введеним символам. Для зняття останнього символа зі стрічки пошуку використовуйте клавішу Backspace (стрілка вліво над клавішею Enter).
Пошук має певні особливості:
" Дати. При пошуку по даті вказуйте спочатку рік, потім (без крапки) місяць і день, наприклад, "930123".
" Грошові суми. При пошуку по сумі для пропуску розрядів, які нічого не означають зліва вводьте пробіли.
" Стрічки символів. При пошуку по довгій символьній стрічці (наприклад, по змісту операції в журналі операцій) клавіша Tab включає в стрічку пошуку символи знайденої стрічки до кінця слова. Наприклад, якщо слід знайти стрічку "купівля автомобіля КамАЗ", і при натисненні перших двох букв слова "купівля" ("К" і "У") в списку було виділено слово "купівля", то клавіша Tab включить це слово в стрічку пошуку повністю: "купівля", після чого Ви можете набрати перші букви слова "автомобіля" і т.д.
2.12. Коректування полів списків і запитів
Ввід і коректування даних в списках і запитах здійснюється за єдиними правилами. Після входу в режим коректування (як правило, це робиться клавішами Enter або * ) програма виділить іншим кольором поле, в якому проводиться коректування. В цьому полі курсором вказується біжуча позиція. В режимі заміни курсор має форму мальнького квадратика, а в режимі вставки - форму знака підкреслення.
Ввід нових символів. Для вводу нових символів в поле Ви можете натискати відповідні алфавітно-цифрові клавіши. Ввід нових символів здійснюється в біжучій (вказаній курсором) позиції. Програма не дозволить Вам ввести символи недопустимі для даного поля (натиснення недопустимих клавіш буде ігноруватися). Для вводу часто використовуваних комбінацій символів можуть використовуватися функціональні клавіші (див. розд.3.9).
Редагування поля. Для редагування змісту поля Ви можете використовувати клавіші:
" Р і Т - переміщення курсора всередині поля вліво і вправо;
" Ins - переключення режиму вставка/заміна;
" Del - знищення символа над курсором;
" Backspace - знищення символа зліва від курсора;
" Ctrl Y - очистка біжучої стрічки;
" Ctrl T - знищення слова.
Вихід з редагування. Для закінчення редагування поля Ви можете використовувати клавіші:
" Enter - вихід з режиму редагування з присвоєнням полю нового значення;
" Esc - вихід з відмовою від задання нового значення поля;
" і - перехід до коректування сусідніх зверху і знизу полів (якщо вони є).
Крім того, редагування закінчується і при заповненні останнього символа поля.
Якщо значення поля повинно відповідати деяким умовам, то вихід з режиму коректування можливий тільки при правильному значенні поля (за виключенням виходу при натисненні клавіши Esc).
Редагування багатострічкових полів. В деяких запитах Вам пропонується коректувати не одну, а відразу кілька стрічок (при цьому на екрані іншим кольором виділяється прямокутна область висотою більшою ніж одна стрічка). Типовий приклад - задання значень функціональних клавіш в одноіменному пункті групи "Сервіс" головного меню. Редагування багатострічкових полів має слідуючі особливості:
" клавіша Enter переміщає курсор на слідуючу стрічку багатострічкового поля. При натисненні Enter в останній стрічці поля відбувається вихід з редагування;
" для виходу з режиму редагування багатострічкового поля Ви можете натиснути PqUp або PqDn.

 
 

Цікаве

Загрузка...