WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Республіки Узбекистан - Реферат

Податкова система Республіки Узбекистан - Реферат

відстрочку щодо сплати цього податку на 2-5 років залежно від сфери діяльності та організаційної форми. Крім того, підприємства можуть зменшити оподатковувану базу доходу на суму:
o сплати внесків у різноманітні фонди (але не більш як 1 % оподатковуваного доходу);
o витрат на інвестування, розширення, розвиток та реконструкцію виробництва (але не більш як 50 % оподатковуваного доходу);
o 30-відсоткові природоохоронні витрати;
o спрямовану на утримання футбольних клубів.
Податок на доходи сплачується до бюджету протягом п'яти років з дня встановлення податку та подання квартальної та річної фінансової звітності за спеціальною формою. Якщо платник податку сплатив більшу суму, ніж потрібно, то вона зараховується у наступні платежі або повертається платнику у 30-денний термін з дня одержання письмової заяви від платника.
Постійні установи іноземних юридичних осіб зобов'язані стати на облік в органах державної податкової служби незалежно від того, буде їх діяльність надалі оподатковуватися чи ні, згідно з чинним законодавством РУ та міжнародними угодами.
Податок на дохід розраховується в національній валюті - сум. За бажанням платника, цей податок може бути сплачений і в іноземній валюті в перерахунку за офіційним курсом Центрального банку на день сплати податку.
Податок на дохід фізичних осіб сплачують фізичні особи, які мають дохід у фінансовому році. Під фізичними особами розуміють тих, хто проживає на території Узбекистану або знаходиться на ній протягом 180 днів і більше або протягом будь-якого періоду за 12 місяців, які починаються і закінчуються у фінансовому році, і хто є резидентами РУ. Фізичні особи-нерезиденти сплачують податок тільки на доходи, одержані на території РУ.
Об'єкт оподаткування визначається як різниця між сукупним доходом і відрахуванням з доходу. З валового доходу віднімаються суми обов'язкових платежів і нарахувань, а також дохід зменшується на суму мінімальної заробітної плати. Стягується податок способом у джерела. Розмір податку розраховується за прогресивною шкалою. Не оподатковується одна мінімальна заробітна плата (МЗП). З трьох МЗП податок стягується з доходу, який перевищує одну МЗП, за ставкою 15 %. З доходу до п'яти МЗП - податок з трьох МЗП + 25 % з доходу, який перевищує три МЗП. З десяти МЗП - податок з п'яти МЗП + 35 % з доходу, який перевищує п'ять МЗП. З доходу до 15 МЗП - податок з 10 МЗП + 40 % з доходу, який перевищує 10 МЗП. З доходу більш ніж 15 МЗП - податок з 15 МЗП + 45 % з доходу, який перевищує 15 МЗП.
Але не підлягають оподаткуванню і не вважаються доходами фізичної особи:
o будь-яка допомога (державна, соціальна, вихідна) та компенсаційні виплати;
o аліменти, стипендії, державні пенсії, страхові відшкодування;
o суми, одержані від донорства, продажу приватного майна та продукції із власних садиб;
o подарунки від юридичних осіб (вартістю до шести МЗП);
o національні та міжнародні конкурсні призи, виграші держоблі-гацій чи лотерей;
o спадщина;
o будь-який дохід, спрямований на інвестування (приватизація, купівля цінних паперів).
Податковим кодексом визначається коло осіб, які звільняються від сплати податку на дохід. До них належать працівники та члени дипломатичних представництв, Герої Радянського Союзу, особи, які
знаходились у блокадному Ленінграді, чорнобильці, афганці, матері-героїні, інваліди та інші соціально незахищені верстви населення.
Фізичні особи, які одержали різні за походженням доходи із декількох джерел, зобов'язані подавати декларацію.
Введений в дію закон від 25 грудня 1998 року уповноважив Кабінет Міністрів визначати порядок оподаткування із встановленням фіксованої суми податку.
Податок на додану вартість. Його сплачують юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, та фізичні особи, які імпортують товари. Саме оборот з реалізації та імпорту товарів, робіт та послуг є базою для оподаткування цим податком. Порядок нарахування, сплати та відшкодування ПДВ типовий для більшості податкових систем. Він виступає як форма стягнення частини вартості, яка додається в процесі виробництва, реалізації товарів (робіт, послуг). Підприємства торгівлі та громадського харчування, замість цього податку та податку на дохід, сплачують податок на валовий дохід. Підприємства, звільненні від сплати ПДВ і які виробляють продукцію, купують сировину, матеріали, паливо, добрива, комплектуючі та інші товари з ПДВ, відносять суми цього податку на витрати виробництва.
У фінансовій сфері від сплати ПДВ звільняються операції зі страхування та перестрахування, послуги, пов'язані з ними, операції з вкладами поточних розрахунків, чеками, поточним цінними паперами, з обігу іноземної валюти тощо. У соціальній сфері - це житлово-комунальні та експлуатаційні послуги, послуги на утримання дітей у дошкільних закладах, утримання хворих та пристарілих, послуги з навчання національній мові та діловодству державною мовою, а також інші галузі та види діяльності, до яких належать патенти, мито, реєстраційні збори та ліцензійні платежі, послуги з екологічної експертизи, з науково-технічної обробки, реставрації, використання архівних документів та ін.
Ставки ПДВ на виробництво, реалізацію товарів встановлені у розмірі 15 та 20 %. Платники повинні вести облік сплати цього податку, причому за різних ставок облік також має бути різним. Податок на товари, що імпортуються в РУ, розраховується виходячи з митної вартості, яка визначається згідно з чинним митним законодавством. Від сплати ПДВ звільняються товари, що імпортуються фізичними особами в межах норм безмитного ввезення та які є гуманітарною допомогою, послуги підприємств зв'язку з виплати пенсій
і послуги релігійних організацій та об'єднань з проведення різних обрядів та церемоній, вартість приватизованого майна, різні ритуальні послуги тощо. Ставка ПДВ, що стягується з імпортованих товарів, встановлена у розмірі 20 %. Але на товари, які мають соціальне значення, особливо на продовольчі, Кабінет Міністрів РУ встановив ставку ПДВ 15%.
Акцизний податок. Він сплачується при виробництві або імпорті підакцизнихтоварів як юридичними, так і фізичними особами. Перелік підакцизних товарів розробляється Кабінетом Міністрів РУ. Об'єктом оподаткування є фізичний обсяг або вартість підакцизного товару. Якщо товар вироблено з сировини, на яку вже був сплачений цей податок в РУ, то під час нарахування акцизного податку сума його вхідного розміру підлягає заліку.
Податок за користування надрами. Його сплачують юридичні та фізичні особи, які видобувають корисні копалини на території РУ та здійснюють будівництво й експлуатацію підземних об'єктів. Базою оподаткування можуть виступати обсяги видобутих корисних копалин, відходів видобутку (переробки), площа, яка була надана для видобування.
Від сплати згаданого податку звільняються:
o юридичні та фізичні особи, які проводять геологічні дослідження надр, наукову роботу та геологорозвідування на природних територіях, що охороняються;
o бюджетні установи та організації за будівництво та експлуатацію підземних споруд;
o метрополітен за використання підземних споруд;
o землевласники та землекористувачі, які у встановленому порядку видобувають розповсюджені корисні копалини за особливим переліком;
o будівництво підземних споруд у межах надання їм загальних ділянок для власних господарських потреб.
Ставки податку встановлюються Кабінетом Міністрів РУ. Стягнення цього податку здійснюється раз на квартал або раз на рік залежно від надр, особливостей щомісячного видобутку.
Екологічний податок сплачують юридичні особи, які виробляють товари, виконують роботи та надають послуги. Об'єктом оподаткування є виробнича собівартість або витрати обігу. Ставка податку встановлена в розмірі 1 %. Податок сплачується щоквартально.

 
 

Цікаве

Загрузка...