WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості та принципові підходи до розробки податкової політики підприємства в різних країнах світу - Реферат

Особливості та принципові підходи до розробки податкової політики підприємства в різних країнах світу - Реферат

тощо). Усі вони мають свої особливості при оподаткуванні, і це повинно враховуватись при розробці податкової політики підприємства.
Розробляючи податкову політику, підприємство повинно виходити з того, що податкові платежі є загальною частиною його витрат. Воно може тимчасово відмовитись від певних видів витрат (наприклад, транспортних, на рекламу). Але якщо підприємство випускає продукцію, надає послуги, виконує роботи, то не може не сплачувати податок на додану вартість, а при нарахуванні заробітної плати - не здійснювати обов'язкові відрахування усоціальні фонди та ін. Тому значна увага приділяється встановленню об'єкта оподаткування. При цьому всі об'єкти оподаткування визначаються як такі:
o які можна визначити порівняно точно (вартість майна, капіталу підприємства тощо);
o які можна визначити більш-менш точно (мито);
o які можна розрахувати приблизно. На такі об'єкти оподаткування суттєво впливають як внутрішні, так і зовнішні чинники (наприклад, прибуток, який залежить як від обсягів діяльності підприємства, так і від темпів інфляції).
Основною метою податкової політики підприємства є сплата меншої суми податкових платежів у межах чинного законодавства. Досягається це переважно за рахунок різних пільг щодо окремих податкових платежів. Крім того, можуть застосовуватись кредити, податкові канікули, відстрочка сплати податкового платежу тощо. При розробці податкової політики податки поділяють на відносно постійні, які можна встановити на досить тривалий час і які майже не залежать від зовнішніх чинників (наприклад, податок на землю, на майно), та на змінні, які можна визначити приблизно і які залежать від різних чинників (наприклад, ПДВ та податок на прибуток). Постійні податки досить стабільні, у той час як змінні розраховуються з відхиленням (як правило, не більш як на 10 %).
При цьому широко застосовується принцип розрахунку альтернативних варіантів податкових платежів. Особливо це стосується змінних податків та тих, які сплачуються за рахунок доходів або з обсягів діяльності. Податкова політика дає можливість не тільки планувати податкові платежі, а й визначати напрямки діяльності підприємства. Одним із варіантів є диверсифікація виробництва, розширення форм діяльності, початок нових видів, які дають право на пільгове оподаткування.
Важливе значення при розробці стратегії податкової політики підприємства має визначення ступеня компетенції платників податків і державних податкових органів. Сфера оподаткування поділяється на два рівні компетенції - центральні органи управління та місцеві органи самоврядування. Так, зовнішні відносини держави, правоохоронна діяльність, оборона належать тільки до компетенції центральних органів влади. Рівень компетенції залежить від функцій, які ці органи виконують. Якщо функції правоохорони, охорони здоров'я, освіти, правозахисна функція населення та інші знаходяться в компетенції місцевих органів управління (як наприклад, у США), то серед усіх податкових платежів більшість - це місцеві податки або з державного бюджету місцеві органи управління одержують різні дотації. Це пов'язано з тим, що виконання додаткових функцій потребує додаткових витрат, які мають відшкодовуватись із державного або місцевого бюджету.
У деяких державах рівень компетенції місцевих органів управління досить широкий. Вони не тільки стягують податки, а й встановлюють ставки податкових платежів, порядок їх стягнення і відповідальність за порушення цих порядків. Усе це визначається в процесі розрахунку та розподілу обов'язків між різними гілками влади. В одних країнах місцевим органам управління надано право стягувати податкові платежі, а потім їх перераховувати до державного бюджету, в інших - навпаки. Це ж стосується і ставок оподаткування: щодо певних податкових платежів вони можуть встановлюватись місцевими органами управління.
Важливе значення при розробці податкової політики має поділ підприємств за ознакою приналежності суб'єкта оподаткування до країни, в якій здійснюється сплата податків, на резидентів та нерезидентів. Особливо це стосується США та країн Західної Європи, де розповсюджена міграція як населення, так і капіталу. До резидентів належать суб'єкти, які зареєстровані в цій країні як платник податку і сплачують їх з усіх доходів, одержаних як на території держави, так і за її межами. Нерезиденти сплачують податки з доходів, одержаних тільки в країні, де вони здійснюють свою діяльність. Тому постає питання укладення двосторонніх угод між державами у сфері оподаткування, які регулюють податкові відносини і дають змогу уникнути подвійного оподаткування. Це ж стосується і окремих громадян.
При розподілі суб'єктів оподаткування на резидентів і нерезидентів та укладанні двосторонніх угод виникає проблема національних інтересів різних країн. Держави, для економіки яких характерне вкладання капіталу підприємствами або юридичними особами інших держав, зацікавлені у розмежуванні юрисдикції на принципах нерезидентства. І навпаки, коли підприємства та громадяни держави одержують більшість доходів від діяльності за кордоном або від капіталу, який також розташований за межами держави, то держава зацікавлена в розмежування юрисдикції на принципах резидентства.
У деяких країнах існує різниця у визначенні понять резидента та нерезидента для різних компаній і фірм. Тому ці підходи визначаються при укладенні двосторонніх угод, втім, пільги іноді можуть надаватися і при оподаткуванні нерезидентів.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...