WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Республіки Таджикистан - Реферат

Податкова система Республіки Таджикистан - Реферат


Реферат на тему:
Податкова система Республіки Таджикистан
Податкова система Республіки Таджикистан (РТ) побудована відповідно до Податкового кодексу (ПК РТ), який був прийнятий та введений у дію з 1 січня 1999 року. Цей законодавчий документ регламентує всі загальні положення податкової системи, затверджує перелік діючих податків та зборів, порядок їх введення, нарахування, стягнення та скасування, весь комплекс взаємодій держави та платників податків. Його введення дало змогу здійснити систему заходів та переглянути всю систему оподаткування в країні. ПК РТ став єдиним законодавчим документом, який регулює всі податкові питання - від взаємовідносин податкових органів та платників до порядку розрахунку та сплати всіх податків.
ПК РТ встановлюються чітка систематизація всіх податків, жорстка система введень, скасувань податків, ставки за всіма податками
та пільги. Порядок оподаткування складається з визначення платника податку, податкової бази, ставок, пільг тощо. За місцевими податками, згідно з чинною Конституцією та ПК РТ, визначаються єдині для всіх органів місцевого самоврядування принципи оподаткування, тобто забезпечується єдиний податковий порядок. Крім того, ПК РТ скасував значну кількість підзаконних актів і дозволів, уможливив спрощення законодавчої бази.
Податковий кодекс регламентував процедуру проведення перевірок, застосування різних варіантів штрафних санкцій, коли платник податку не виконує свої зобов'язання, зменшив діючі раніше жорсткі норми відповідальності за податкові порушення, а також чіткіше сформулював склад податкових порушень. Була також змінена система стягнення податкових платежів. Спочатку податкова інспекція висуває вимоги про сплату, а потім у законодавчому порядку до порушника податкового законодавства застосовуються фінансові та штрафні санкції.
ПК РТ визначає порядок застосування штрафних санкцій до порушників. Якщо платник не сплачує податкові платежі, у тому числі й поточні, у встановлений законодавством термін, то він повинен сплатити відсотки від цієї суми. У разі сплати більшої суми податку нараховані відсотки підлягають поверненню платнику за період з дати надходження заяви на повернення податку. Повернення зайвих коштів, сплачених платником самостійно, якщо податковий орган не дотримувався терміну повернення, здійснюється з відсотками виходячи з кожного поточного кварталу у вигляді середньоарифметичних ставок кредитів кредитних аукціонів. ПК РТ передбачаються штрафні санкції і до банків, які затримують списання коштів до бюджету. Крім того, кошти, які потрібно було перерахувати підприємству, можуть бути зараховані у вигляді сплати податку в майбутньому періоді.
Прийняття Податкового кодексу забезпечило гарантію того, що кожен з учасників податкових відносин чітко знає і може планувати та координувати свої дії. ПК РТ зменшив кількість податків та зборів з 40 до 17, з яких 14 мають республіканське значення. Введення нових податків можливе тільки при внесенні змін у чинний кодекс. Він також уможливив запровадження особистих податкових режимів та спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
З 1 січня 1999 року в ПК РТ введено положення про обов'язкове декларування доходів фізичних та юридичних осіб. За несвоєчасне надання податкової декларації з платника стягується штраф у розмірі 5 % суми податку до сплати за звітний період за кожний місяць, за який не надана декларація, але не більш ніж 25 % загальної суми податку. Частина штрафу, яка стягується, не може перевищувати 250 неоподатковуваних мінімумів за перший місяць, за який не була надана декларація. У будь-якому разі сума штрафу не може бути меншою ніж:
o 25 неоподаткованих прибутковим податком мінімумів доходів громадян;
o 100 % розміру податку, який повинен бути вказаний у декларації. При цьому сума недоплати визначається як різниця між сумою податку, що повинна бути вказана в декларації, та сумою, яка сплачена до встановленого терміну платежу.
Податки РТ поділяються на дві групи. До першої належать загальнодержавні податки та збори, які є основним джерелом формування дохідної частини бюджету держави:
o прибутковий податок з фізичних осіб, ставка якого має прогресивний характер й знаходиться в межах від 10 до 30 %;
o податок на прибуток юридичних осіб. Ставка встановлена в розмірі 30%;
o податок на додану вартість - ставка 20 %;
o акцизи. Розмір ставки залежить від виду товару;
o соціальні внески. їх загальна сума становить 20-25 %;
o земельний податок;
o податок із надрокористувачів;
o податок на майно підприємств;
o податок із власників транспортних засобів. Розмір ставки залежить від потужності двигуна;
o податок з користувачів автомобільних шляхів. Ставка встановлена у розмірі 2 %;
o податок, який сплачують суб'єкти малого бізнесу та приватні підприємці за спрощеною схемою оподаткування. Ставка становить 5%;
o податок з продажу бавовни - 23 % та алюмінію - 4 %;
o мито та інші митні платежі. Ставки встановлюються згідно з Митним кодексом РТ;
o державне мито. Ставка становить 15-30 % ціни позову.
Друга група податків та обов'язкових платежів - це місцеві податкові платежі, тобто ті, які сплачуються в бюджети областей, міст, районів, селищ. До них належать:
o податок з роздрібного продажу. Ставка встановлена у розмірі 5%;
o податок на нерухомість фізичних осіб. Ставка становить 1 %;
o податок на утримання громадського пасажирського транспорту - ставка близько 2 %.
Специфіка податкової системи РТ полягає в особливостях стягнення кожного податку.
Податок на прибуток юридичних осіб. Суб'єктом оподаткування виступають підприємства та організації - як резиденти, так і нерезиденти. Основна ставка оподаткування - ЗО %. Передбачаються знижені ставки, за якими податок стягується з доходів юридичних осіб-нерезидентів, які не мають постійного представництва на території РТ. За ставкою 12 % стягується податок з доходів, одержаних у вигляді відсотків та дивідендів; за ставкою 4 % - з доходів від страхових платежів, а також від надання послуг зв'язку та перевезень; за ставкою 6 % - з доходів від фрахту; за ставкою 20 % - з доходів у вигляді роялті. Прибуток до оподаткування визначається як різниця між валовими доходами та відрахуваннями. Особливістю є порядок оподаткування доходів підприємств-нерезидентів. Податковим кодексом РТ вводиться термін "постійне представництво". Це зареєстроване представництво іноземного підприємства, яке не є окремою юридичною особою. Воно повинно мати постійний, підприємницький характер діяльності, а також здійснювати діяльність на території тільки однієї з держав, які домовляються. Так, прибуток, одержаний через представництво в РТ, оподатковується у загальному порядку, а прибуток, не пов'язаний з постійним представництвом, - без здійснення відрахування. Тому від того, є постійне представництво чи його нема, залежить розмір сплати податку.
До підприємств постійногопредставництва не належить діяльність, пов'язана з використанням споруд виключно з метою наукових досліджень, зберігання, реклами, демонстрації та постачання товарів, здійснення підготовчої та допоміжної діяльності. Кодексом визначений порядок, коли іноземна юридична особа, яка діє через постійне представництво, розглядається як компанія РТ і платник податку, але податок вона сплачує тільки з прибутку, одержаного від діяльності на території РТ. Загалом при оподаткування не враховується прибуток іноземної юридичної

 
 

Цікаве

Загрузка...