WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Чеської Республіки - Реферат

Податкова система Чеської Республіки - Реферат


Реферат на тему:
Податкова система Чеської Республіки
Наприкінці 80-х - на початку 90-х років XX ст. відбулося руйнування єдиного соціалістичного табору, і країни, що входили до нього, стали на шлях самостійного економічного розвитку. Більшість із них пішла шляхом ринкового реформування. Але кожна країна мала свою початкову економічну базу. Загалом більшість східноєвропейських країн невеликі за розміром і мають середній світовий рівень економічного розвитку та продуктивності праці. До таких країн належить і Чеська Республіка (ЧР).
Чеська Республіка - країна з розвиненою індустрією, але значну частину займає і аграрний сектор, тобто в країні органічно поєднуються промисловість і сільське господарство, які і формують загальний національний дохід держави.
З початком перебудови економіки для ЧР були характерні ті ж негативні явища, що і для інших країн соціалістичної орієнтації. На початку 90-х років державний бюджет формувався зі значним дефіцитом. Для його ліквідації потрібно було, з одного боку, досить суттєво скоротити дотації різним підприємствам, компенсації та субсидії населенню у зв'язку з високими темпами інфляції за рахунок зменшення державних капітальних вкладень в економіку, а також закрити або зменшити деякі соціальні програми, військове фінансування. З другого боку, створити умови для одержання підприємствами прибутків, провести продуману приватизацію та політику залучення інвестицій, у тому числі і зовнішніх. Слід зазначити, що в ЧР у той період темпи інфляції були не такими високими порівняно з іншими країнами. Тому і проведення податкової реформи було передусім спрямоване на зацікавленість підприємців та різних підприємств, незалежно від форми власності, у розвитку виробництва, з одного боку, і в наповненні дохідної частини державного бюджету та вирішенні загальнонаціональних завдань - з другого. Загалом податкова система реформувалась з метою вступу держави до Європейського Союзу.
Насамперед це стосувалось проведення диференціації податків з населення, зміни соціальної політики, але це все проводилось виважено. Характерною особливістю податкової системи ЧР є її простота. Усі правовідносини у податковій сфері регулюються лише дев'ятьма законодавчими документами та деякими підзаконними актами. Тобто ЧР намагалась при проведенні податкової реформи уникнути тих проблем, які були характерні для інших держав і пов'язані з великою кількістю податків, різними податковими ставками, вузькою базою оподаткування, а також наявністю значної кількості податкових пільг тощо. Проведення такої виваженої податкової політики дало змогу ЧР сформувати так званий середній клас, тобто тих, хто заробляє для себе і постійно сплачує податки, чим забезпечує надходження до державного бюджету і при цьому не ухиляється від сплати податків. Усе це стало наслідком стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу.
Податкова система ЧР дотримується фіскального принципу ринкової економіки. Вона спрямована на забезпечення гнучкого взаємозв'язку дохідної та витратної частин державного бюджету, на розвиток валового внутрішнього продукту, створення рівних умов конкуренції серед підприємств, підтримку корисної підприємницької діяльності.
Центральна податкова установа ЧР є складовою міністерства фінансів країни. Працівник установи або інспекції - керівник податками. Він має відповідні права та обов'язки. Так, керівник (причому будь-якого рівня) не має права приймати рішення про безперечне списання засобів під час виявлення порушень. При проведенні перевірки, коли виявляються певні порушення податкового законодавства, податковий працівник надсилає повідомлення про це платнику податку. Останній повинен протягом 15 днів виправити помилки і сплатити податок. Якщо платник податку цього не робить, то податківець звертається до суду. Слід зазначити, що загальні штрафи за податкові порушення у ЧР досить високі. У країні не існує такого поняття, як ліміт каси, а також проблем щодо роботи з готівкою. Тому підприємець може мати будь-яку суму готівкою на підприємстві або вдома, якщо це йому вигідно. Штраф може сплачуватися повністю готівкою.
Податкова система в ЧР побудована таким чином, що контакти між платником податку та податківцем можуть бути відсутні. Більшість підприємців середнього та малого бізнесу звітують перед податковими установами раз на рік і не знають свого податкового інспектора. Крім того, деякі підприємці не мають бухгалтера (це стосується передусім малого бізнесу), по-перше, тому що заробітна плата бухгалтера досить висока ($600-800), а по-друге, за малих оборотів мати бухгалтера недоцільно. У ЧР практично відсутні численні відрахування у різні позабюджетні та цільові фонди, у тому числі у фонд оплати праці.
Загалом в ЧР стягуються такі податки:
o податок на додану вартість;
o акцизи (на пально-мастильні матеріали, спирт, міцні алкогольні напої, пиво та тютюнові вироби);
o прибутковий податок з доходів фізичних осіб;
o прибутковий податок з доходів юридичних осіб;
o податкові відрахування у фонди;
o податок на нерухоме майно;
o шляховий податок з автомобілів;
o податок на спадщину та дарування;
o податок на передачу нерухомого майна;
o податок на охорону навколишнього середовища. Завершується фінансовий рік для платника податку складанням і поданням у податкову установу річного звіту та податкових декларацій.
Згідно з законом №337/1992 Зведення законів та наступних доповнень регулює стягнення податків на території Чеської Республіки. Звіт подають усі без винятку підприємницькі структури, зареєстровані торговим судом ЧР або іншим державним органом незалежно від наслідків фінансово-господарської діяльності (навіть коли вона взагалі не здійснювалась або підприємство зазнало збитків). Звіт та декларація про доходи подаються у податковий орган району, де суб'єкт оподаткування має юридичну адресу, до 31 березня року, наступному за звітним. Декларацію про податок на нерухомість та шляховий податок - до 31 січня року, наступному за звітним, а декларація про ПДВ та акциз подається систематично протягом року і має свій податковий період - місяць або квартал. Звіт та декларація повинні бути підписані виконавчим директором юридичної особи. Підтвердженням своєчасності одержання звіту та декларації є печатка податкового органу на копії декларації. За несвоєчасне подання звіту та декларації накладається штраф, сума якого встановлюється особисто.
У Чехії, як і в більшості країн Західної Європи, основний податковий тягар лягає на непрямі податки (ПДВ, акцизи, мито). У зв'язку з постійною інтеграцією ЧР в Європейський Союз питома вага мита зменшується.
Податок на додану вартість введений у країні з 1 січня 1999 року (закон № 588/1992 Зведення законів та наступні доповнення до нього). Оподаткуванню підлягають як діяльність всередині країни, так і імпортовані товари, нерегулярні міжнародні автомобільні перевезення пасажирів, що здійснюються іноземною транспортною фірмою в ЧР.Обов'язковими платниками податку є особи, які проживають в Чехії і на користь яких здійснюється ця діяльність, а при вивозі товарів - особи, які їх одержують. Якщо автобусні перевезення здійснюються нерегулярно всередині країни, податок сплачує іноземна транспортна компанія.
ПДВ сплачують як фізичні, так і юридичні особи.
Об'єктом оподаткування виступають усі передбачені законом види діяльності, які також здійснюються безоплатно, в тому числі всередині країни. При ввезенні товарів діє положення про митні нормативи. Якщо ввезені товари звільняються від сплати мита, то вони звільняються також і від сплати ПДВ. Експорт товарів не оподатковується ПДВ.
Щодо зазначеного податку встановлені дві ставки: основна - 22 % та додаткова - 5 % виручки за реалізацію виробів, товарів, надання послуг та виконання робіт. П'ятивідсоткова ставка застосовується для товарів, які мають соціальне значення - хліб, крупа, м'ясо, олія, цукерки, товари

 
 

Цікаве

Загрузка...