WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система Австрійської Республіки - Реферат

Податкова система Австрійської Республіки - Реферат

часток статутного фонду;
o дивіденди на капітал;
o екстраординарний дохід (приріст на капітал, при продажу компанії або її частини, дохід від продажу деяких активів компанії, які використовуються в основному виробництві);
o інші надходження з фонду компанії.
Крім прибуткового податку з громадян, в АР існують прибуткові податки з юридичних осіб, основним з яких є корпоративний податок. Законодавчою базою для визначення доходу є закон про прибутковий податок. При його сплаті не враховуються будь-які внески фізичних осіб у статутні фонди товариств. Цей податок не враховується при стягненні інших податків. Розподіл доходу (наприклад, на виплату дивідендів) здійснюється тільки після сплати цього податку.
Дохід від інвестування може не оподатковуватись, а також звільняються від сплати податків дивіденди, які сплачує одна компанія іншій. Це дозволяється австрійським компаніям, які беруть участь у капіталі іноземних підприємств.
Не оподатковуються корпоративним податком:
o дивіденди для австрійських компаній;
o доходи від неявного розподілу прибутку неавстрійськими корпораціями;
o доходи від приросту капіталу неавстрійських корпорацій.
Для одержання податкових пільг австрійське підприємство, яке бере участь в іноземній компанії, повинно:
o нести необмежену податкову відповідальність в АР;
o володіти не менш як 25 % капіталу іноземної компанії;
o мати організаційно-правову структуру (згідно з австрійським законодавством);
o брати участь в капіталі іноземної компанії не менш як 12 місяців;
o питома вага цінних паперів, які приносять прибуток у вигляді відсотків, не повинна перевищувати 25 %.
Крім того, з одержаного доходу відраховується собівартість збитків, пов'язаних із виробничою або комерційною діяльністю протягом семи років. Одержаний дохід оподатковується за ставкою ЗО %.
Податок на підприємницьку діяльність сплачується підприємствами незалежно від юридичного статусу. Виняток становлять тільки спільні підприємства у формі товариства без утворення юридичної особи.
Зазначений податок складається з двох частин:
o податок на прибуток підприємства. Прибуток розраховується згідно з законами про прибутковий та корпоративний податки з додаванням окремих статей витрат. Так, до прибутку додаються відсотки за довгостроковими позиками, дивіденди або зарплата, виплачена партнеру, який не бере участі в управлінні, 50 % суми орендної плати за використання майна в господарській діяльності. З доходу відраховується 3 % вартості нерухомості, яка належить підприємству, дохід від інвестицій, частина прибутку товариства. Податок на прибуток підприємства стягується за ставкою 13 %. Для сплати цього податку кожний платник заповнює декларацію. Крім того, щоквартально вносить авансові платежі, розмір яких залежить від розміру податку в попередньому році. o податок на фонд заробітної плати. При його обчисленні враховується заробітна плата за кожний календарний місяць. Ставка податку встановлюється муніципальними органами, але вона не може перевищувати 2 % бази оподаткування. Як юридичні, так і фізичні особи сплачують податок на майно. Для цього раз на три роки власник - фізична або юридична особа - заповнює декларацію (юридична особа подає ще й фінансовий звіт). Оцінка активів проводиться відповідно до Закону "Про оцінку майна". Вартість активів промислового та комерційного підприємства здійснюється за ринковою ціною. Ставка податку становить 1 % бази оподаткування (90 % оціночної вартості майна).
Подружжя, які мають необмежену податкову відповідальність і проживають разом із неповнолітніми дітьми, оподатковуються як одна особа. Крім того, для цієї категорії платників податку встановлюється неоподатковуваний мінімум на кожного члена родини, а також усім членам родини надаються податкові пільги. Оподатковується лише те майно платника з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території АР.
Для акціонерних товариств відкритого та закритого типу при стягненні податку на майно встановлюється неоподатковуваний мінімум. Причому цей податок не відноситься на вартість товару.
Для підприємств, які використовують найману робочу силу, існує податок у фонд сімейних податкових кредитів. Він має ставку 4,5 % сукупного фонду заробітної плати найманих працівників і, по суті, є основним джерелом податкових пільг для сімей. Підприємства, які знаходяться у Відні, сплачують податки за користування метро.
Податок на додану вартість. На відміну від інших держав, в АР він має певні особливості. Ним оподатковуються реалізація товарів та послуг, власне споживання, безкоштовна передача виробів, а також імпорт. ПДВ стягується на всіх стадіях реалізації товарів. При
передачі товарів та виробів у документах вказується їхня вартість і окремо ПДВ одержаний та ПДВ сплачений. У бюджет платник податку відраховує тільки різницю, яка визначає новостворену вартість на підприємстві.
В АР існує три ставки ПДВ. Основна, або стандартна, ставка для більшості підприємств дорівнює 20 %. При здачі майна або нерухомості в оренду застосовується ставка 10 %. При продажу транспортних засобів - підвищена ставка. Деякі операції взагалі звільняються від сплати ПДВ (фінансові операції, експортні угоди, угоди при продажу землі тощо).
Розрахунковий період становить один рік. Авансові платежі вносяться за кожний місяць протягом 10 днів по закінченні кожного місяця.
Екологічний податок. Суб'єктами оподаткування є юридичні особи, які одержують спадщину. Для підприємств з необмеженою податковою відповідальністю об'єктом виступає загальна вартість майна, для підприємств з обмеженою відповідальністю - тільки майно на території АР. Ставка оподаткування становить 0,5 %. Зазначений податок включають у витрати виробника.
Податок на нерухомість. Об'єктом є майно, розташоване на території АР. Ставка оподаткування становить 0,8 % на рік. Сплачується податок щоквартально.
Земельний податок. Ним оподатковується загальна земельна ділянка. Ставка становить 1 % розрахункової оціночної вартості. Податок сплачується щоквартально.
Податок на спадщину. Ставка податку визначається залежно від розміру майна та відношення до спадщини.
Акцизи встановлюються на алкогольні напої, нафту, сплачуються також при купівлі автомобілів, мотоциклів.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...