WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Елементи системи оподаткування та їх характеристика - Реферат

Елементи системи оподаткування та їх характеристика - Реферат

загального розміру надходжень податкових платежів до бюджету.
По-друге, доцільність встановлення прогресивності та визначення проблем зростання ставок і бази оподаткування. У більшості країн світу встановлюється прогресивна шкала стягнення податків на доходи, прибуток, у тому числі й прибуткового податку. Але може бути встановлений і єдиний податок без будь-якої диференціації.
По-третє, визначення межі початку прогресії або ставки неоподаткованого мінімуму доходів. Головне, встановити обґрунтований розмір як неоподатковуваних доходів, так і межі початку прогресії.
По-четверте. Визначення максимальної ставки оподаткування за прогресивною шкалою. Це впливає на стимулюючий характер проведення податкової політики держави та підвищення зацікавленості в кінцевих результатах діяльності суб'єкта оподаткування, розвиток підприємницької діяльності, збільшення виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг. У більшості законодавств встановлені рівні ставки оподаткування за одним податком як для юридичних, так і для фізичних осіб.
Залежно від виду діяльності суб'єкта оподаткування ставки поділяються набазові, знижені та підвищені.
Базова ставка застосовується для всіх або більшості суб'єктів оподаткування незалежно від виду його діяльності. До таких податків належить ПДВ, податок на прибуток та ін.
Знижена ставка залежить від виду діяльності суб'єкту оподаткування. Основна її мета - підвищення зацікавленості у зростанні обсягів виробництва, розвитку напрямів діяльності за рахунок зменшення податкового тягаря на платника податку. У деяких випадках застосовується нульова ставка.
Підвищена ставка встановлюється з метою захисту власного виробника або зменшення виробництва певного виробу (наприклад, лікеро-горілчаних виробів, тютюну, цигарок тощо).
Залежно від системи побудови ставки поділяються на:
o тверді ставки, які встановлюються у грошовому вигляді на одиницю об'єкта оподаткування;
o відносні ставки, що визначаються відношенням до певної величини (наприклад, до мінімального неоподатковуваного доходу громадян, мінімальної заробітної плати тощо).
За характером дії визначають:
o прогресивні ставки, які зростають при збільшенні бази оподаткування. Виділяють такі типи цих ставок:
- проста прогресивна. Вона збільшується залежно від зростання об'єкта оподаткування в рівних пропорціях. У більшості країн ця ставка застосовується при оподаткуванні майна, стягненні податку на спадщину та ін.;
- складна прогресивна ставка. Вона зростає зі збільшенням бази оподаткування за ступінчастим методом, тобто в різних частках. Ці ставки встановлюються на прибутковий податок з громадян;
o пропорційні, сутність яких полягає в тому, що вони залишаються однаковими незалежно від зміни об'єкта оподаткування. При їх встановленні виникає проблема оптимізації ставки. Якщо вона занадто висока, то платник намагається зменшити розмір податку, причому з порушенням чинного законодавства. Як правило, це стосується непрямих податків;
o регресивна ставка. При зростанні об'єкта оподаткування ставка податку зменшується. Основна її мета - стимулювати використання окремих видів ресурсів, майна;
o змінні ставки припускають використання усіх згаданих варіантів. Податковий період - це термін, протягом якого визначається
база оподаткування, розраховується та сплачується податок. Для більшості податків цей період співпадає зі звітним. Але в деяких країнах звітний фінансовий період не співпадає з календарним роком. Основною вимогою при цьому є чітке визначення цього терміну, що запобігає порушенню прав платників податків, а також зменшує порушення з боку останніх.
Термін сплати податку - це календарна дата або час, протягом якого платник повинен розрахуватися з державою. Він встановлюється законом щодо кожного податкового платежу. При цьому враховується багато чинників. До основних належать:
o місце та питома вага податку в державному або місцевому бюджеті. Як правило, термін сплати податку прив'язується до звітного періоду;
o характеристика безпосередньо податкового платежу та суб'єкта його сплати;
o періодичність одержання доходу суб'єктом оподаткування та його розмір.
Цей процес при визначенні термінів сплати враховує:
o термін сплати податкового платежу, здебільшого кінцеву його межу;
o термін подання відповідної звітності, розрахунок його за кожним податковим платежем, якщо це передбачається чинним законодавством, форми податкової декларації. При цьому для більшості податкових платежів терміни звітності та сплати співпадають;
o термін давності сплати податку;
o термін зберігання бухгалтерської та податкової звітності (якщо вони різні);
o термін, на який надається податковий кредит за податковим платежем;
o термін притягнення платника податку до відповідальності.
Список використаної літератури
1. Брант М., Шаповал С. Бизнес в Украине и за ее пределами. - К.: Видавничий центр "Просвіта", 1997.
2. Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податкової системи // Економіст. - 1998. - № 7-9. - С. 120-123.
3. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Калина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000.
4. Дернберг Р. Л. Международное налогообложение / Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Евстигнеев Е. Н. Основы налогообложения и налогового права. - М., 1999.
6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег // Избранные произведения / Пер. с англ. - М.: Экономика, 1983.
7. Налоговые системы зарубежных стран / Под ред. В. Г. Князева и Д. Г. Черника. - М.: ЮНИТИ, 1997.
8. ЧерникД. Г. Налоги в рыночной экономике. -М.: ЮНИТИ, 1997.
9. Періодична преса України та країн світу.
10. Інтернет. Сайти різних країн світу.
11. www.google.net.com

 
 

Цікаве

Загрузка...