WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами (пошукова робота) - Реферат

Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами (пошукова робота) - Реферат


Пошукова робота
Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами.
Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами визначають за витратами, які не включають до собівартості реалізованої продукції (відповідно до П(С)БО 16 "Витрати").
Витрати операційної діяльності підприємства торгівлі групують за такими економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.
До складу елемента "Матеріальні витрати" включають вартість витрачених (спожитих) у процесі операційної діяльності:
1) матеріалів і комплектуючих виробів, що використані в процесі торгівлі, для забезпечення виробництва продукції, для господарських потреб, технічних цілей та для гарантійного ремонту, гарантійного обслуговування реалізованих товарів, у тому числі:
o поточних матеріальних витрат некапітального характеру, пов'язаних із забезпеченням нормальних умов праці та додержанням правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами роботи підприємств торгівлі в установленому законодавством порядку;
o реактивів, посуду, іншого приладдя та матеріалів для роботи власних лабораторій;
o комплектуючих виробів тощо;
2) сировини та купівельних напівфабрикатів, які використані в підприємствах громадського харчування для приготування власної продукції;
3) паливно-мастильних матеріалів усіх видів, які придбані в сторонніх підприємств і організацій і використані на технологічні та інші операційні цілі, у тому числі для належної експлуатації транспортних засобів, опалення та освітлення приміщень тощо.
Витрати, що пов'язані з власним виробництвом і використанням електричної та інших видів енергії, включають до відповідних елементів витрат;
4) будівельних матеріалів і запасних частин для проведення поточного ремонту основних засобів та інших позаоборотних матеріальних активів, у тому числі взятих у тимчасове використання згідно з угодами про операційну оренду (лізинг), а також малоцінних і швидкозношуваних предметів;
5) тари й тарних матеріалів, що використані в операційній діяльності підприємства;
6) товарів: вартість товарів для власного використання (без продажу); вартість товарів, відібраних для оцінки їх якості з наступним порушенням цілості зразків, а також для фізико-хімічних і мікробіологічних досліджень;
7) малоцінних і швидкозношуваних предметів, які використовують в операційній діяльності підприємства протягом одного року чи нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема:
o інструментів, господарського інвентарю, спеціального оснащення;
o санітарного, спеціального одягу, взуття, захисних пристроїв тощо;
o мила та інших миючих і знезаражуючих засобів; молока і лікувально-профілактичного харчування; відшкодування витрат працівникам за придбання ними спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках невидачі їх адміністрацією;
8) інших матеріальних витрат, які пов'язані з виконанням підприємством робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з реалізації товарів (продукції), виробництва продукції; проведення лабораторних аналізів сировини, яку використовують підприємства громадського харчування у виробництві власної продукції тощо).
Придбані (отримані) або вироблені матеріальні цінності зараховують на баланс підприємства за їх первинною вартістю, яку визначають відповідно до П(С)БО 9 "Запаси".
З метою визначення первинної вартості матеріальних цінностей розрізняють:
o матеріальні цінності, що внесені до статутного капіталу підприємства;
o матеріальні цінності, що одержані підприємством безоплатно;
o матеріальні цінності, що придбані в результаті обміну на подібні матеріальні цінності;
o матеріальні цінності, що придбані в обмін на неподібні матеріальні цінності.
Подібними визнають такі матеріальні цінності, які мають однакове призначення (виконують подібну функцію в такому ж виді діяльності) і мають однакову справедливу вартість.
При вибутті матеріальних цінностей (реалізації товарів (продукції), відпусканні у виробництво сировини, переданні у використання для забезпечення діяльності підприємства) оцінку їх здійснюють за одним з таких методів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси":
o ідентифікованої собівартості відповідної одиниці матеріальних цінностей;
o середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження матеріальних цінностей (ФІФО);
o собівартості останніх за часом надходження матеріальних цінностей (ЛІФО);
o нормативних витрат.
Метод оцінки матеріальних цінностей при їх вибутті підприємство вибирає самостійно.
До складу елементу "Витрати на оплату праці" включають основну заробітну плату, додаткову заробітну плату та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
1. До складу витрат на виплату основної заробітної плати належать:
o заробітна плата, яка нарахована за виконану роботу (відпрацьований час) відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки) за відрядними розцінками, тарифними ставками (окладами) працівників і посадовими окладами всіх форм і систем оплати праці, що прийняті на підприємстві;
o вартість товарів (продукції), які видають у порядку натуральної оплати працівникам згідно з діючим законодавством (Законом України "Про оплату праці" (108/95-ВР));
o суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від реалізації товарів (продукції), у випадках, коли вони є основною заробітною платою.
2. До витрат на виплату додаткової заробітної плати належать:
o надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством;
o премії та заохочення керівникам, спеціалістам, іншим службовцям і працівникам за виробничі результати;
o гарантійні та компенсаційні виплати; оплата відпусток; оплата іншого невідпрацьованого часу; інші витрати на оплату праці. Надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових окладів
у розмірах, передбачених діючим законодавством, включають такі їх види:
o кваліфікованим працівникам, які зайняті на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майстерність;
o за класність водіям автомобілів, працівникам провідних професій та іншим категоріям працівників торговельних підприємств, у яких введено такі надбавки, та доплати за звання майстра і класи

 
 

Цікаве

Загрузка...