WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування собівартості перевезень (пошукова робота) - Реферат

Формування собівартості перевезень (пошукова робота) - Реферат

витрати на страхування транспортних засобів у разі їх ремонту за кордоном;
- вартість робіт по доводці на повітряному транспорті, викликаних установленням нових типів (моделей) обладнання, приладів та апаратури;
- вартість матеріалів, що використовуються для ремонту, монтажу та дезінфекції побутового обладнання пасажирських салонів.
До статті калькуляції "Загальновиробничі витрати" включаються витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням виробничого процесу, які не передбачені в попередніх статтях:
o витрати на утримання апарату управління виробництвом (оплата праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на оплату службових відряджень працівників апарату управління виробничих структурних підрозділів підприємства, технічне та інформаційне забезпечення управління виробництвом тощо);
o амортизація основних засобів і нематеріальних активів загаль-новиробничого призначення;
o витрати на утримання, експлуатацію, капітальний та поточний ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів, обладнання загальновиробничого призначання, в тому числі утримання резервного рухомого складу;
o витрати на вдосконалення технології та організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості робіт, послуг, підвищенням їх надійності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі, витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
o витрати на утримання виробничих будівель, споруд і приміщень (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення тощо);
o витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці, в тому числі за невідпрацьовании, але оплачений час на виробництві, відрахування на соціальні заходи, обов'язкове страхування загальновиробничого персоналу, сума пільг у зв'язку з продажем форменого одягу виробничого персоналу за зниженими цінами, витрати на відрядження та на переміщення виробничого персоналу, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю робіт, послуг, утримання воєнізованої, пожежної та сторожової охорони);
o витрати на охорону праці, техніку безпеки, виробничу санітарію та охорону навколишнього середовища;
o податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, що включаються до собівартості виробництва;
o інші витрати (втрати від браку, оплата простоїв, витрати, зумовлені аваріями та катастрофами, порушеннями правил технічної експлуатації транспорту, нестачі в межах норм природного убутку тощо).
До статті калькуляції "Автомобільні шини" включаються всі витрати, пов'язані з експлуатацією автомобільних шин:
o витрати, пов'язані із заміною та встановленням автомобільних шин на колеса;
o транспортно-заготівельні витрати і націнки підприємств-поста-чальників у частині, що припадає на вартість автомобільних шин, виданих зі складу в поточному місяці;
o витрати, пов'язані з ремонтом автомобільних шин.
До статті калькуляції "Навігаційні витрати" включаються витрати, безпосередньо пов'язані з експлуатацією морського та річкового флоту, на:
o утримання екіпажу, пасажирів і суден у процесі перевезень (послуги криголамів, буксирів і катерів, доставка продовольства та білизни на судна і з них в порт приписки, ремонт і прання спецодягу та суднової білизни, витрати на дезінфекцію, дератизацію, дегазацію, придбання та доставка прісної води, вартість баласту, його навантаження та розвантаження, чистка танкерів, перешвартовка та шлюзування суден, заміна недоторканного шлюпочного штормового запасу продуктів, витрати на придбання морських карт, лоцій, довідників, навігаційних інструментів, матеріально-технічне забезпечення обслуговування пасажирів, передбачене вартістю проїзду, представницькі витрати капітана, а також інші витрати капітана або за його дорученням інших осіб командного складу для службових цілей в закордонному плаванні в межах установленого ліміту, витрати на прокат кіно- та відеофільмів для екіпажу транспортного судна в закордонному плаванні та інші культурні потреби, в тому числі у закордонних портах, утримання членів екіпажів у лікарнях у закордонних портах, виплата інвалюти замість добових, вартість харчового забезпечення членів екіпажів, витрати на оплату послуг нотаріальних контор у разі складання морських протоколів, витрати на поштово-телеграфні, супутникові та інші послуги зв'язку);
o суднові та портові збори в морських і річкових портах, у тому числі іноземних(адміністративний, буксирний, вантажний, доковий, канальний, корабельний, карантинний, консульський, лоцманський, маяковий, понтонний, причальний, протипожежний, санітарний, сигнальний, митний, швартовий, якірний);
o агенту вання;
o страхування суден, вантажів, фрахтів, ризиків;
o інші навігаційні витрати.
До статті калькуляції "Стивідорні витрати" включаються витрати, пов'язані із завантаженням і розвантаженням суден у
випадках, коли за умовами перевезень ці витрати несе судноплавна компанія. До цієї статті відносяться витрати:
o по доставці вантажів до борту судна;
o охорона вантажу, зважування, обмір і закріплення вантажу;
o вартість матеріалів для закріплення вантажу;
o оренда складів, кранів;
o витрати на завантажування і розвантажування;
o складські, тальманські і супервайзерські послуги;
o інші аналогічні послуги.
До статті калькуляції "Аеропортові витрати" авіапідприємст-ва-перевізники включають аеропортові збори за обслуговування повітряних суден в аеропортах (згідно з DOC 9562 "Керівництво по економіці портів" ІКАО, 1991 p.):
o збір за посадку-зліт повітряних суден (включаючи аеродромне диспетчерське обслуговування повітряного руху в зоні дії аеропорту);
o збір за наднормативну стоянку ПС;
o пасажирський збір (за користування терміналами до початку реєстрації);
o збір за забезпечення авіаційної безпеки;
o збір за наземне обслуговування (хендлінг);
o додаткові послуги, які надаються по запиту при обслуговуванні ПС.
Облік забезпечується на основі рахунків, виставлених перевізнику аеропортом.
Облік і калькулювання собівартості перевезень
Облік і калькулювання фактичної собівартості перевезень на транспортних підприємствах здійснюється з використанням нормативного, стандарт-костінгу, позамовного методів або простим підрахунком витрат.
Основними елементами нормативного методу є облік витрат на виконання окремих видів перевезень за діючими нормами, облік відхилень від норм і облік зміни норм.
Основними завданнями нормативного методу є своєчасне попередження нераціонального витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства, сприяння виявленню резервів зниження собівартості перевезень, оперативне правління формуванням витрат виробництва.
Нормативний метод обліку витрат виробництва сприяє своєчасному виявленню і встановленню причин відхилень фактичних витрат від діючих норм основних витрат і кошторисів витрат на обслуговування виробництва й управління.
Нормативний метод обліку і калькулювання витрат на виробництво передбачає:
o створення системи діючих прогресивних норм і нормативів;
o поточний облік і калькулювання нормативної собівартості;
o виявлення і облік витрат, пов'язаних з відхиленнями від діючих норм і

 
 

Цікаве

Загрузка...