WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівництва господарським способом (пошукова робота) - Реферат

Облік будівництва господарським способом (пошукова робота) - Реферат

капітальних інвестицій на придбання або виготовлення основних засобів здійснюється із використанням рахунка 15 "Капітальні інвестиції", по дебету якого відображаються витрати (за економічними елементами) на виготовлення (спорудження) основних засобів господарським способом або їх придбання за грошові кошти у постачальників. При виготовленні (спорудженні) підрядчиками по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" відображається вартість виконаних робіт згідно з актами приймання форми № КБ-2в у кореспонденції з кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками".
Типові форми первинних документів затверджені наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21.06.02 № 237/5 - № КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" і № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт". Дані форми призначені для відображення інформації про витрати при здійсненні капітального будівництва, капітального ремонту. За цими документами проводять записи по введенню в експлуатацію будівель.
Введення основних засобів в експлуатацію відображається записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" та кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції".
При здійсненні ремонтних робіт чи ліквідації споруд, будівель у зв'язку із закінченням строкукорисного використання або вимушеною заміною накопичена на рахунку 13 "Знос необоротних активів" сума зносу списується по дебету цього рахунка в кореспонденції з кредитом рахунка 10 "Основні засоби". Залишкова вартість списується по дебету субрахунка 976 "Списання необоротних активів" та кредиту рахунка 10 "Основні засоби". По дебету рахунка 976 "Списання необоротних активів" у кореспонденції з рахунками витрат або розрахунків відображаються інші витрати, пов'язані із ліквідацією основних засобів. Оприбуткування матеріалів, які залишилися від ліквідованого об'єкта основних засобів, здійснюється записом по дебету рахунка 20 "Виробничі запаси" та кредиту субрахунка 746 "Доходи від іншої звичайної діяльності".
Аналітичний облік інвентарних об'єктів ведеться із застосуванням таких типових форм первинного обліку: 03-1 "Акт приймання-передачі основних засобів"; 03-2 "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих
та модернізованих об'єктів"; 03-3 "Акт на списання основних засобів"; 03-4 "Акт на списання автотранспортних засобів"; 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів"; 03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів";
03-9 "Інвентарний список основних засобів за місцем їх знаходження, експлуатації".
Приймання завершених робіт з добудови та дообладнання об'єкта і здійснених у порядку капітальних інвестицій оформляють актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (ф. № 03-2).
Внутрішнє переміщення основних засобів з одного підрозділу виробництва (відділу, цеху) на інший, а також їх передачу зі складу в експлуатацію оформляють накладною на внутрішнє переміщення основних засобів.
Основними реєстрами аналітичного обліку є інвентарні картки, зміст і форма яких залежать від виду основних засобів. Аналітичний облік основних засобів ведеться в інвентарних картках форми № 03-6.
На орендовані основні засоби в бухгалтерії орендаря інвентарні картки не відкривають. Для аналітичного обліку основних засобів, що надійшли на умовах оренди, використовують копії інвентарних карток орендодавця.
На будівельному підприємстві поряд із зазначеними формами використовуються також інші типові форми первинного обліку, а саме: 03-5 "Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини"; 03-8 "Картка обліку руху основних засобів"; 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельної організації)".
Синтетичний облік основних засобів ведеться на однойменному рахунку 10. Аналітичний облік основних засобів будівельних підприємств в умовах використання "Методичних рекомендацій по застосуванню реєстрів бухгалтерського обліку", що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 № 356, здійснюється у Журналі 4, який призначений для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35). Аналітичний облік основних засобів ведеться за кожним об'єктом окремо з розподілом на власні та отримані на умовах фінансової оренди виробничі та невиробничі об'єкти основних засобів у картках обліку. Записи у Журналі 4 здійснюються на підставі первинних і зведених облікових документів (актаприймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, акта списання, розрахунку амортизації тощо). У графах 3, 4 і 5 розділу 1 цього Журналу відображається вибуття основних засобів унаслідок їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від їх використання або невідповідності критеріям визнання активом, а також сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку основних засобів. У графі 6 розділу 1 Журналу відображаються сума нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних активів унаслідок їх дооцінки та зменшення їх корисності. У графі 7 відображається вартість негативного гудвілу, що виник унаслідок придбання або об'єднання підприємств.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про підприємництво" від 07.02.91 № 698-ХІІ.
2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887-ХІІ.
3. Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.91 № 1023-ХП.
4. Закон України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91 № 1963-ХП.
5. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.92 № 2265-ХП.
6. Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 № 2535-ХП.
7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 № 283/97-ВР (із змін, і доп.).
8. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 № 400/97-ВР.
9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-XIV.
10. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-ІП.
11. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" від 06.04.2000 № 1641-ІП.
12. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" від 19.10.2000 № 2063.
13. Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.12.2000 № 614.

 
 

Цікаве

Загрузка...