WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Собівартість будівельно-монтажних робіт - Реферат

Собівартість будівельно-монтажних робіт - Реферат

внаслідокзахворювання або травм працівника;
o суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством;
o інші виплати за невідпрацьований на виробництві час, передбачені законодавством.
Виплати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою (навчанням) і перепідготовкою кадрів:
o суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам, керівникам і спеціалістам за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
o оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах освіти, в аспірантурі, а також без відриву від виробництва у вечірніх та заочних загальноосвітніх школах, і для участі у сесії та складання іспитів;
o оплата відпусток перед початком роботи випускникам середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти та молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади;
o оплата праці кваліфікованих робітників, керівників, спеціалістів будівельної організації, залучених без звільнення від основної роботи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, керівництва виробничою практикою студентів і навчання учнів загальноосвітніх шкіл;
o оплата праці студентів вищих навчальних закладів освіти та учнів середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів освіти, які проходять у будівельній організації виробничу практику, а також оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, залучених на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул. Надбавки та доплати до тарифних ставок і виплати, що мають компенсаційний характер, передбачені чинним законодавством, а саме:
o доплата працівникам за шкідливі умови праці (за роботу у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах);
o оплата відповідно до законодавства працівникам за роботу у вихідні та святкові (неробочі) дні, в понадурочний час;
o винагорода працівникам за вислугу років;
o доплата працівникам за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
o доплата працівникам, постійно зайнятим на підземних будівельно-монтажних роботах, за нормативний час їх пересування в шахті від ствола до робочого місця і у зворотному напрямку;
o надбавки водіям автомобілів за класність;
o надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність;
o персональні надбавки;
o надбавки керівникам, спеціалістам, службовцям будівельної організації за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань на термін їх виконання;
o доплата працівникам до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством;
o виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з інших організацій із збереженням протягом певного часу (відповідно до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем роботи, а також у разі тимчасового заступництва;
o виплата за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в безводних місцевостях, у високогірних районах та за іншими встановленими законодавством коефіцієнтами;
o інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати, що мають компенсаційний характер.
Виплати додаткової заробітної плати:
o премії робітникам, керівникам, спеціалістам і службовцям будівельної організації за поточні основні виробничі результати;
o премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за створення та впровадження нової техніки;
o премії за своєчасне і дострокове введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва;
o одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань), винагорода за підсумками роботи за рік, матеріальна допомога;
o виплата різниці між заробітками у разі переведення на нижчеоплачувану роботу.
Інші грошові виплати, передбачені законодавством:
o виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаної з виконанням ним трудових обов'язків (за умови, що такі витрати мають місце в організації);
o суми вихідної допомоги, які виплачуються на період працевлаштування працівникам, звільненим з будівельної організації у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, а також у зв'язку з призовом на дійсну військову службу;
o оплата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством.
Виплати за особливий характер виконання будівельно-монтажних робіт, встановлені відповідно до законодавства:
o надбавки до заробітної плати працівникам за пересувний, роз' -їзний характер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вахтовим методом;
o надбавки до тарифної ставки робітників замість добових у разі відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами пункту розміщення будівельної організації;
o суми коштів, що під час виконання робіт вахтовим методом виплачуються робітникам задні перебування в дорозі від місця роботи і у зворотному напрямку, передбачені графіком роботи на вахті.
До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються суми відрахувань на:
o обов'язкове державне та додаткове пенсійне страхування; обов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, зумовленими народженням та похованням; обов'язкове медичне страхування; обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
o обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
o індивідуальне (особисте) страхування персоналу будівельної організації у випадках, передбачених законодавством;
o інші соціальні заходи, передбачені законодавством.
Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленими законодавством нормами від витрат на оплату праці працівників.
До складу елемента "Амортизація" включаються суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи, нараховані згідно з порядком, нормами та умовами, встановленими чинним законодавством. Порядок нарахування амортизації під час формування виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт здійснюється згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" і П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".
Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється щомісяця виходячи з первісної вартості або переоціненої справедливої вартості цих засобів, протягом строку їх корисного використання та за умови визнання активами (за винятком періоду їх реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації) за нормами, встановленими в організації, у розрахунку за календарний рік.
Нарахування амортизації

 
 

Цікаве

Загрузка...