WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Королівства Швеція - Реферат

Податкова система Королівства Швеція - Реферат


Реферат на тему:
Податкова система Королівства Швеція
У Королівстві Швеція (КШ) основним об'єктом оподаткування виступають юридичні особи. Для набуття такого статусу будь-яке підприємство має бути зареєстроване в патентному або реєстраційному відділі. При цьому не менш як 50 % управлінських директорів або членів дирекції повинні бути резидентами країн - членів Європейського Союзу або інших європейських держав.
Основним типом компаній у КШ є акціонерні товариства відкритого типу.
Поділ підприємств на резидентів та нерезидентів має значення при визначенні об'єкта та ставки оподаткування.
Одним із найважливіших податків Швеції є податок на прибуток. База оподаткування визначається згідно з принципами бухгалтерського обліку. При розрахунку акцій їх розмір встановлюється на рівні мінімальної ринкової ціни або 97 % ціни придбання. Дохід для оподаткування зменшується на розмір витрат, пов'язаних із бізнесом, придбанням нового обладнання, процентів за кредит. Але деякі витрати з доходу не відраховуються (наприклад, витрати на розваги, на операції з алкогольною продукцією тощо). Норми амортизації встановлюються у розмірі 20-30 % (для більшості обладнання), і, згідно з цими ставками, проводяться амортизаційні відрахування. Для будівель та споруд ставки амортизаційних відрахувань коливаються від 2 до 5 %.
Звільняються від оподаткування дивіденди, одержані від вітчизняних та іноземних компаній (за умови мінімального пакету акцій, який становить 25 %, або якщо філія загалом оподатковується за ставкою 15 %).
Роботодавець повинен сплачувати внески в соціальні фонди за найманих працівників. Податок на прибуток сплачується у розмірі 33 % від валової заробітної плати (куди входять також різні пільги та виплати). Менша ставка (близько 22 %) встановлюється на підприємницький та трудовий доходи, на працівників, старших 65 років. У деяких сільських регіонах ставки ще нижчі: 5-10 %. Кінцевий розрахунок проводиться на підставі податкової декларації. Вона і визначає розмір податку до сплати.
Крім податку на прибуток, важливе місце займає прибутковий податок з громадян. Усі фізичні особи поділяються на резидентів та нерезидентів. Резиденти сплачують податки з усіх доходів, одержаних як на території КШ, так й за її межами. До цієї категорії громадян належать ті, які знаходились на території держави не менш як 183 доби. Нерезиденти сплачують прибутковий податок тільки з доходів, одержаних на території КШ. Резиденти, які виїжджають з країни не менш ніж на шість місяців, звільняються від цього податку, якщо вони сплачують його в країні, куди виїхали. Крім того, резидентам КШ можуть надаватися податкові кредити, якщо виконуються такі умови:
o працівник працює в одній країні та на одному підприємстві не менш ніж один рік;
o відрахування та пільги встановлюються загальними правилами цієї держави, а не регламентуються особистими угодами;
o роботодавцем виступає уряд КШ.
Нерезиденти сплачують податки з доходів, одержаних зі шведських джерел, з операцій з нерухомим майном, наданих послуг, пенсій. У КШ існують два види прибуткового податку:
o муніципальний - дохід довизначеної суми оподатковується за ставкою 32 %;
o національний податок встановлений на суму доходу, яка перевищує визначену. Ставка становить 25 %.
Максимальна ставка прибуткового податку - 57 %. Дохід на капітал має ставку 30 %.
Для нерезидентів існує єдина ставка оподаткування - 25 %, причому його стягує безпосередньо роботодавець при розрахунку заробітної плати за виконані роботи або відпрацьований час. При цьому він може й не заповнювати податкову декларацію.
Крім податків, які стягує роботодавець, кожний працівник, старший 65 років, повинен сплачувати внески на:
o медичне страхування - 3,95 %;
o пенсійне забезпечення - 1 %.
Здійснюються ці виплати із заробітної плати працівника.
При розрахунку бази оподаткування з всіх доходів відраховуються витрати. Крім того, діє система персональних відрахувань. Приріст капіталу розраховується як різниця між ціною реалізації та придбання. Ставка становить 30%. Дохід від інвестицій (відсотки за дивідендами) оподатковується за ставкою 30%.
Громадяни КШ, які працюють за наймом, повинні заповнювати податкові декларації й подавати їх до серпня. На її підставі податкові органи розраховують і надсилають у вересні платнику повідомлення. Несплачений податок стягується із заробітної плати працівника у перші місяці року.
Податок на додану вартість. Платники, які мають обороти більші за визначену суму, повинні бути зареєстровані у місцевих податкових органах як платники ПДВ (якщо оборот менший за визначену суму, то реєстрація необов'язкова). Звичайна ставка оподаткування становить 25 %. На деякі товари та послуги (наприклад, туризм) діє знижена ставка - 12 %, на періодичні видання - 6 %.
Податок на спадщину. Ставка визначається залежно від вартості майна та відношення до спадщини і встановлюється за прогресивною шкалою. Зазначений податок стягується з того, хто одержує спадщину. Загалом ставка податку на спадщину становить від 10 до 30 %. Найменша ставка застосовується, якщо спадщину одержує дружина (або чоловік) та діти. Аналогічна ставка діє на дарування, але при цьому встановлюється вартість подарунка.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...