WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Напрямки економічних концепцій теорії податків - Реферат

Напрямки економічних концепцій теорії податків - Реферат


Реферат на тему:
Напрямки економічних концепцій теорії податків
Податкові системи розробляються залежно від економічної системи та напрямку економічної стратегії певної держави. Одним із напрямків економічної теорії податків стала теорія негативних споживань, яка почала свій розвиток ще в XIX столітті. її авторами були Л. Штейн, А. Шаффле, Ф. Нітті, Е. Сакс, А. Вагнер, А. Буковицький, А. Соколов та ін. Зміст цієї теорії полягає в підвищенні ролі держави в управлінні економікою. При подальшому розвитку держави у її громадян збільшуються колективні потреби, які повинні задовольнятися за рахунок державного та місцевих бюджетів. Тому передусім керівництво держави повинно приділяти увагу збільшенню державного бюджету для задоволення суспільних потреб, а також відтворення колективних потреб населення. У всіх країнах, незалежно від їх економічної орієнтації, основним джерелом бюджетів усіх рівнів є податкові надходження. У подальшому ця теорія знайшла розвиток в працях Дж. Кейнса.
Зазначена теорія охоплює широке коло проблем регулювання економічних та соціальних напрямків з боку держави. Здебільшого таке регулювання має фіскальний характер. Необхідність втручання держави в економічні процеси зумовлюється тим, що за своєю суттю ринкова економіка має нестійкий характер, постійно змінюється і не може підтримувати рівновагу протягом тривалого часу, тобто вона нездатна на автоматичне регулювання економічної системи. Тому постає проблема макро- та мікроекономічного аналізу, а на його підставі - державного регулювання економічних та соціальних процесів.
Важливе місце при дослідженні та регулюванні зміни доходів та попиту населення на різні споживчі вироби та послуги відводиться аналізу та створенню податкової системи. Податки розглядаються не тільки як основне джерело фінансових надходжень держави, а і як чинник впливу на доходи громадян. Для будь-якої економічної системи, особливо ринкової, характерні кризи, тобто спади економічного розвитку та його підйоми. У кожній із цих ситуацій керівництво держави повинно приймати відповідні рішення. Так, у період кризи зменшується виробництво, збільшуються витрати держави. Щоб оживити економіку, необхідно зменшувати податковий тиск на суб'єкти оподаткування, тобто потрібно надавати більше податкових пільг підприємствам передусім малого та середнього бізнесу, а також громадянам, які займаються підприємницькою діяльністю. У період підйому економіки, навпаки, ставки податкових платежів можуть підвищуватися і збільшуються податкові вилучення.
За теорією Дж. Кейнса, для державного бюджету характерний і дефіцит, який може бути стимулом розвитку економіки (стимулювати економіку може і невеликий розмір інфляції). У період кризи проводиться жорстка фіскальна політика держави, яка регулює стан дефіциту бюджету. При цьому так званими "вбудованими стабілізаторами" економіки виступають податкові платежі. Самі по собі вони не попереджають кризові ситуації та спад в економіці, але разом з іншими інструментами, такими як страхування на випадок безробіття, збереження коштів населення, можуть зменшити негативні наслідки.
Цей висновок ґрунтується на визначенні залежності між розміром одержаних податкових платежів та загальною сумою національного доходу. Іншими словами, існує залежність між знов утвореною власністю та податковими надходженнями до державного бюджету. її сутність полягає в тому, що в період кризової ситуації, коли зменшується національний дохід, знижуються і податкові надходження до державного бюджету, і, навпаки, у період підйому економіки, зростання національного доходу збільшуються податкові надходження, насамперед за рахунок непрямих податків. При зростанні споживчої спроможності у населення залишається частина вільних коштів, яка може використовуватись на інвестиційну діяльність, на збільшення попиту населення та ін.
У цьому разі з'являється інша проблема - вилучення зайвих, вільних коштів та спрямування їх на потреби держави. Це відбувається здебільшого через систему оподаткування. Для цього розробляється така податкова політика, яка сприяє зменшенню заощаджених коштів і збільшенню обсягу, який іде на зростання попиту, інвестування в різні проекти. Це відбувається за рахунок застосування прогресивної шкали оподаткування, передусім прибуткового податку з громадян. Втім, при цьому знижуються ставки податку на інвестиційний капітал, для того щоб зацікавити громадян інвестувати вільні кошти в економіку держави, розвиток підприємництва, та зростають нетрудові доходи.
Подальшого розвитку кейнсіанська теорія набула в середині XX століття у дослідженнях вчених різних країн світу. Наприклад, у США - А. Хенсен, А. Оуман, У. Хеллер, У. Шульц, Р. Лінкольн, О. Енстайн; у Великобританії - Р. Харред, А. Ідерсік, Дж. Вайсман; у Японії - К. Емі, X. Іто; у Німеччині - Ф. Ноймарн, В. Вітман; у Франції - Ф. Перру та ін. Ці вчені вважають, що в умовах нестабільної ринкової економіки держава повинна постійно втручатися в економічні та соціальні процеси як у період кризових ситуацій, так і в період підйому економіки.
Правильність окремих положень цієї теорії підтвердила економічна криза 70-80-х років. Прихильники цієї теорії стверджували, що ринкова економіка не в змозі саморегулювати відтворювальний процес, не створює нові робочі місця, не сприяє розширенню інвестування коштів у нові проекти, не підвищує попит населення на споживчі товари. Економічні кризи стають важкокерованими або взагалі некерованими. Тому цілком виправдане втручання держави в економічні процеси.
Учений із Великобританії В. Кан уперше розробив концепцію "мультиплікаторів", згідно з якою у будь-який період розвитку економіки держава повинна певну частину коштів спрямовувати на первинну зайнятість населення. Це сприяє підвищенню споживчої спроможності населення, зростанню виробництва, вкладанню коштів у найефективніші інвестиційні проекти, розширює збут та реалізацію товарів. Відтворення державних витрат відбувається здебільшого за рахунок податків, які сплачують юридичні та фізичні особи.
Тому надалі почала розвиватися посткейнсіанська теорія. її сутність полягає в активному використанні різних фінансових важелів,
передусім податкових платежів. Деякі економісти (зі США - І. Фі-шер, з Великобританії - Н. Кандор) запропонували внести зміни у податкові системи країн, у тому числі замінити одні податкові платежі іншими. Так, замість прибуткового податку пропонується ввести податок на споживання. Це може вплинути на розвиток приватного підприємництва, збільшення інвестування в різні галузі національної економіки і сприяти зростанню ефективності економіки держави загалом. Крім того, це дасть змогу зменшити темпи інфляції, стримуватиме придбання

 
 

Цікаве

Загрузка...