WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Республіки Таджикистан - Реферат

Податкова система Республіки Таджикистан - Реферат

особи, одержаний від проведення зовнішньоекономічних операцій виключно цією юридичною осо-
бою і пов'язаний із закупівлею продукції (робіт, послуг) в РТ, за умови, що при експорті в митній декларації як виробник виступає виробник - юридична особа РТ, а підприємство, яке отримує, - головний офіс іноземної юридичної особи. Також не враховується прибуток при постачанні іноземною юридичною особою продукції, робіт та послуг, коли юридична особа - резидент РТ стає власником продукції до перетину кордону держави. Згідно з чинним законодавством податок на прибуток сплачується не пізніше 15 числа кожного місяця у розмірі 1/12 частини суми податку за попередній податковий рік, який множиться на коефіцієнт 1,2. Кінцевий розрахунок за цим податком здійснюється не пізніше ЗО квітня згідно з декларацією, яку необхідно подати до державних податкових органів до 1 квітня.
Згідно з ПК РТ деякі юридичні особи мають право на пільги або звільняються від сплати зазначеного податку. Таке підприємство протягом року з дня одержання доходу подає заяву на зниження або взагалі скасування податку. Тоді йому повертається сплачений податок або надається попереднє звільнення. Основною умовою застосування цієї пільги є наявність діючої угоди про усунення подвійного оподаткування між РТ та державою, в якій перебуває юридична особа. Але для одержання пільги необхідно виконати такі умови. По-перше, податкові органи повинні перевірити обґрунтованість заяви на звільнення від оподаткування юридичної особи: чи має ця юридична особа підстави для одержання податкових пільг. Необхідними документами можуть бути різні угоди, контракти. Крім того, необхідно, щоб особа мала постійне місцезнаходження на території республіки, тобто здійснювала свою діяльність та знаходилась на території РТ не менш ніж 182 доби на рік, або щоб юридична особа, яка одержує товар, також мала постійне місцезнаходження в країні, з якою укладена угода про уникнення подвійного оподаткування. Тільки після проведення ретельної перевірки податковий орган протягом місяця дає дозвіл на податкову пільгу. Відмова має бути обґрунтованою, і якщо особа, яка подала заяву на одержання дозволу на відповідну пільгу, не отримала її, вона може оскаржити дії податкової інспекції в судовому або адміністративному порядку.
Податок на майно підприємств. В РТ цей податок встановлюється у розмірі 0,5 % від середньорічної балансової вартості майна, яка розраховується як середньоарифметична залишкова балансова вартість майна на початок та кінець звітного періоду. Платником цього податку є всі юридичні особи, іноземні підприємства, філії, відокремлені підрозділи, які мають свій розрахунковий рахунок та звітують окремим балансом. Об'єктом оподаткування є майно підприємств, які здійснюють свою діяльність на території РТ, у вартісному виразі, яке знаходиться на балансі підприємства, у тому числі нематеріальні активи та запаси. Іноземні підприємства, які здійснюють свою діяльність на території РТ, через свої постійні представництва сплачують податок тільки на майно, пов'язане з постійною діяльністю. Цей податок стягується раз на рік до 1 квітня наступного за звітним роком.
Земельний податок у Таджикистані встановлюється з урахуванням складу землі, її якості, місцезнаходження земельної ділянки, кадастрової оцінки землі, характеру її використання та економічних особливостей. Платниками є фізичні та юридичні особи, які мають землю у власності, володінні або використанні. Всі землі поділяються на два типи:
o землі міст та селищ міського типу;
o землі за межами міст та селищ міського типу.
Ставка земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності особи, яка користується землею, і встановлюється у вигляді стабільного розміру з розрахунку на рік. Особа, яка користується землею, щорічно до 1 березня звітного періоду подає у податкові органи за місцезнаходженням земельної ділянки розрахунок податку. Якщо земельна ділянка тільки відведена, то розрахунок податку подається протягом місяця з часу його надання. Цей податок сплачується до 15 березня, 15 червня, 15 вересня, 15 грудня рівними частинами.
Податок із надрокористувачів. У РТ він стягується згідно з контрактом на надрокористування, який укладається між уповноваженими від уряду та фізичними і юридичними особами. Контракти поділяються на два типу. Перший передбачає оплату надрокористувачем усіх видів податків та особливих платежів, встановлених ПК РТ. Другий тип передбачає передачу надрокористувачем частки РТ при розподілі продукції, а також сплату податку на прибуток юридичних осіб, ПДВ, бонусів, роялті та інших платежів.
Перевага надається першому типу контрактів. Податковий режим встановлюється і діє протягом усього терміну дії контракту.
Крім того, слід зазначити, що цей податок передбачає сплату й інших особливих платежів. Але вони відраховуються при розрахуйку податку на прибуток або податку на збитки (неприбуток). До основних із них належать:
o підписний бонус. Це разовий фінансовий платіж надрокористувача за право здійснення діяльності з надрокористування при укладанні контракту. Кінцевий розмір бонусу визначається в контракті залежно від економічної значущості надрових сховищ, які передаються в користування. Термін сплати бонусу встановлюється угодою учасників контракту, але не більш як ЗО календарних днів з дати укладення контракту;
o бонус комерційного виявлення та бонус видобутку є фінансовими платежами і сплачуються надрокористувачем за кожне комерційне виявлення або при досягненні обсягів видобутку, які обумовлені в контракті. Порядок, умови та терміни сплати визначаються в угоді;
o роялті сплачуються надрокористувачами за всіма видами корисних копалин на території РТ. Кодексом передбачається грошова та натуральна форми сплати цього податку, причому ставка визначається в кожному контракті залежно від виду корисних копалин. Розрахунки проводяться платниками і подаються у податкові органам за місцем реєстрації платника податку до 10 числа місяця, наступного за звітним.
Об'єктом оподаткування надприбутку є сума чистого прибутку надрокористувача за кожним укладеним контрактом, якщо вона перевищує 20 % від внутрішнього розміру прибутку підприємства на кінець звітного періоду. Розрахунок надприбутку подається до податкового органу до 1 квітня року, наступного після звітного, а сплачується до 10 квітня.
Також слід зазначити, що приєднання РТ до міжнародних угод щодо податків, мита дає можливість збільшитиефективність податкової системи держави.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...