WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі - Реферат

Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі - Реферат

суб'єкта підприємницької діяльності чи з яким погоджено місцезнаходження його структурного (відокремленого) підрозділу за місцем видачі торгового патенту цьому суб'єкту.
Сертифікація товарів і продукції
Сертифікація - це один з ефективних методів, що дозволяють на підставі випробувань продукції у спеціалізованих лабораторіях (центрах) забезпечити захист прав споживача шляхом надання йому достовірної та об'єктивної інформації про її властивості, характеристики і відповідність стандартам.
Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими на це органами із сертифікації - підприємствами, установами й організаціями з метою:
o запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я і майна громадян та навколишнього природного середовища;
o сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції;
o створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності у міжнародній економічній, науково-технічній співпраці та міжнародній торгівлі.
Об'єктом сертифікації є продукція, призначена для продажу. В Україні існує обов'язкова і добровільна сертифікація продукції.
Обов'язкова сертифікація здійснюється в державній системі сертифікації за Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України зі стандартизації, метрології і сертифікації.
Добровільну сертифікацію можуть здійснювати підприємства, на яких покладено функції органу з добровільної сертифікації і які надають Держстандарту України інформацію для реєстрації виданих сертифікатів у встановленому порядку.
Сертифікат якості - один з найбільш поширених супровідних документів, які засвідчують якість товару, містить показники якості, технічні характеристики, передбаченідоговором. Видається, як правило, підприємством-виробником або експортером. Складається в кількох примірниках, з яких один направляється з вантажем, другий пред'являється разом з рахунком та іншими документами для оплати.
Сертифікат відповідності - документ, виданий спеціально уповноваженим на це органом (таким органом є Держстандарт України або будь-який інший орган, уповноважений на це), який
засвідчує, що продукція або послуга належно ідентифікована і відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу.
Обидва документи і сертифікат якості і сертифікат відповідності призначені для посвідчення будь-якого товару на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів.
Ліцензування товарів та видів діяльності
Господарюючі суб'єкти, відповідно до чинного законодавства, для здійснення торговельної діяльності окремими видами товарів зобов'язані мати ліцензії.
Ліцензія (спеціальний дозвіл) - це державне свідоцтво, що засвідчує дозвіл на право здійснення суб'єктом підприємницької діяльності окремих видів діяльності, яке видається органами державного управління.
Ліцензії необхідно отримувати при реалізації таких товарів:
o лікарських засобів;
o особливо небезпечних хімічних речовин;
o алкогольних напоїв;
o тютюнових виробів;
o виробів з використанням дорогоцінних металів і коштовного каміння;
o спортивної, мисливської, вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі понад 100 м за секунду;
o спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнюючої дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і опера-тивно-розшукових заходів.
Нижче наведено перелік видів діяльності, для здійснення яких необхідно отримати ліцензії:
o оптова реалізація спирту етилового і плодового;
o оптова та роздрібна реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
o оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів;
o реалізація особливо небезпечних хімічних речовин;
o оптова та роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
o реалізація виробів з використанням дорогоцінних металів і коштовного каміння;
o здiйснення операцiй з металобрухтом;
o виробництво, ремонт і реалiзацiя спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасiв до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мм i швидкiстю польоту кулi понад 100 м за секунду;
o виготовлення та реалiзацiя спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та подразнюючої дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та засобiв для виконання спецiаль-них операцiй i оперативно-розшукових заходiв. Пiдприємству для одержання лiцензiї необхiдно подати до органу, уповноваженого видавати лiцензiї, заяву, копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю та засновницьких документiв, iншi документи, подання яких передбачено вiдповiдними галузевими iнструкцiями.
Список використаної літератури.:
1. Галузі народного господарства України (ЗКГНГ): Затв. наказом Мінстату України від 24.01.94 № 21.
2. Про затвердження типових норм первинних документів з обліку в будівництві: Наказ Держ. ком. буд-ва, архіт. і житлової політики України від 29.12.2000 № 416/299.
3. Бабич В. В, Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу в Україні. - К.: Лібра, 1996. - 160 с
4. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вузів / Т. А. Бутинець, Л. В. Чижевська, С. Л. Береза. - Житомир: ЖІТІ, 2000. -672 с.
5. Бутинець Ф. Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця, доц. Н. М. Малю-ги. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с
6. Організація бухгалтерського обліку: Підруч. для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закл. / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 592 с
7. ПанасюкВ. М., Ковальчук Є. К., Бобрівець С. В. Податковий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 260 с
8. Облік у селянському (фермерському) господарстві: Посібник / За ред. М. Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ, 2001. - 403 с
9. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. В 4 ч. - М.: Аскери, 1993.

 
 

Цікаве

Загрузка...