WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Вдосконалення системи бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств при переході на міжнародні стандарти - Реферат

Вдосконалення системи бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств при переході на міжнародні стандарти - Реферат

спрямовані на забезпечення виконання певних завдань. У процесі роботи та після її закінчення необхідно дати правильну оцінку фактично зробленому, знайти негативні відхилення від кінцевої мети, виявити можливості і резерви. Особливо важливо це в системігосподарського управління, однією з головних функцій якої є контроль. Дієвість контролю безпосередньо пов'язана з якістю системи обліку на рівні держави і зокрема на кожному підприємстві.
Як показала практика, в 1999 р. із введенням фіксованого сільськогосподарського податку та спрощенням податкового механізму виникла ситуація, коли головний бухгалтер підприємства не відволікається на раніше трудомісткий процес складання декларації про прибуток та відстежування першої події виникнення валових доходів і витрат; але і не приділяє достатньої уваги формуванню доходів і витрат, прибутків і збитків підприємства. Можливість контролю з боку податкових органів деякою мірою відігравала і стимулюючу роль щодо постійного самоконтролю з боку керівництва підприємства за достовірністю інформації обліку щодо оперативного реагування на рівень інфляції, ріст цін.
Крім того, впровадження єдиного (фіксованого) сільськогосподарського податку поставило в нерівне становище виробників сільгосппродукції, що займаються різними видами діяльності (тих, що не мають сільгоспугідь - птахофабрики, тепличні комбінати, відгодівельні комплекси; та тих, що займаються в основному вирощуванням зернових культур). Необ'єктивним також є те, що механізм справляння, ставки та база податку не залежать від фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання, тобто сільськогосподарське підприємство незалежно від отриманих прибутків чи збитків, кількості працюючих чи суми витрат на оплату праці сплачує фіксовану суму податку за рахунок використання прибутку, якого може і не отримувати протягом звітного періоду.
Фіксованим сільськогосподарським податком в господарствах з 1999 року було змінено 13 податків та обов'язкових платежів. На прикладі Колективного сільськогосподарського Акціонерного пайового об'єднання "Урожай" (Луцького району Волинської області) можна проаналізувати структуру та зміну суми податкового навантаження на господарство протягом 1997-1999 рр.
Перелік податків і обов'язкових платежів що входять до фіксованого сільськогосподарського податку, нарахованих АПО "Урожай" (Луцького району Волинської області) в 1997,1998 рр. наведено в таблиці: (див. табл.1).
Таблиця 1
Податки та обов'язкові платежі (в тис.грн.)
Вид платежу 1997 1998
11 Податок на прибуток - 98
22 Плата (податок) на землю 20543 22397
33 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин 3043 3427
44 Комунальний податок - -
55 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 148 82
66 Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 29655 18098
77 Збір на обов'язкове соціальне страхування 11329 8222
88 Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України 7156 7129
99 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 75814 62192
110 Збір до Державного інноваційного фонду 1605 2758
111 Плата за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності - -
112 Збір на соціальне використання природних ресурсів 1524 839
113 Відрахування у Фонд зайнятості 2550 4219
Всього: 153367 129363
Так, за підсумками діяльності за 1997 рік господарством було нараховано до сплати до бюджету та державних цільових фондів 153 367 гривень. Найбільшу питому вагу має збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, що становить 49 відсотків від загальної суми податків. За 1997 рік КСАПО "Урожай" було реалізовано продукції, робіт, послуг на 11137,8 тис. грн., в тому числі від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва - 881,5 тис. грн. Отже, сума податків і платежів, належних до сплати до бюджету, становила 13 відсотків від загальної виручки від реалізації. В наступному, 1998 році, господарством було нараховано 129 363 гривень податків і зборів. Внески до Пенсійного фонду України становили 48 відсотків від загальної суми платежів. У 1998 році виручка від реалізації КС НПО "Урожай" становила 1245,6 тис. грн., в тому числі від реалізації сільськогосподарської продукції - 1176,3 тис. грн. Сума нарахованих господарством податків зменшилась на 24004 тис. грн., або на 16 відсотків в порівнянні з 1997 роком, і склала відповідно до суми виручки від реалізації продукції за 1998 рік 10 %.
Площа сільськогосподарських угідь АПО "Урожай" становить 2510 га, на 1 га угідь господарством було сплачено в 1997 році 61 грн. податків (що входять до складу фіксованого), в 1998 році - 52 грн.
У поточному році підприємство є платником фіксованого сільськогосподарського податку, сума якого, згідно з розрахунком, становить 40366 грн. У порівнянні з минулими періодами це значно покращує фінансовий стан підприємства, на 1 га угідь припадає 16 грн. податку Слід врахувати і те, що терміни оплати максимально зручні для сільськогосподарського підприємства.
Отже, механізм оподаткування забезпечує стабільне надходження коштів до бюджету, а для сільськогосподарського товаровиробника дуже важливим є послаблення податкового тиску, особливо в умовах збитковості переважної більшості господарств.
Таким чином, на підставі вищевикладеного можна зробити висновок про те, що перехід України на міжнародні стандарти обліку не зменшить проблем для обліковців, а навпаки, збільшить і зробить їх більш гострими. Зокрема це стосується формування доходів і витрат (затрат), визначення фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, що було і залишається однією з найважливіших і вартих уваги та досліджень тем.
Література
1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції від 22.05.97 зі змінами і доповненнями.
2.Указ Президента України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 18.06.98, № 652.
3. Постанова Кабінету Міністрів України "Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств" від 23.04.96, № 452.
4. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах // П.Т.Саблук, В.Б.Моссаковський, Л.К.Сук та ін.; За ред. П.Т.Саблука, В.Б.Моссаковського. - К.: Урожай, 1998.- 416 с.
5. Голов С. Бухгалтерський облік в Україні: Проблеми та рішення // Бухгалтерський облік і аудит. 1997. - № 10. - С.12-23.
6. Дем'яненко М.Я. Реформування податкових відносин в аграрному секторі АПК // Економіка АПК. - 1999. - №6. - с.78-82.
7. Семенець І.В. Формування фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 1998. -№11. - С.61-64.

 
 

Цікаве

Загрузка...