WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівництва господарським способом (пошукова робота) - Реферат

Облік будівництва господарським способом (пошукова робота) - Реферат

відповідальних осіб на підставі актів про їх списання (форма № МІП-8). Вартість лому, запчастин та інших відходів, отриманих від списання МШП, оприбутковується проведенням Д-т pax. 209, К-т pax. 746.
Прямі витрати на оплату праці включають:
o заробітну плату працівників за роботу, виконану на будівництві об'єкта;
o доплату незвільненим від основної роботи бригадирам;
o доплату робітникам за роботу у багатозмінному режимі та за роботу у нічний час;
o оплату щорічних і додаткових відпусток, згідно із законодавством (грошова компенсація за невикористану відпустку);
o оплату робітникам днів відпочинку, які надають у зв'язку з роботою у понаднормовий час;
o оплату спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених законодавством (працюючим матерям для годування дитини, пільгового часу підліткам та ін.);
o оплату робітникам-донорам днів обстеження, здачі крові та відпочинку;
o оплату робочого часу працівників, які задіяні на виконанні державних, громадських доручень;
o оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатностіробітникам;
o суму заробітної плати за основним місцем роботи працівникам за період їх навчання з відривом від виробництва у системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
o оплату відпусток, які надають працівникам, що навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в аспірантурі, без відриву від виробництва у вечірніх і заочних загальноосвітніх школах, для участі у сесії та для складання іспитів;
o оплату відпусток перед початком роботи випускникам навчальних закладів;
o оплату праці кваліфікованих робітників будівельної організації, які задіяні у підготовці та підвищенні кваліфікації робітників, керівництва виробничою практикою студентів та навчання школярів;
o доплату працівникам за несприятливі умови праці (за роботу у важких умовах);
o оплату працівникам за роботу у вихідні та святкові дні, у понаднормовий час за розцінками, встановленими законодавчими активами;
o винагороду за вислугу років, передбачену законодавством;
o доплату працівникам за сумісництво професій;
o доплату робітникам, постійно зайнятим на підземних роботах у будівництві;
o надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим на відповідальних роботах;
o виплати на компенсацію збитку, нанесеного працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаного з виконанням ним трудових обов'язків;
o суми вихідної допомоги, які виплачують за період працевлаштування робітникам, звільненим із будівельної організації через зміни в організації виробництва та праці, а також у зв'язку з призовом на військову службу;
o плату за період вимушеного прогулу (простою);
o премії робітникам за своєчасне і дострокове введення виробничих потужностей та об'єктів будівництва й одноразові виплати за виконання особливо важливих завдань;
o премії робітникам за поточні основні виробничі результати, згідно з прийнятим у будівельній організації положенням про преміювання;
o надбавки до заробітної плати робітникам за пересувний, роз'їзний характер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання робіт вахтовим методом.
Основні первинні документи з обліку праці у будівництві:
o наряди на відрядну роботу;
o накази про надання відпусток;
o лікарняні листки;
o накази про преміювання робітників та інші документи, що підтверджують витрати за будівельним контрактом. Усі первинні документи після їх обробки групуються у розрахунково-платіжній відомості та можуть бути об'єднані у загальному зведенні у розрізі окремих об'єктів.
Зведені дані використовуються при визначенні загальних витрат за будівельним контрактом. Інші прямі витрати:
o вартість виконаних субпідрядчиками робіт;
o внески на соціальне страхування та у Пенсійний фонд;
o витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням, обслуговуванням власних та орендованих машин і механізмів;
o вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії таінших матеріалів і запасних частин, які використовують під час експлуатації, поточного ремонту, технічного огляду та технічного обслуговування власної й орендованої будівельної техніки;
o витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з об'єкта на об'єкт, а також на утримання та ремонт рейкових і безрейкових шляхів;
o амортизаційні відрахування від вартості будівельних машин і механізмів, обладнання ремонтних майстерень, гаражів та інших споруд, що обслуговують будівельну техніку;
o вартість послуг, наданих управліннями механізації та іншими спеціалізованими організаціями під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт;
o витрати на переміщення за допомогою будівельних машин матеріалів і будівельних конструкцій у межах будівельного майданчика;
o інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням будівельної техніки (крім витрат, які пов'язані з будівельно-монтажними роботами, а також витрат на експлуатацію машин, зданих в оренду стороннім організаціям).
Прямі витрати, зібрані по дебету субрахунка 231 у частині, що стосується завершених робіт, списуються у дебет субрахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт та послуг" (тобто визнаються); а надалі - у дебет субрахунка 791 "Результат основної діяльності".
До загальновиробничих витрат належать витрати на управління, організацію та обслуговування будівельного виробництва (у тому числі витрати на оплату праці лінійного персоналу, оплату за невідпрацьований час (щорічних і навчальних відпусток), перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, відрахування на соціальні заходи, заходи з техніки безпеки, спецодяг, охорону об'єкта, утримання тимчасових (нетитульних) споруд, будівельних майданчиків, на підготовку об'єктів до здачі, розробку та підтримку проектів організації і виконання робіт). їх збирають по дебету рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" та списують у дебет субрахунка 231 шляхом розподілення між об'єктами будівництва (підрядними контрактами) у більшості випадків пропорційно:
o прямим витратам;
o обсягу доходу;
o прямим витратам на оплату праці;
o відпрацьованому будівельними машинами та механізмами часу. Будівельні підприємства у своїй діяльності мають справу з
великою кількістю основних засобів. Одні з них беруть участь у процесі будівництва, інші безпосередньо не використовуються при здійсненні будівельних і монтажних робіт, що враховується в обліку витрат, пов'язаних з експлуатацією основних засобів. Бухгалтерський облік надходження та вибуття основних засобів у будівництві здійснюється за загальноприйнятою методологією відображення цих господарських операцій відповідно до П(С)БО 7. Облік

 
 

Цікаве

Загрузка...