WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Французької Республіки - Реферат

Податкова система Французької Республіки - Реферат


Реферат на тему:
Податкова система Французької Республіки
Усі закони Французької Республіки (ФР), які стосуються введення нових або знищення старих податків, сфери їх застосування, щорічно затверджуються парламентом при прийнятті державного бюджету. Крім законів, діють різні декрети й розпорядження, які приймаються з метою доповнення, деталізації та пояснень до чинних законів.
Загалом податки та збори в ФР становлять близько 90 % дохідної частини бюджету. При досить централізованій системі законодавства у сфері оподаткування місцевим органам самоврядування належить відносна автономія. Вони мають можливість самостійно встановлювати місцеві податки, їх ставки та порядок стягнення. При цьому слід зазначити, що в ФР діє досить чітка система розподілу податків за надходженням до центрального та місцевих бюджетів. Але останнім часом з'явилась тенденція децентралізації податкової політики. Це пов'язано з розширенням прав місцевих органів влади у питаннях благоустрою, екології, містобудування, професійної підготовки фахівців тощо, що потребує додаткових надходжень до місцевих бюджетів.
Найбільшу частку в дохідній частині бюджету ФР займає податок на додану вартість. Франція була першою державою у світі, яка застосувала цей податок. ПДВ встановлюється на новостворену вартість, але є особливості при його розрахунку та сплаті. Об'єктом оподаткування є ціна виробу. За ПДВ у ФР діє дві ставки: основна - 18,6 % та підвищена - 22 %. Остання встановлюється здебільшого на алкоголь, автомобілі, тютюнові вироби, предмети розкоші. І навпаки, більшість продовольчих товарів, продукція сільськогосподарського виробництва, книжки, медикаменти, деякі послуги (туристичні, готельні) оподатковуються за зниженою ставкою. Зовсім звільняються від сплати податку підприємства, які проводять зовнішньоекономічні операції, пов'язані з експортом (при імпорті ПДВ стягується на загальних підставах). Від сплати ПДВ звільняються:
o державні підприємства та установи, які виконують адміністративні, соціальні, виховні, культурні та спортивні функції;
o сільськогосподарські виробничі підприємства;
o окремі професії - викладацька діяльність, приватні практикуючі лікарі, духовні особи.
Акцизний збір є другим за питомою вагою непрямим податком після ПДВ. До підакцизних товарів належать алкогольні напої, тютюнові вироби, сірники, вироби з дорогоцінних металів, цукор, кондитерські вироби тощо. Акцизи є джерелом поповнення не тільки державного бюджету, а й місцевих. Деякі товари, зокрема електроенергія, обкладаються ще й податком на додану вартість.
Велику питому вагу в загальній сумі податкових надходжень має також податок з компаній, які у ФР існують переважно у формі товариств з обмеженою відповідальністю, товариств на паях, акціонерних товариств, а також товариств з іноземними інвестиціями. Об'єктом оподаткування виступає чистий прибуток, який одержує компанія від усіх видів діяльності і який розраховується як різниця між усіма доходами, тобто виручкою від реалізації продукції, та всіма витратами (у тому числі заробітна плата, вартість сировини, матеріалів, амортизації основних засобів, відсотки за користування кредитом).
Податок з компаній сплачується п'ять разів на рік: чотири рази авансово щоквартально, а п'ятий - як розрахунок кінцевого результату протягом трьох місяців після завершення фінансового року. Щодо податку з компаній передбачено багато пільг. Так, новоство-реним компаніям надаються пільги протягом п'яти років (перші два роки податок взагалі не сплачується, на третій рік - лише 25 % ставки, четвертий рік - 50 %, п'ятий рік - 75 % і тільки на шостому році ставка становить 100 %). З метою стимулювання підприємства в інвестуванні передбачається надання податкового кредиту в розмірі 50 % на приріст витрат на науково-дослідні роботи. Але при цьому
встановлюється верхня межа витрат. На 25 % ставки діє податкова пільга на приріст витрат компанії на професійну підготовку кадрів. Важливе значення має амортизація. Вона проводиться у двох формах: лінійна, якщо амортизаційні відрахування розраховуються в рівних частках протягом визначеного періоду, та прискорена, коли застосовується відповідний коефіцієнт. Але остання стосується лише промислового, енергозберігаючого обладнання. Крім того, комп'ютери можна амортизувати протягом одного року.
При стягненні мита у ФР основним стає не поповнення державного бюджету, а захист вітчизняного виробника, ринку. Особлива митна політика є інструментом податкової політики. Вона забезпечує вирівнювання (інколи і зниження) цін на продукцію вітчизняних виробників. Мито стягується, як правило, з ціни виробу, а в деяких випадках з ваги, площі тощо.
Податок з доходів, одержаних від операцій з нерухомим майном, цінними паперами та іншим майном. Він встановлюється на доходи від продажу нерухомого майна, причому оподаткування здійснюється у разі фактичного продажу. За максимальною ставкою оподатковується новозбудоване майно або таке, якому менше двох років. Не підлягає оподаткуванню прибуток від продажу основного житла, а також від продажу житла, термін власності якого понад 32 роки.
Податок на власність. Власність - це майно у вигляді будинків, споруд, промислових та сільськогосподарських підприємств, акцій, облігацій тощо. Ставка встановлюється таким чином, щоб прибутковий податок і податок на власність не перевищували 85 % усього прибутку. З деяких видів майна (яке використовується у професійній діяльності, предмети старовини, художні та колекційні вироби) податок взагалі не стягується або надаються пільги. Ставка податку становить від 0 до 1,5 % вартості майна.
Реєстраційні та гербові збори, до яких належать різні соціальні податки, податок на заробітну плату. Останній

 
 

Цікаве

Загрузка...