WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державне регулювання податкових систем у різних країнах світу - Реферат

Державне регулювання податкових систем у різних країнах світу - Реферат


Реферат на тему:
Державне регулювання податкових систем у різних країнах світу
У будь-якій державі, навіть із найрозвиненішою ринковою економікою, обов'язково здійснюється регулювання економічних процесів незалежно від форм власності та напрямків діяльності підприємства. Його проводить держава у двох напрямках:
o регулювання економічних відносин, сутність якого полягає у визначенні та корегуванні відносин, що складаються між державою та суб'єктами оподаткування (юридичними та фізичними особами), а також безпосередньо між суб'єктами оподаткування (роботодавцями та найманими працівниками). Таке регулювання здійснюється за допомогою законодавчих актів: законів, підзаконних документів, інструкцій та інших правових актів, які визначають порядок та правила поведінки;
o регулювання розвитку господарського комплексу держави. Воно здійснюється передусім на підставі дії об'єктивних економічних законів суспільства, а також за допомогою економічних методів через вплив держави на інтереси юридичних та фізичних осіб з метою спрямування їх діяльності у вигідному для неї напрямку. Основна мета - поєднання інтересів суспільних та приватних за допомогою матеріальної зацікавленості.
Державне регулювання податкових відносин відбувається також при визначенні у законодавчих документах ставок оподаткування, пільг, відповідальності, внесенні різних змін у порядок розрахунку та сплати податкових платежів і застосуванні штрафних санкцій до порушників чинного законодавства. За допомогою цих методів держава впливає на розвиток національної економіки загалом, окремих її галузей, підрозділів, різних регіонів, територій, виробництв, підприємств, окремих верств населення. Таким чином, прискорюється розвиток науково-технічного прогресу, збільшуються витрати на виробництво, стимулюється розвиток сільськогосподарського виробництва, туризму, готельного господарства (наприклад, у Фінляндії), рибної промисловості (у Канаді), автомобільної промисловості (у Китаї). Значна увага приділяється підприємствам середнього та малого бізнесу.
Податкове регулювання - це комплекс розроблених заходів щодо визначення оптимальних обсягів податкових платежів, тобто, з одного боку, щоб повністю задовольнити фінансові потреби держави при розробці державного бюджету, а з другого - щоб зменшити податковий тягар на платників. Основне завдання податкового регулювання - досягнення повноти та своєчасності сплати податків усіма суб'єктами та надходження фінансових ресурсів до бюджетів усіх рівнів.
Податкове регулювання є складовою податкового менеджменту і відіграє важливу роль при розробці як стратегічних, так і тактичних планів. Основним у податковому регулюванні є податкова стратегія, яка розробляється на перспективу, але при цьому важливе місце відводиться і тактичним планам, для виконання яких держава повинна оперативно втручатися в податковий процес. Це дає змогу визначити оптимальні розміри податкових платежів, запобігти правопорушенням і своєчасно наповнювати дохідну частину бюджетів усіх рівнів.
Податкове регулювання здійснюється на підставі проведеного аналізу податкової системи і дає можливість визначити її оптималь-ність та раціональність. Завчасно проведене коригування податкової системи уможливлює збільшення розміру податкових платежів до бюджетів, а також зменшення кількості порушень податкового законодавства та недоплати податкових платежів.
При проведенні податкового регулювання виконується одна з основних функцій податків - регулююча. Крім того, податкове регулювання уможливлює зменшення протиріччя між фінансовою та регулюючою функціями податків.
Податкове регулювання здійснюється різними способами, які можна об'єднати у дві групи: надання податкових пільг та застосування різних штрафних санкцій до порушників чинного податкового законодавства. Необхідність їх застосування визначається динамізмом процесів відтворення національного продукту. У більшості країн зміна законодавства відбувається нечасто (як правило, раз на рік), тому значення податкового регулювання підвищується і не дає змоги дуже часто змінювати ситуацію, яка склалася на початок та кінець звітного періоду.
Надання податкових пільг - найрозповсюдженіший спосіб податкового регулювання, що застосовується практично в усіх країнах світу. З одного боку, економісти, фахівці, учені різних напрямків зазначають, що податкова пільга зменшує податковий тягар на платника податкового платежу. А з другого - деякі фахівці, переважно державні діячі, виступають проти їх запровадження, тому що у підприємства, на їхню думку, з'являється можливість не сплачувати податок взагалі. Тому важливо обґрунтовувати надання пільг.
При наданні податкових пільг виходять із основних принципів, до яких належать: рівномірність надання, необов'язковість застосування, вільний характер надання, цільова спрямованість, економічність. Але пільги не повинні негативно впливати на розмір державного та місцевого бюджетів і на соціальну політику держави.
Надання пільг спричинюють різні чинники. Основні з них - це джерело одержання податкового платежу та розмір об'єкта оподаткування, форма власності, організаційно-правова форма підприємства, розмір дефіциту державного або місцевого бюджету, пріоритети розвитку економіки держави або району тощо.
Податкові пільги мають велике значення при стимулюванні розвитку певних напрямків діяльності, регіонів та підприємств. Так, у Фінляндії для розвитку туристичного бізнесу підприємства, які цим займаються, на певний час звільняються від сплати податку на прибуток. У Канаді для підприємств певних галузей національної економіки (рибна, сільське господарство) прибуток до оподаткування визначає безпосередньо платник податку, причому він розраховується як середній за 4-5 останніх років.
У світовій практиці найрозповсюдженішими є такі методи пільгового оподаткування:
o зниження ставок оподаткування на тривалий час діяльності підприємства (наприклад, у США знижується ставка податку на прибуток, якщо підприємство випускає продукцію, яка не має аналогів у світі);
o надання підприємству податкового кредиту, причому це стосується різних податкових платежів. Основна мета - підвищення ефективності діяльності платників податків;
o визначення неоподатковуваного мінімуму доходів. Це стосується не лише фізичних осіб при визначенні та розрахунку прибуткового податку, а й юридичних осіб при сплаті інших податкових платежів (ПДВ, на доходи тощо);
o повне звільнення від сплати податкових платежів. Ця пільга застосовується для певних підприємств, як правило, державної форми власності або тих, продукція яких має стратегічне значення;
o податкові пільги окремим підприємствам. Вони, як правило, надаються підприємствам малого та середнього бізнесу для їх підтримки та подальшого розвитку;
o при здійсненні окремих господарських операцій. Практично в усіх країнах світу звільняється від сплати більшості податкових платежів експорт продукції, щоб стимулювати розвитокзовнішньої торгівлі та надходження валютних коштів з-за кордону;
o при реалізації певних видів товарів. Такі пільги надаються щодо виробів, які мають державне замовлення, переважно підприємствам сільського господарства, літакобудування, на виконання різних науково-дослідних робіт;
o при проведенні фінансових операцій, таких як благодійні відрахування, підтримка лікарень, відрахування у різні фонди релігійних організацій. У більшості країн такі кошти не підлягають оподаткуванню;
o пільги на окремі види витрат. Це стосується оподаткування коштів, які сплачуються у різні соціальні фонди (пенсійний, соціального страхування, безробітних та ін.).
Одним із видів пільгового оподаткування є відстрочка сплати податку на певний період. За суттєвих змін в економічній ситуації країни це дає змогу зменшити розмір сплати податкових платежів у кінці терміну сплати.
До

 
 

Цікаве

Загрузка...