WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Чеської Республіки - Реферат

Податкова система Чеської Республіки - Реферат

для інвалідів, лікарські препарати. У перший рік свого заснування підприємство не сплачує ПДВ. Але якщо воно зацікавлене в одержанні ПДВ, то може одержати свідоцтво платника ПДВ. У ЧР існує кілька магазинів для юридичних осіб, де можна придбати товари для фірми без ПДВ.
Акцизний податок. Законодавчим документом є Закон "Про акцизний податок" № 587/1992 Зведення законів та наступні доповнення до нього. Ним встановлені умови оподаткування пального, мастил, нафти, виробів з неї, пива, вина, тютюнових виробів тощо. Платниками є як юридичні, так і фізичні особи, які виробляють, продають ці товари, а також проводять операції з ними за умови, що попереднім власником цей податок не був сплачений. Акцизний збір сплачується тільки один раз. Зобов'язання про сплату податку виникає у день одержання товару зі складу виробника, при експорті - у день, коли з'являється митний борг. Згідно з чинним законодавством розрахунок та сплата податку платником здійснюється самостійно, виняток становлять цигарки, де розрахунок проводить податковий орган. Платник податку має право на повернення сплаченого податку, якщо митниця підтверджує експорт товару, а також у разі продажу імпортованого товару, на який уже сплачено податок іншою особою. Повернути сплачений податок можна протягом шести місяців від останнього дня місяця, в якому виникло право на повернення податку. У цьому разі суб'єкт, який зобов'язаний сплачувати цей податок та має право на його повернення, повинен подати в податковий орган відповідну податкову декларацію щомісячно до 25 числа місяця, наступного за тим, у якому виникли зобов'язання щодо сплати податку. Від сплати податку звільняються пальне для міжнародних повітряних сполучень, паливо для державних потреб, а також спирт та вироби з нього, якщо вони є компонентами при виробництві інших товарів (ліків, косметики тощо). Тютюнові вироби повинні реалізовуватись тільки з акцизними марками.
Прибутковий податок з юридичних осіб стягується з доходів від капіталу, підприємницької діяльності, найманої праці, оренди та ін. Ставку податку встановлено з 1 січня 2000 року в розмірі 31 % (раніше була 35 %). Загалом в ЧР ставки зменшуються кожні два роки. Податок сплачується, як правило, раз на квартал. Але для деяких підприємств існує інший порядок. Новостворені підприємства оподатковуються раз на рік у березні за наслідками роботи за попередній рік. Це дає їм можливість нарощувати обороти в перший рік роботи. Якщо обороти підприємства у наступний рік діяльності не перевищують встановленої суми, то підприємство знову сплачує податок раз на рік. При збільшенні оборотів воно починає сплачувати податок два рази на рік, а при значному перевищенні визначеної суми - щоквартально.
Особливого значення при обчисленні бази оподаткування юридичних осіб набуває проблема витрат. У нормативних актах вони називаються "витрати для досягнення та скорочення доходів". До них належать усі витрати, пов'язані з утриманням автотранспорту, в тому числі його ремонт тощо. Але існує і ліміт. Якщо, наприклад, автомобіль не є власністю підприємства, а одного з засновників, то частина витрат іде безпосередньо як витрати підприємства. Частково до витрат можна віднести харчування співробітників підприємства (до 50 % вартості основної страви).
Прибуткове оподаткування фізичних осіб. Цей податок має прогресивний характер. Ставка оподаткування становить 15-32 % річного доходу громадян держави (до 1999 року існувала максимальна ставка оподаткування 39 %). При сплаті цього податку враховується стан платника податку. Ставка зменшується, якщо платник має непрацюючу дружина, дітей, пристарілих батьків або на утриманні є інваліди та ін. Зі сплаченого прибуткового податку проводяться відрахування на соціальне (8 %) та медичне страхування (4,5 %). Інших відрахувань з фонду оплати праці у ЧР не існує.
У країні не існує обмежень у роботі з готівкою, а отже, і порушень у банківських операціях, пов'язаних з її одержанням.
Шляховий податок з автомобілів сплачується на підставі закону № 16/1993 Зведення законів та наступних доповнень до нього. Предметом дії цього закону є оподаткування автотранспортних засобів при використанні шляхових комунікацій. Тому об'єктом оподаткування виступають автотранспортні засоби:
o що працюють від власного двигуна та призначені для руху по шляхах (у тому числі причеп) і які мають звичайний реєстраційний номер;
o зареєстровані за кордоном, а використовуються на території ЧР з метою здійснення підприємницької діяльності.
Платником зазначеного податку є фізична або юридична особа, яка:
o записана в технічному паспорті автотранспортного засобу як власник;
o користується автотранспортним засобом, який зареєстрований за кордоном (якщо він використовується з метою здійснення підприємницької діяльності);
o представництво іноземного підприємства, якщо воно використовує транспортний засіб для своїх потреб;
o роботодавець у разі сплати ним витрат працівника, які були пов'язані з виконанням виробничого завдання з використанням власного автомобіля.
Для легкових автомобілів базою оподаткування є об'єм двигуна, для вантажних - співвідношення загальної ваги, яка приходиться на одну вісь, та кількості осей. При в'їзді на територію ЧР іноземний автотранспортний засіб, якщо він призначений для здійснення на території держави підприємницької діяльності і це передбачається технологічним процесом, шляховий податок стягується на митниці. При виїзді з території ЧР у разі перевищення строків перебування на території держави, податок стягується за фактичну кількість днів перебування. При достроковому від'їзді автотранспортного засобу з території держави сплачений податок не повертається. Зобов'язання щодо реєстрації та сплати податку виникає у платника з моменту видачі технічного паспорта, у якому суб'єкт записаний як власник автотранспортного засобу. Він сплачується рівними частками до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня, 15 грудня. Податкова декларація та шляховий податок повинні подаватися до податкового органу непізніше 31 січня року, наступному за звітним.
У проведені податкової реформи важливе місце займає структура податків. Вона постійно змінюється під впливом економічних, соціальних та політичних чинників. Основними в ЧР є податок на додану вартість, акцизний збір, прибутковий податок з юридичних та фізичних осіб. Інші податки мають другорядне значення.
Високу питому вагу в загальній сумі податкових надходжень мають прибутковий податок (понад ЗО %) та непрямі податки (ПДВ, акцизи), які становлять близько 25 % усіх надходжень. Реформування податкової системи в Чехії здійснюється у таких напрямках:
o розширення і оподаткування власних доходів;
o модернізація податків на споживання;
o зменшення значення податку на прибуток корпорацій;
o створення умов та надання пільг для малого та середнього бізнесу;
o пільгове оподаткування іноземних інвестицій та стимулювання залучення їх в економіку.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...