WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Республіки Польща - Реферат

Податкова система Республіки Польща - Реферат

щорічно переглядаютьсязалежно від зростання цін на споживчі товари та послуги в період перших трьох кварталів попереднього перед податковим року відносно відповідного періоду попереднього року. Сума податку залежить від форми та сфери діяльності, кількості працівників і осіб, які проживають за місцем здійснення економічної діяльності.
Ставка акордного оподаткування з різних джерел одержання доходу може дорівнювати 20 % (наприклад, при наданні знижки чи зменшенні відсотків за цінними паперами, дивідендами або іншими доходами від участі в доходах юридичних осіб) та 10 % (від перемоги у змаганнях чи іграх). Податки від незареєстрованих джерел доходів стягуються за ставкою 75 %.
Загальна сума цього податку становить 18 % усієї суми одержаних податкових платежів. Але частка його в ВВП останнім часом має тенденцію до зниження.
Податок на доходи юридичних осіб. Законодавчим документом щодо сплати цього податку є Акт "Про податок на доходи юридичних осіб", який введений в дію з 1.01.1992 року. Він стягується з доходів юридичних осіб, структур без статусу юридичної особи. Не підлягають оподаткуванню доходи від сільськогосподарської діяльності та лісового господарства. За цим податком діє єдина ставка - 30 % з перспективою подальшого її зниження до 22 % у 2004 році. Зазначений податок є джерелом доходу як для державного бюджету, так і для органів місцевого самоврядування. Питома вага його в усіх податкових платежах становить близько 12 %, а частка у ВВП - понад 2,5 %.
Місцеві податки та збори є основним джерелом доходів гмін (місцевих органів самоврядування). Крім прямих податків, які сплачуються в місцевий бюджет, сюди належить також прибуток від податків з фізичних осіб, які здійснюють економічну діяльність і сплачують податок у формі "податкової картки".
Податок на нерухомість. Законодавчим документом цього податку є Акт "Про місцеві податки та збори". Його сплачують фізичні, юридичні особи та підприємства без утворення юридичної особи. Об'єктом оподаткування виступають одиниця майна, приватна власність або безстроковий узуфрукт на нерухомість, майно або приватні будівлі, які нероздільно не пов'язані з землею. При оподаткуванні житлової одиниці об'єктом є корисна площа (квадратні метри), для будівлі об'єктом оподаткування є вартість, яка становить базу для розрахунку амортизації, для землі - її площа. Ставка податку у сфері статутної компетенції встановлюється для кожного податкового ринку Радою гміни при прийнятті резолюції. Оцінка податку для фізичних осіб проводиться відповідними податковими органами, для юридичних осіб - шляхом самооцінки.
Сільськогосподарський податок був введений з 1 січня 1985 року Актом "Про сільськогосподарський податок". Базою для оподаткування є доходи сільськогосподарського виробництва та оподатковуваний оборот. Суб'єктами оподаткування виступають юридичні та фізичні особи, а також особи без статусу юридичної особи, які на 1 січня даного податкового року є власниками або користувачами об'єктів сільського господарства.
Об'єктом оподаткування є землі сільськогосподарських угідь, озера, площа під будівлями.
Сільськогосподарська площа визначається у переведених гектарах, які являють собою одиницю виробництва і відображають здатність сільського господарства до створення прибутків. Перерахування фактичної площі сільського господарства у переведені гектари здійснюється за допомогою "масштабу". Його розмір залежить від типу сільськогосподарської землі, її класу та розміщення по території в одному з чотирьох районів. Розмір ставки для кожного податкового року встановлюється відповідно до площі одного переведеного гектара у вигляді фінансового еквівалента 2,5 центнера жита за перші три квартали попереднього податкового року.
Податок на лісове господарство. Законодавчою базою цього податку є Акт "Про ліси". Суб'єктом оподаткування виступають фізичні та юридичні особи, організації без статусу юридичної особи, які є користувачами лісів, що належать Державній скарбниці або гміні. Базою оподаткування є площа лісу, яка визначається у переведених гектарах. Ставка податку встановлюється як еквівалент 0,2 метра кубічної деревини хвойних порід дерев і залежить від площі основних порід дерев, їх виду та класифікації.
Податок із власників собак. Законодавчими документами є Акт "Про місцеві податки та збори" та резолюції відповідних Рад гмін, які приймаються на підставі основного акту і встановлюють суму податку та умови звільнення від нього. Суб'єктами оподаткування є фізичні особи - власники собак.
Транспортний податок. Законодавчим документом є Акт "Про місцеві податки та збори". Його сплачують юридичні та фізичні особи, організації та підприємства без статусу юридичної особи, які є власниками транспортних засобів.
Податок на спадщину та дарування. Законодавчим документом є Акт "Про спадщину та дарування". Об'єктом оподаткування виступають об'єкти, розташовані як на території РП, так і за її межами, або право власності, яке реалізується за кордоном, якщо на момент передачі спадщини чи укладання контракту особа, яка одержує спадщину, є громадянином РП або має постійне проживання у РП. База оподаткування - вартість одержаних речей або прав власності після утримання позик та зобов'язань, тобто чиста вартість, яка встановлюється відповідно до стану справ та прав власності на день одержання за ринковою ціною на день створення податкового зобов'язання. При встановленні конкретної ціни визначається податкова група, до якої належить особа-одержувач. Віднесення до конкретної групи залежить від відносин, у яких знаходяться особа-одержувач та особа, від якої одержують спадщину або права власності. При оподаткуванні визначена сума звільняється від сплати податку, а потім оподаткування здійснюється за особливою податковою шкалою, яка діє на день створення податкового зобов'язання. Слід також зазначити, що розмір суми, яка не підлягає оподаткуванню, а також вартість речей та прав власності постійно переоцінюються.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...