WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Собівартість будівельно-монтажних робіт - Реферат

Собівартість будівельно-монтажних робіт - Реферат


Реферат на тему:
Собівартість будівельно-монтажних робіт
Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:
o плановою, яка включає витрати на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються на підставі техніко-економічних розрахунків з використанням економічно обґрунтованих норм і нормативів затрат на виконання будівельно-монтажних робіт за умови нормальної потужності будівельної організації та дотримання планових термінів будівництва, раціонального та ефективного використання виробничих ресурсів і вимог до якості будівництва, а також інженерних розрахунків щодо підвищення організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок упровадження заходів з нової техніки та технології, удосконалення його організації і управління, інших техніко-економічних чинників;
o фактичною, яка включає фактичні витрати будівельної організації на виконання будівельно-монтажних робіт, що визначаються відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Методичних рекомендацій.
Планування та бухгалтерський облік витрат, що включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт, здійснюється за об'єктами витрат.
Об'єктом витрат у будівництві можуть бути:
o окремі види будівельно-монтажних робіт;
o об'єкт будівництва;
o будівельний контракт.
Відповідно до об'єктів витрат розрізняють:
o собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт - це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і власними силами окремих видів будівельно-монтажних робіт на одному або кількох об'єктах будівництва, за одним або кількома будівельними контрактами;
o собівартість об'єкта будівництва - це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням на свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт на конкретному об'єкті будівництва за весь період його будівництва;
o собівартість будівельно-монтажних робіт за будівельним контрактом - це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт, передбачених контрактом на будівництво, від дати укладання контракту до остаточного завершення контракту.
Класифікація витрат будівельної організації
Класифікація витрат будівельної організації здійснюється з метою організації планування, бухгалтерського обліку, калькулювання та аналізу собівартості будівельно-монтажних робіт.
Витрати класифікуються за такими ознаками:
o види діяльності будівельної організації;
o місце виникнення витрат;
o подібність складу витрат;
o способи включення витрат у собівартість будівельно-монтажних робіт;
o доцільність витрачання;
o відношення до вартості будівельного контракту (будівельно-монтажних робіт).
1. Класифікація витрат за видами діяльності:
o витрати основної діяльності;
o витрати операційної діяльності;
o витрати звичайної діяльності.
Витрати основної діяльності - це витрати будівельної організації, пов'язані з виконанням або реалізацією будівельно-монтажних робіт.
Витрати операційної діяльності включають витрати основної діяльності та інших видів діяльності будівельної організації, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.
Витрати звичайної діяльності включають витрати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
2. Класифікація витрат за місцем їх виникнення:
o витрати основного виробництва;
o витрати допоміжного виробництва;
o витрати другорядних виробництв.
Витрати основного виробництва - це витрати структурних підрозділів будівельної організації, які безпосередньо беруть участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного виробництва.
Витрати допоміжного виробництва - це витрати структурних підрозділів будівельної організації, які зайняті забезпеченням процесу основного виробництва, включаючи витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва: технічний огляд, технічне обслуговування, ремонт власних та орендованих будівельних машин, механізмів та устаткування; забезпечення інструментом, запасними частинами, транспортними послугами тощо.
Витрати другорядних виробництв - це витрати структурних підрозділів будівельної організації, що безпосередньо не беруть участі у виконанні будівельно-монтажних робіт, але їх продукція використовується при їх виконанні. До таких виробництв належать: бетонне і розчинне виробництво; виробництво залізобетонних і бетонних виробів, будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, блоків і будівельного каміння; цегляне виробництво; механічні, столярні, ремонтні та інші майстерні; виготовлення інших виробів, напівфабрикатів тощо.
Витрати основного виробництва та допоміжних і другорядних виробництв, продукція яких у подальшому використовується на будівельно-монтажних роботах, є виробничими витратами основної діяльності будівельної організації і включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт або у собівартість за будівельним контрактом.
3. Класифікація за подібністю складу витрат:
o елементи витрат;
o статті витрат.
Елементи витрат - це сукупність однорідних за своїм економічним змістом витрат.
До статті витрат можуть включатися складові будь-якого елемента або кількох елементів.
Витрати операційної діяльності будівельної організації групуються за елементами витрат, а витрати основної діяльності, крім того, і за статтями калькулювання.
4. Класифікація витрат за способами включення у собівартість будівельно-монтажних робіт:
o прямі витрати;
o загальновиробничі (непрямі) витрати.
Прямі - це витрати, які безпосередньо пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт і включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт відповідних об'єктів витрат за прямою ознакою.
Загальновиробничі витрати - це непрямі витрати, що пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням будівельного
виробництва, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат і розподіляються між об'єктами витрат пропорційно базі розподілу, обраної будівельною організацією самостійно.
5. Класифікація витрат за доцільністю їх витрачання:
o продуктивні витрати;
o непродуктивні витрати;
o надзвичайні витрати.
Продуктивні витрати - це витрати, передбачені раціональною організацією та технологією виробництва.
Непродуктивні витрати - це витрати, що виникають через недосконалість організації виробництва, порушення технології тощо.
Надзвичайні витрати - це витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.
6. Класифікація витрат за ознакою відношення до вартості будівельного контракту (будівельно-монтажних робіт):
o витрати за будівельним контрактом;
o витрати періоду.
Витрати забудівельним

 
 

Цікаве

Загрузка...