WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Федеративної Республіки Німеччина - Реферат

Податкова система Федеративної Республіки Німеччина - Реферат

п'ятого класу).
Компенсаційний податок сплачують за користування матеріальними благами та послугами. Наприклад, за видовищні заходи, податок на полювання та рибальство, а також податок з осіб, які мають подвійне місце проживання.
Для юридичних осіб одним із основних податків є корпоративний податок (по суті, податок на прибуток). Об'єктом оподаткування виступає прибуток, який розраховується як різниця між усіма доходами та витратами (включаючи податок на додану вартість). Також відраховується зменшена вартість виробленої продукції та її запаси. При сплаті цього податку визначають розподілений та нерозподілений прибуток. За нерозподіленим прибутком ставка оподаткування становить 50 % (а в деяких випадках навіть 57,5 % ), за розподіленим - 36 %. З урахуванням того, що Німеччина є членом Європейського Союзу, ставка корпоративного податку встановлюється в межах 30-40 %.
Промисловий податок. Ним оподатковується капітал та прибуток підприємства до сплати корпоративного податку. Він стягується з усіх підприємств незалежно від форми власності, правового статусу власника (виняток становлять ремісничі та сільськогосподарські підприємства). При оподаткуванні застосовуються дві ставки: 5 % суми промислового доходу та 0,2 % балансової вартості основного капіталу підприємства. Не оподатковується промисловий дохід та промисловий капітал, розміри яких менші за встановлену суму.
Земельним податком оподатковуються земельні ділянки підприємств, сільськогосподарські угіддя, лісове господарство. Ставка складається з двох частин. Основну частину встановлюють фінансові органи централізовано, додаткову визначає земельна громада залежно від свого фінансового стану. Загальна ставка податку коливається у межах 0,6-3,1 %.
Податок на додану вартість був введений у 1973 році (в Німеччині найрозповсюдженішою назвою є податок з продажу, або податок з обороту). Питома вага його в дохідній частині бюджету становить 28 %. Після прибуткового податку він займає друге місце. У ФРН зазначений податок застосовується з двох причин:
o одержання додаткових грошових надходжень до бюджету за рахунок оподаткування споживання;
o вимога до країни при вступі до Європейського Союзу. Суб'єктами виступають як юридичні, так і фізичні особи, які займаються будь-якою діяльністю з метою одержання прибутку. Об'єкт оподаткування - оборот з реалізації товарів, надання послуг, виконання робіт замовника. Причому не має значення правова форма підприємства, продукція власного виробництва чи придбана, у тому числі імпортована. Для більшості товарів застосовується ставка 15 %. На продовольчі товари та книжково-журнальну продукцію - 14 %. Від сплати ПДВ звільняються підприємства громадського харчування, ресторани та кафе, а також експортні поставки, обороти цивільної авіації, морського судноплавства, юридичні операції та операції з цінними паперами. Не сплачують ПДВ фізичні особи, які є підприємцями і в перший рік мають дохід, менший за визначену суму, а в наступному році планують оборот, не більший за встановлену суму. Але в цьому разі така фізична особа не має права на повернення ПДВ з нарахованого податку. Відмова від сплати ПДВ - це воля самого підприємця.
Мито. Основним законодавчим документом для сплати мита в ФРН є митний закон. Згідно з чинним законом мито поділяється на три види:
o вартісне - нараховується у відсотках від вартості товару;
o специфічне - у твердих ставках на певну кількість товару;
o змішане - поєднує елементи вартісного і специфічного мита. У ФРН діє багато ставок.
1. Автономні ставки встановлюються на товари, які ввозяться до ФРН з країн, з якими немає угод про встановлення преференційних ставок або які не є членами Європейського Союзу.
2. Референційні - встановлюються на товари з країн, з якими є угоди про зниження тарифів або на які ці угоди поширюються.
3. Контингентні ставки діють на контингентні товари і передбачають знижені розміри мита.
4. Зрівняльне мито визначається комісією Європейського Союзу на прохання уряду Німеччини (діє в особливо складних економічних умовах).
5. Антидемпінгові ставки застосовуються комісією Європейського Союзу при одержанні товарів з країн, які порушують антидемпінгове законодавство. При розрахунку мита ставка встановлюється:
o до конкретної вартості партії товару, що завозиться;
o у твердій сумі від кількості товару.
Крім того, при розрахунку до уваги беруться вартість фрахту, страхування до кордону. Імпортер також має сплатити споживчий податок за монопольний виріб.
Збори. У ФРН вони сплачуються переважно при наданні послуг державною структурою, тобто зацікавленим особам з метою компенсації видатків державного закладу. Збори можна вважати особливою формою перерозподілу видатків. До основних зборів, які існують нині в ФРН, належать:
o гербовий збір, завдяки якому документ набирає чинності;
o збір на гідравлічні споруди, який сплачується у разі, якщо ця споруда (наприклад, гребля) захищає майно особи від повені;
o збір за користування каналами, шлюзами;
o портові збори;
o збори за право торгівлі;
o збори за видачу патенту на відкриття;
o судові збори, коли всі витрати, пов'язані з судовим процесом, сплачує сторона, яка програла процес.
Внески на соціальне страхування. По суті, вони є основою підтримки громадянина у разі довгострокової хвороби та пов'язаної з неї інвалідності, старості, кризових ситуацій, страхування на випадок безробіття тощо.
Особливі податки. У ФРН є церковний податок. Введення його пов'язане з історичним протистоянням протестантської віри на півночі ФРН та католицької - на півдні.
Існує в Німеччині й екологічний податок. Він має за мету збереження навколишнього природного середовища, адже ця країна відмовляється навіть від атомних електростанцій.
Податок на солідарність. Його введення у березні 1991 року пов'язане з фінансуванням різних проектів у колишній Німецькій Демократичній Республіці, причому ставки податку щорічно корегуються.
Слід також зазначити, що у ФРН діє система податкових консультантів, їх послугами можуть користуватися як юридичні, так і фізичні особи, і їх діяльність регламентується законами про службу.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости,процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...