WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ) - Реферат

Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ) - Реферат


Реферат на тему:
Облік паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
Облік витрат на автотранспортних підприємствах (АТП) здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та Методичних рекомендацій з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 05.02.01 № 65.
До витрат, пов'язаних з експлуатацією автотранспорту, можна віднести такі:
o витрати на ПММ;
o витрати на проведення ТО, ремонт автотранспорту, на придбання запчастин;
o витрати, пов'язані із заміною шин, акумуляторів, забезпеченням наявності в автомобілях вогнегасників і аптечок;
o витрати, пов'язані з техоглядом автотранспортного засобу;
o витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів (податок з власників автотранспортних засобів, збір за забруднення навколишнього середовища);
o витрати, пов'язані з обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
o витрати, пов'язані із забезпеченням місць для стоянки і зберігання автотранспорту;
o витрати, пов'язані з амортизацією автотранспортного засобу.
Якщо на етапі придбання автотранспорту методологія бухгалтерського і податкового обліку не мала принципових відмінностей залежно від того, який саме автотранспортний засіб придбаний (легковий чи вантажний), то на стадії відображення витрат, пов'язаних з експлуатацією автомобіля, цей аспект має певне значення так само, як і вид діяльності підприємства-користувачавласника, мета використання автомобіля і ряд інших чинників.
Бухгалтерський облік ПММ ведуть на рахунку 203 за видами і місцем знаходження (на складах, у баках автомобіля).
Надходження ПММ на підприємство відбувається таким чином:
o за оплату коштами;
o за бартером;
o безоплатно отримані;
o внесок до статутного капіталу;
o при виявленні надлишків під час проведення інвентаризації.
Згідно з П(С)БО 9 "Запаси" ПММ належать до складу запасів за первісною вартістю. Первісна вартість ПММ залежить від способу надходження і складається із таких елементів:
o вартості придбання у постачальника, за винятком непрямих податків;
o ввізного мита (при імпорті);
o непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству;
o транспортно-заготівельних витрат;
o інші витрати, пов'язані з придбанням і доведенням ПММ до стану, в якому вони будуть використовуватися у запланованих цілях.
Крім того, АТП фактично купують ПММ одним із таких способів:
o за талони;
o з доставкою на заправний пункт або склад підприємства з подальшим відпуском їх в експлуатацію (використання);
o за готівку із складанням авансового звіту.
Приклад. Підприємство придбало 500 л бензину А-76 на суму 730 грн. Крім того, сума ПДВ становить 146 грн. При цьому бензин залишається на відповідальному зберіганні АЗС і буде відпускатися у міру необхідності за талони номіналом 10 л кожний. Відображено бухгалтерське проведення (табл. 3.1).
Приклад. Підприємство за бартерним контрактом придбало бензин А-95 у кількості 1000 л в обмін на товари (обмін неподібними активами). Облікова вартість товарів становить 1500 грн. Контрактна вартість угоди становить 1800 грн, крім того ПДВ - 360 грн. Бензин оприбутковано в повному обсязі. Перша подія - відвантаження товару (табл. 3.2).
Якщо ПММ надходять на підприємство як внесок до статутного капіталу, то первісною їх вартістю буде узгоджена засновниками справедлива вартість. У бухгалтерському обліку така операція відображається за Д-т 203 і К-т 745. Аналогічно, якщо ПММ безоплатно надходять на підприємство або в обмін на подібні активи, то їх первісною вартістю буде справедлива вартість. У бухгалтерському обліку буде відображено проведення Д-т 203 і К-т 46. Згідно з П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" справедлива вартість - це вартість сучасного (сьогоднішнього) придбання на ринку.
При безоплатному отриманні ПММ у підприємства виникають валові доходи (ВД). У звітному періоді, в якому будуть використані такі ПММ, валові витрати (ВВ) підприємства відповідно до
п. 5.9 Закону про прибуток збільшаться, але в цілому підприємство за безоплатно отриманими ПММ не буде мати ВВ.
Придбання ПММ підзвітною особою. Приклад. Підзвітною особою на АЗС були придбані ПММ на суму 500 грн, крім того, ПДВ - 100 грн. Придбані ПММ використовуватимуться для вантажного автомобіля (табл. 3.3).
Списання ПММ. Фактичне списання ПММ здійснюється згідно з наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 № 43 Про затвердження норм витрат ПММ на автомобільному транспорті на підставі подорожніх листів.
При цьому слід врахувати, що списанню підлягають не фактично витрачені ПММ (залишок пального в баку + кількість заправленого пального - залишок пального в баку після повернення автомобіля), а нормативне, розраховане витрачання ПММ.
Нормування витрат палива - це встановлення допустимої межі його використання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені залежно від моделей автомобілів, та система нормативів і коригувальних коефіцієнтів, які враховують виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.
Технологічними нормами є лінійні норми (допустима межа витрат палива), вони включають витрати палива для здійснення транспортування вантажів перевезення пасажирів. Витрати на гаражні й інші господарські потреби, не пов'язані безпосередньо з технологічними процесами, не включаються до лінійних норм і встановлюються окремо.
Для автомобілів встановлені такі норми витрат палива:
o базова лінійна норма на пробіг автомобіля на 100 км;
o норма виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - на 100 т/км;
o норма на одну тонну спорядженої маси Нg (враховує додаткові умови витрати пального при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа, напівпричепа);
o норма поїздки з вантажем (враховує збільшення витрат пального, пов'язане з маневруванням і виконанням операцій заван-таження-розвантаження) - на одну поїздку;
o норма на виконання спеціальної роботи на 100 км;
o норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях - на годину або виконану операцію;
o норма на роботу незалежного обігрівача - на одну годину роботи незалежного обігрівача.
Базові лінійні норми витрат пального встановлені у таких одиницях вимірювання:
o для дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі та бензині, - у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);
o для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, у м куб на 100 км;
o для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу, - в м куб. на 100 км.
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первиннихдокументів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...