WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрямки економічних концепцій теорії податків - Реферат

Напрямки економічних концепцій теорії податків - Реферат

населенням виробів, адже стягнення податків призведе до зростання цін, а отже, сприятиме економії коштів, які потім можуть піти на інвестування.
Податок можна розглядати і як інструмент досягнення соціальної справедливості, тому що він сприяє вирівнюванню доходів населення. Це стосуєтьсяпереважно непрямих податків.
При досить широкому втручанні держави в податковий процес підприємства в останні роки набуває пропозиція введення єдиного податку. Вперше такий податок було введено в 50-х роках XX століття. Перевага цього є тому, що ним обкладається дохід суб'єкта оподаткування, який виступає і основним джерелом його сплати. Єдиний податок вводиться замість інших податків, що спрощує податкову систему загалом, робить її справедливішою, доступнішою для платника, а механізм розрахунку стає прозорішим. Крім того, коли в державі існує велика кількість податків, а їхні ставки невеликі, то податковий тягар на платника стає не таким помітним. Втім, цей податок має і певні недоліки: призупиняється дія таких принципів оподаткування, як всебічність, однократність, справедливість обкладання, нерівномірність. Але, слід зазначити, що введення цього податку має позитивні наслідки для підприємств малого та середнього бізнесу.
Інший напрямок податкової теорії ґрунтується на теорії "економічних пропозицій". її авторами були Г. Стейн, М. Фрідмен, Е. Пеп-се, А. Філіпс, Р. Хол, М. Вайденбаум, Г. Талок, І. Броузон, М. Рот-бог, Дж. Хау, А. Уолтер та ін. Ці вчені вважають, що податки, враховуючи їх примусовий характер, негативно впливають не тільки на платників податків, а й на економіку держави загалом. Збільшення витрат держави підвищує і розмір податкових платежів, а це знижує розвиток підприємництва, зменшує зацікавленість працівників у підвищенні продуктивності праці й ефективності виробництва. Тому основна вимога цієї теорії - зменшення втручання держави в економіку, зниження рівня державних витрат, зменшення грошової маси в обігу, кількості податків, зниження їх ставок, скасування прогресивного характеру шкали оподаткування. На думку авторів, це повинно стимулювати приватну ініціативу, підприємництво, сприяти підвищенню виробництва та реалізації товарів.
Автори цієї теорії вважають, що не завжди зменшення податкового тягаря впливає на збільшення податкових надходжень до державного бюджету, а його підвищення - на зростання надходжень. Здебільшого зниження податкових ставок стимулює розширення обсягів виробництва, зростання національного доходу, а це, у свою чергу, приводить до зростання податкових надходжень до державного бюджету.
На цьому ґрунтується і теорія американського економіста А. Лаф-фера. її зміст полягає в тому, що постійно потрібно зменшувати податковий тягар на платників податків, передусім на громадян держави. Це підвищить попит на товари та послуги, що, у свою чергу, збільшить пропозицію їх на ринку (насамперед товарів вітчизняного виробництва). Для цього потрібно:
o зменшити податковий тягар за рахунок зниження податкових ставок та скасування окремих податкових платежів. Це, на думку авторів теорії, сприятиме зростанню попиту на вироби, збільшенню розмірів заощаджень населення, що, в свою чергу, приведе до зниження відсоткової ставки банків і заохочення інвестування вільних коштів у розвиток економіки держави, окремих її галузей, підприємств середнього та малого бізнесу і, відповідно, до зростання пропозицій на ринку;
o оновлювати виробництво, застосовувати нові технології, досягнення науково-технічного прогресу. Це дасть змогу підвищити продуктивність праці працівників підприємства, суспільну продуктивність праці, а крім того, зменшити питомі витрати на виробництво одиниці товару та його ціну загалом;
o зменшити ставки оподаткування. Це сприятиме при стабільних номінальних доходах населення збільшенню його реальних доходів та загального матеріального добробуту.
Важливе значення має податок на дохід та на прибуток підприємства. Зниження його ставки приводить до поділу частини прибутку на ту, яка відраховується до державного бюджету, та ту, що залишається у розпорядженні підприємства. Збільшення другої частини зумовлює збільшення коштів, які використовуються на стимулювання праці працівників, а також на розширення та удосконалення виробництва.
А. Лаффером була визначена залежність між загальною сумою податкових платежів, яка надходить до державного бюджету, та максимальною ставкою оподаткування фізичних та юридичних осіб. На підставі цього дослідження була визначена оптимальна ставка всіх податкових платежів платників - 33 %. Якщо розмір ставки оподаткування перевищує її, то платник намагається будь-якими способами зменшити податкову базу та ухилитися від сплати податків. Якщо ставка оподаткування не перевищує 33 %, то надходження податкових платежів до державного бюджету зростає. Але розмір оптимальної ставки, розроблений з урахуванням економічної ситуації США, для інших держав не має особливого значення. Він значно вищий у Швеції, Німеччині, але нижчий у Швейцарії, Австрії.
Для подальшого розвитку економіки держави, малого та середнього бізнесу, підвищення продуктивності праці необхідно знизити ставки оподаткування та загальний податковий тягар для юридичних та фізичних осіб. Але при цьому потрібно розширити бази оподаткування, що сприятиме збільшенню податкових надходжень до бюджету держави.
Розвиток податкових теорій був реакцією суспільства на вимоги макро- та мікроекономічних процесів. У більшості держав відбувалось удосконалення податкових систем, які діють за умови додержання загальних принципів податків та вимог до них. Важливе значення для удосконалення податкових систем мав історичний розвиток держави та менталітет, який сформувався у відповідному періоді.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...