WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторський звіт і аудиторський висновок - Реферат

Аудиторський звіт і аудиторський висновок - Реферат

підприємства;
е адекватні дані по всіх питаннях, суттєвих з точки зору достовірності і повноти інформації;
фінансова документація складена у відповідності з прийнятою на підприємстві системою бухгалтерського звіту, яка відповідає законодавчим і нормативним вимогам;
у фінансовій звітності використані достовірні звітні дані, які не містять протиріч;
фінансова звітність складена відповідним чином, по встановленій формі. Позитивний аудиторський висновок повинен містити формуліровки: "відповідає вимогам"; "відповідним чином"; "дає достовірне уявлення"; "достовірно відображає";
"відповідає".
Якщо в процесі перевірки у аудитора виникає заперечення чи сумніви відносно правильності тих чи інших використаних перевіряючим підприємством рішень, але йому було представлено їх аргументоване і переконане обгрунтування, то у звіті аудитора ці рішення не обов'язково вказувати, оскільки вони не змінять безумовного позитивного висновку.
Аудитор не може видати позитивного висновку при таких обставинах:
невпевненість (аудитор не може сформулювати думку);
незгода (аудитор може сформулювати думку, але вона заперечує перевіреній фінансовій інформації).
При складенні негативного висновку використовуються такі формуліровки: "'не відповідає вимогам"; "не дає достовірного уявлення"; "не правильно показує дійсний стан справ".
Якщо аудитор відмовляється від видачі висновку, то він вказує на неможливість на основі приведених документів сформулювати думку про стан справ на підприємстві, яке перевіряється.
Тема: Процедури виявлення обману і помилок. План
1. Визначення і оцінка порушень.
2. Розрахункові помилки і обман.
1^ В процесі проведення аудиту достовірності фінансової інформації включаючи правильність ведення бухгалтерського обліку і складання форм звітності.
основними причинами допущених порушень є свідомі і несвідомі дії посадових осіб, які займаються підготовкою вихідних даних про результати діяльності підприємства і обробляють цю інформацію, свідомі дії ведуть до обману як держави так і власників підприємства. Несвідомі дії можуть бути викликані недоброякісним відношенням до виконанням службових обов'язків при підготовці інформації, що веде до виникнення помилок.
Обман - цей навмисний неправильний показ фінансової інформації однією і кількома посадовими особами зі складу керівництва та службовців підприємства.
Помилка - ненавмисні порушення у відображені фінансової інформації.
Причинами таких помилок можуть бути: арифметичні чи граматичні помилки в записі облікових даних;
випадковий пропуск чи неправильне уявлення про окремі факти; неправильні покази вимірювальних приладів; відхилення від правил здійснення контролю за діями посадових осіб при проведені первинного обліку, складані звітності та ін.
Мета цього нормативу -
визначити відповідальність аудитора за викриття перекручень, що є результатом обману або помилки, при проведені аудиту фінансової інформації, а також подати керівництву відомості про процедури, які аудитор повинен виконати для розкриття обману або помилок.
Тому по виявлених аудитором порушеннях необхідно:
o відобразити суть обману чи помилки з посиланням на порушення конкретного закону, поста нови КМУ, відомчих інструкцій або наказів та інших нормативних документів;
o показати якими документами, довідками, розрахунками, записати в облікових регістрах чи п оказниками звітності підтверджені дані порушення;
o виявити хто допустив помилку чи обман (вказати прізвище, ім'я та по-батькові і займану посаду);
o з даних посадових осіб одержати пояснення по обгрунтуванню виявлених порушень;
o вказати з чієї вказівки або дозволу здійснено порушення чи злочин ( вказати прізвище, ім'я та по-батькові і займану посаду) і як було дано це розпорядження;
o коли і де допущено порушення (дата, період асу, назва структурного підрозділу);
o як здійснено помилку чи обман і чим вони викликані (мета, причини, умови).
o розмір заподіяного матеріального збитку та інші наслідки. 2; Багато фактів порушень викликають на практиці в результаті неправильних арифметичних дій при здійснені різних вирахувань. Ці факти обману і помилок приводять до перекручувань даних про рівень витрат на виробництво і фінансових результатів, а також до їх перекручення звітності. Тому аудитори повинні приділити увагу перевірці правильності підсумкових даних в первинних документах і звітах, регістрах аналітичного і синтетичного обліку, складених підприємством кошторисах і формах звітності, роздроблювальних таблицях, звітних калькуляціях і відомостях по різних видах розрахунків і т.д. на всіх ділянках діяльності.
Також аудиторська практика свідчить що розрахункові помилки і обман обов'язково перекручують нагромаджену на рахунках бухгалтерського обліку інформацію. Тому при проведені аудиту необхідно звернути увагу і на перевірку достовірності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку здійснені господарські операції і процеси в перевіряючий період. Розкриваючи факти обману і помилок аудитор розкриває їх суть.
Аудиторські свідчення.
1. Поняття про аудиторські свідчення.
2. Вимоги до аудиторських свідчень.
3. Джерела аудиторських свідчень.
4. Методика одержання аудиторських свідчень.
1. Основою найбільш відповідальної і трудомісткої частини роботи аудитора є підготовка аудиторських свідчень по всіх об'єктах контролю. На основі аналізу і узагальнення даних аудиторських свідчень аудитор робить висновок про правильність ведення бухгалтерського обліку і достовірності бухгалтерської звітності на перевіряючому підприємстві. Для того щоб зробити даний висновок аудитор під-час проведення перевірки в відповідності з програмою збирає на окремих об'єктах контролю необхідні свідчення відносно відповідності їх діючому законодавству, встановленим стандартам і затвердженим положенням.
Таким чином аудиторські свідчення - це інформація, яку відбирає аудитор з метою складання висновків, на яких грунтується його кваліфікаційний висновок про бухгалтерську (фінансову) звітність.
Зміст аудиторських свідчень залежить від способу їх одержання: першочергові (прямі) і другорядні. В першому випадку аудитор проводить незалежну процедуру виявлення стану об'єкту контролю, в результаті чого одержує

 
 

Цікаве

Загрузка...