WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування сільськогосподарських підприємств - Реферат

Оподаткування сільськогосподарських підприємств - Реферат


Реферат на тему:
Оподаткування сільськогосподарських підприємств
Сiльськогосподарськi пiдприємства в Українi оподатковуються за двома системами оподаткування незалежно вiд форми власностi:
o на загальних засадах;
o за спрощеною системою оподаткування.
При оподаткуваннi на загальних засадах сiльськогосподарськi пiдприємства-виробники сплачують такi податки та збори:
o податок на додану вартiсть;
o податок на прибуток пiдприємств;
o податок на землю;
o комунальний податок;
o збiр на геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;
o збiр на будiвництво, реконструкцiю, ремонт i утримання ав-томобiльних дорiг загального користування України;
o плата за придбання торгового патенту на здiйснення торговельної дiяльностi;
o збір до державного інноваційного фонду;
o збір на спеціальне використання природних ресурсів. Особливості нарахування, обліку та сплати ПДВ. При здійсненні операцій з продажу молока і операцій з продажу м'яса в живій вазі є деякі особливості обкладення ПДВ. У п. 11.21 статті 11 Закону про ПДВ зазначено: "До 1 січня 2004 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва".
Порядок нарахування і використання зазначених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно з п. 2 Порядку, затвердженого Постановою KM України № 805, сільськогосподарські товаровиробники, реалізовуючи переробним підприємствам м'ясо в живій вазі і молоко, нараховують ПДВ на оборот з реалізації цих продуктів за нульовою ставкою. При цьому в декларацію включають податковий кредит (ПДВ, сплачений (нарахований до сплати) постачальникам) до відшкодування.
Переробні підприємства на суму обороту з реалізації продуктів, виготовлених з м'яса і молока, прийнятого свого часу від сільгоспвиробників, нараховують ПДВ і перераховують цей податок на окремо відкритий для цього рахунок. При цьому відповідно до п. 10 Порядку, затвердженого Постановою KM України № 805, переробні підприємства для обліку ПДВ ведуть окремі субрахунки: 6411 "ПДВ з реалізації молока і молочних продуктів" і 6412 "ПДВ з реалізації м'яса і м'ясопродуктів". У бухгалтерському обліку переробного підприємства ці рахунки кореспондують при нарахуванні ПДВ з рахунком 701. Суми нарахованого таким чином ПДВ можуть зменшуватися за рахунок ПДВ, сплаченого (нарахованого)
постачальникам, продукцiя (роботи, послуги) яких пов'язана з виготовленням молочних i м'ясних продуктiв з сировини, прийнятої вiд сiльгоспвиробникiв. Кредитове сальдо рахункiв 6411 i 6412, виведене на кiнець звiтного перiоду (мiсяця, кварталу, року) являє собою розмiр дотацiй сiльськогосподарським товаровиробникам.
У бухгалтерському облiку пiдприємств, що переробляють м'ясо i молоко, прийнятi вiд сiльгоспвиробникiв, проведення з нарахування i сплати ПДВ (iншими словами: перетворення ПДВ в до-тацiї) мають такий вигляд (табл. 4.14).
У свою чергу, сiльськогосподарськi товаровиробники на пiдставi квитанцiй, виданих переробними пiдприємствами за фактом прийняття вiд них м'яса в живiй вазi i молока, вiдображають у бухгалтерському облiку таким чином (табл. 4.15).
У разi, якщо сiльськогосподарський товаровиробник само-стiйно, у власних переробних цехах переробляє виготовлене ним м'ясо i молоко, а потiм їх реалiзовує, сума податку на додану вартiсть, нарахована у зв'язку з цiєю реалiзацiєю i належна до сплати в бюджет (як рiзниця мiж кредитовими i дебетовими оборотами відповідного субрахунка ПДВ), повнiстю залишається в розпорядженнi цього виробника i спрямовується на пiдтримку власного виробництва тваринницької продукцiї. Таким самим чином сiльгоспвиробники розпоряджаються i ПДВ, нарахованим у зв'язку з реалiзацiєю молока, худоби, птицi, вовни.
У бухгалтерському облiку сiльгоспвиробника операцiї нарахування i цiльового спрямування ПДВ, що використовується як дотацiї, вiдображаються у такий спосiб (табл. 4.16).
Кредитове сальдо рахунка 48 становить суму нарахованих дотацій, які повинні використовуватися сільгоспвиробником з метою підтримки власного виробництва тваринницької продукції.
Якщо сальдо податкового кредиту перевищує сальдо податкових зобов'язань, такий податковий кредит має бути покритий податковими зобов'язаннями наступного звітного періоду.
У разі нецільового використання дотацій (коштів, перерахованих самим сільгоспвиробником на окремий банківський рахунок або отриманих від переробних підприємств) ці кошти в розмірі, встановленому як сума, використана не за цільовим призначенням, підлягають вилученню до бюджету.
Фіксований сільськогосподарський податок. Спрощена система оподаткування передбачає сплату фіксованого сільськогосподарського податку, який введено на території України Законом "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 № 320-XIV із змінами та доповненнями. Законом визначено, що фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який не змінюється до 1 січня 2004 р. і справляється з одиниці земельної площі.
Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм можуть стати платниками фіксованого сільськогосподарського податку лише за умови, що сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 50 % загальної суми валового доходу підприємства. Якщо валовий дохід сільськогосподарського підприємства у звітному періоді від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції переробки становить менше 50 % загального обсягу реалізації, підприємство сплачує податки у наступному звітному періоді на загальних підставах.
Платниками фіксованого сільськогосподарського податку є:
o сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законом України;
o селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції;
o власники земельних ділянок і землекористувачі, у тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію, крім власників і землекористувачів земельних ділянок,
переданих для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговуванняжитлового будинку, господарських будівель (присадибна ділянка), садівництва, дачного будівництва, а також наданих для городництва, сінокосіння та випасання худоби. Сплата фіксованого сільськогосподарського податку звільняє сільськогосподарське підприємство від сплати інших податків і зборів:
- податку на прибуток підприємств;
- податку на землю;
- податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
- комунального податку;
- збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
- збору на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування України;
- збору за спеціальне використання природних ресурсів (щодо користування водою для потреб сільського господарства);
- збору на обов'язкове соціальне страхування;
- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;
- збору до Державного інноваційного фонду.
Законом "Про фіксований сільськогосподарський податок" встановлено, що інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування", сплачуються платниками фіксованого сільськогосподарського податку в порядку і розмірах, визначених законодавчими актами України. До таких податків і зборів належать: податок на додану вартість, акцизний збір, прибутковий податок з громадян, мито, державне мито, рентні платежі, податок на промисел,

 
 

Цікаве

Загрузка...