WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про рух грошових коштів - Реферат

Звіт про рух грошових коштів - Реферат

залишок валюти). Для спрощення краще взяти обороти за рахунками 714 і 945, тим більше що цей же показник відображається нижче за рядком 420 з протилежним знаком. Збиток відображається у графі З, прибуток - у графі 4.
Рядок 050 - виключається вплив результатів інвестиційної та фінансової діяльності на прибуток (збиток) підприємства з метою отримати рух грошей тільки в результаті операційної діяльності (крім прибутків і збитків від нереалізованих курсових різниць, облікованих у ряд. 040). Найкраще проаналізувати відповідні рядки форми № 2:
Ряд. 110 + ряд. 120 + ряд. 130-- ряд. 150- ряд. 160.
У рядку 050 відображається, наприклад, прибуток або збиток від продажу необоротних активів, від неопераційних курсових різниць (ряд. 130 - 160), від інвестицій у дочірні або асоційовані підприємства (ряд. 110 - ряд. 150).
Додатний показник рядка 050 відображається у графі 3, від'ємний - у графі 4.
Рядок 060 - при нарахуванні відсотків в обліку збільшуються витрати, тому для отримання чистої зміни суми грошових коштів ці витрати слід "повернути", додавши їх до прибутку. Реальні витрати на виплату відсотків відображаються нижче, у рядку 130 форми № 3. Зрозуміло, що показники рядків 060 і 130 часто можуть не збігатися.
Показник рядка 060 звичайно збігається з показником рядка 140 форми № 2.
Рядок 070 розраховується таким чином:
Ряд. 010 + ряд. 020 ± ряд. 030 ± ряд. 040 ± ± ряд. 050 + ряд. 060.
У результаті розрахунків отримуємо прибуток (гр. 3) або збиток (гр. 4) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах.
Рядок 080 - зменшення (збільшення) оборотних активів потребує аналізу показників рядків 100-180, 200, 210 і 250 форми № 1. Не можна просто взяти для розрахунку ці рядки балансу, оскільки в них можуть міститися залишки за рахунками активів, отримані в результаті операцій, не пов'язаних з операційною діяльністю і грошовими розрахунками. Тому слід зробити вибірку за зазначеними рядками Балансу, включивши до розрахунку тільки необхідні показники.
Рядки 100-140 Балансу. За цими рядками відображаються залишки на рахунках запасів. У тому числі обліковуються залишки, які утворилися в результаті бартерних операцій. Якщо в результаті бартерної операції запаси обмінюються на інші запаси або роботи (послуги), то такі залишки беруть участь у розрахунку. Але якщо обмін запасів пов'язаний із здійсненням інвестиційної або фінансової діяльності, такі зміни запасів не повинні враховуватися при розрахунку показника рядка 080 форми №3.3 розрахунку виключаються зміни у складі запасів, отримані в результаті:
o обміну запасів на необоротні активи;
o обміну запасів на чужі акції (або інші інвестиції);
o виплати дивідендів запасами;
o платежів із фінансової оренди, що здійснюються запасами;
o внесків до статутного капіталу запасами;
o виправлення помилок минулих років.
Виключивши непотрібні показники, слід підсумувати показники графи 3 та окремо - показники графи 4 за рядками 100-140 Балансу. Потім знайти різницю між графою 4 (на кінець року) і графою 3 (на початок року). Додатна різниця говорить про збільшення запасів протягом року, від'ємна - про зменшення запасів. Запаси належать до активів, отже, дотримуючись наведеного вище правила, зміни в запасах повинні відображатися у формі № 3 із протилежним знаком (збільшення - у гр. 4, зменшення - у гр. 3).
Рядок 150 Балансу. Зміни показника рядка 150 на кінець і початок року враховуються тільки за векселями, отриманими за товари (роботи, послуги). Не враховуються векселі, куплені за гроші з метою продажу, оскільки така діяльність є інвестиційною.
Рядок 160 Балансу (як підсумок рядків 161 і 162). Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) також є активом, і її зміна протягом року відображається так само, як зміна запасів (див. ряд. 100-140). Припущення при цьому таке:
o збільшення дебіторської заборгованості означає, що частина доходів, які вплинули на прибуток (збиток), не пов'язана з надходженням грошей, тому таке збільшення слід відняти від прибутку (збитку);
o зменшення дебіторської заборгованості говорить про те, що сума виручки, яка надійшла, перевищує суму реалізації (що відображається за методом нарахування), тому суму зменшення слід додати до прибутку (збитку).
При розрахунку слід виключити зміну дебіторської заборгованості за продані основні засоби і тому подібні активи, не пов'язані з операційною діяльністю.
Рядок 170 Балансу. Слід виключити дебіторську заборгованість з податку на прибуток, оскільки ці розрахунки відображаються у формі № 3 окремо. Також виключається сума дебетового сальдо ПДВ у частині податкового кредиту за придбаними основними засобами та іншими необоротними активами, оскільки це - інвестиційна діяльність.
Рядок 180 Балансу. Для розрахунку слід взяти тільки аванси, видані за товари (роботи, послуги), а не за основні засоби або акції, оскільки це вже не буде операційною діяльністю.
Рядок 200 Балансу. Враховуються тільки ті внутрішні розрахунки, які пов'язані з операційною діяльністю.
Рядок 210 Балансу. Тут відображається дебіторська заборгованість:
o за розрахунками з підзвітними особами;
o за претензіями (штрафами, пенею, неустойками);
o з відшкодування завданих збитків у результаті недостач і втрат від псування цінностей, недостач і розкрадання грошових коштів, якщо винуватець виявлений;
o за операціями, пов'язаними із спільною діяльністю;
o за іншими розрахунками із працівниками.
Рядок 250 Балансу. Якщо до цього рядка потрапили будь-які активи, вони не повинні бути пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.
Вибравши з перелічених вище рядків Балансу потрібні показники і розрахувавши їх зміну протягом року, слід підсумувати ці зміни й отримати загальне збільшення (або зменшення) оборотних активів підприємства. Збільшення відображається у графі 4, зменшення - у графі 3 форми № 3.
Рядок 090 - зміна показника рядка 270 форми № 1.
Припущення: збільшення кредиторської заборгованості означає, що у звітному році були отримані товари (роботи, послуги), а гроші не виплачувалися, тому різницю слід додати. Зменшення кредиторської заборгованості означає, що протягом року була погашена не тільки та заборгованість, яка виникла у звітному році, а й частина заборгованості, щовиникла в попередніх періодах, тому різниця віднімається.
Рядок 100 - заповнення цього рядка аналогічне рядку 080 і потребує аналізу рядків 520-580, 600 і 610 форми 1. Охарактеризуємо вибірку перерахованих показників.
Рядок 520 Балансу. Зміна показника цього рядка на кінець і початок року враховується тільки за векселями, виданими за отримані товари (роботи, послуги). Не враховуються векселі, видані за необоротні активи, які придбали, і фінансові інвестиції, а також як зобов'язання за іншими операціями, що належать до інвестиційної та фінансової діяльності.
Рядок 530 Балансу. Не враховується зміна кредиторської заборгованості в результаті:
o обміну необоротних активів на товари (роботи, послуги);
o обміну фінансових інвестицій на товари (роботи, послуги);
o зарахування кредиторської заборгованості постачальників у рахунок внесків до статутного капіталу;
o виправлення помилок минулих років.
Кредиторська заборгованість постачальників (підрядчиків) - це пасивний показник, тому його збільшення відображається у графі 3, а зменшення - у графі 4.
Припущення збільшення кредиторської заборгованості означає, що у звітному році були отримані товари (роботи, послуги), а гроші не виплачувалися, тому різницю слід додати. Зменшення кредиторської заборгованості означає, що

 
 

Цікаве

Загрузка...