WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Республіки Казахстан - Реферат

Податкова система Республіки Казахстан - Реферат


Реферат на тему:
Податкова система Республіки Казахстан
Республіка Казахстан (РК) - найбільша за територією (після Російської Федерації) серед інших республік колишнього СРСР. Формування нової податкової політики в державі має велике значення, тому що від неї залежить успіх у проведенні економічної реформи та побудові фінансової політики загалом. При створенні податкової системи в РК дотримувались таких принципів:
o стабільності податкової системи;
o упорядкування механізму стягнення та контролю за податковими платежами;
o стимулювання виробничих інвестицій. У межах податкової і частково кредитної політики формується система пільг та інших заходів, спрямованих на стимулювання інвестицій у виробництво;
o чіткого розмежування між загальнодержавними та місцевими податками і виключного права на формування грошових ресурсів на кожному рівні адміністративної системи відповідними органами, що є гарантом їх самоврядування;
o рівності перед законом усіх платників податків, однаковості податкової політики для всіх платників незалежно від підпорядкованості, форм власності, напрямків та обсягів діяльності;
o законодавчого права платників податків на інформацію як щодо змін у податковій системі, в окремих податках, так і в економіці держави загалом, звітності про напрямки витрачання коштів та вартості тих заходів, що проводяться в державі;
o простоти податкової системи, тобто встановлення широких загальних правил, які охоплюють значну частину економічної поведінки або угод;
o нейтральності системи оподаткування, тобто зменшення впливу держави на податкову систему та окремих її суб'єктів, особливо на приватний сектор.
Законодавчою базою податкової системи в РК є указ президента "Про податки та інші обов'язкові платежі в бюджет" № 2235 від
24 квітня 1995 року, яким регулюються всі податкові відносини в країні, встановлюються податки, що надходять у державний та місцевий бюджети. Податкові платежі, які діють у республіці, надходять у відповідні бюджети згідно з Законом РК "Про бюджетну систему".
Податки, які діють в державі, поділяються на прямі та непрямі, до останніх належать податок на додану вартість (ПДВ) та акцизні збори. Інші податкові платежі - це прямі податки. Податки та збори стягуються в національній грошовій валюті - теньге. Але в деяких випадках вони можуть бути встановлені в натуральних одиницях або в іноземній валюті, якщо це передбачається чинним законодавством. Якщо об'єкт оподаткування визначається в іноземній валюті, сам податок потім перераховується в національній валюті за офіційним курсом Національного банку РК на час його сплати.
У РК діють вільні економічні зони, і всі податкові платежі надходять в дохід фінансового фонду цих зон в порядку, встановленому чинним законодавством про ВЕЗ.
У Казахстані податки, збори та обов'язкові платежі поділяються на загальнодержавні та місцеві. До загальнодержавних належать:
o прибутковий податок з фізичних та юридичних осіб;
o податок на додану вартість;
o акцизні збори;
o збір за реєстрацію емісії цінних паперів;
o особисті платежі та податки з користувачів надр;
o соціальний податок;
o збори за проїзд автотранспортом територією РК;
o збір за використання радіочастотних ресурсів РК;
o збір за використання юридичними та фізичними особами символіки міста Акмола в назвах фірм, товарних знаках, обслуговуванні тощо;
o збір за купівлю фізичними особами іноземної валюти тощо.
До місцевих податків, зборів та обов'язкових платежів належать:
o земельний податок;
o податок на майно юридичних та фізичних осіб;
o податок з транспортних засобів;
o збір за реєстрацію фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та юридичних осіб;
o ліцензійний збір за право займатися окремими видами діяльності;
o збір з аукціонів тощо.
Основний загальнодержавний податок - прибутковий податок з юридичних та фізичних осіб. Його платниками є юридичні та фізичні особи (крім Національного банку РК), які мають оподатковуваний дохід в податковому році і сплачують його за своїм місцезнаходженням. Юридичні особи сплачують податок також за свої філії, представництва та інші структурні підрозділи у відповідні бюджети за їх місцезнаходженням. Платниками цього податку є також особи-нерезиденти, їхні філії, представництва та інші структурні підрозділи.
Юридичні особи підлягають оподаткуванню окремо від своїх засновників. Дохід, одержаний за угодою будь-якого товариства, розподіляється між його учасниками і оподатковується у кожного з них за деяким винятком.
До фізичних осіб - платників податків належать громадяни РК, іноземних держав та особи без громадянства.
Об'єктом оподаткування є дохід, який обчислюється як різниця між сукупним річним доходом та сукупними річними витратами, що визначаються чинним законодавством. До сукупного доходу зараховуються:
o кошти за відвантажену та реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги та інші операції, а також кошти, спрямовані на погашення прямих та непрямих витрат та як взаєморозрахунки;
o доходи, одержані у вигляді оплати праці найманим працівникам, різниця між ціною реалізації та ціною придбання сировини та матеріалів, собівартістю виробництва продукції, витрати роботодавця на страхування життя людини тощо;
o пенсійні виплати;
o доходи від підприємницької діяльності, реалізації продукції, приріст вартості при реалізації приміщень, споруд, дохід у вигляді дивідендів, допомоги або майна, доходи від здачі обладнання в оренду;
o майнові доходи фізичних осіб як у грошовій, так і в натуральній формі, іноземній валюті, цінні папери, питома вага участі юридичних осіб в інших товариствах та ін.
Із сукупного доходу юридичних або фізичних осіб відраховуються усі витрати, пов'язані з одержанням цих доходів, у тому числі витрати на оплату праці, матеріальні та соціальні блага для працівників, які вже оподатковані прибутковим податком, обов'язкові пенсійні внески та внески в накопичувальні пенсійні фонди. Але всі витрати відраховуються у межах норм, які визначаються чинним законодавством та діючим Указом Президента РК.
Для фізичних осіб встановлюється щомісячний розрахунковий показник доходу, який він одержав протягом податкового періоду. Фізична особа має право на відрахування одного місячного розрахункового показника за податковий рік, а також обов'язкові

 
 

Цікаве

Загрузка...