WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища, податок з реклами - Контрольна робота

Збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища, податок з реклами - Контрольна робота

видобування корисних копалин проводиться платниками щоквартально не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
Плата за землю.
Земля вважається об'єктом оподаткування. Плату за землю в Україні було введено з метою раціонального використання та охорони земель, порівнювання соціально-економічних умов господарювання на землях різної якості, фінансування витрат та введення земельного кадастру, тощо. Передбачалось, що надходження плати за землю будуть використовуватись за цільовим призначенням. Об'єктом плати за землю виступає земельна ділянка, яка перебуває у власності, користуванні, в тому числі на умовах оренди. Платниками є власники землі та землекористувачі, в тому числі орендарі. Плата за землю стягується в двох формах: земельний податок, орендна плата. Залежно від призначення землі розрізняють ставки, що встановлюються щодо земель сільськогосподарського та не сільськогосподарського призначення. В свою чергу, ставки плати за землю сільськогосподарського призначення диференціюються для земель населених пунктів і земель промисловості, транспорту тощо за межами населених пунктів. Щодо земель сільськогосподарського призначення, ставки встановлюються у відсотках від грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь і диференціюються для ріллі, сіножаті та пасовищ і для багаторічних насаджень.
Щодо земель розташованих поза межами населених пунктів, ставки земельного податку встановлюються:
1) для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення - з розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;
2) для залізничного транспорту, Збройних Сил України - у розмірі 0,02% від грошової оцінки площі ріллі по області та ін.
Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно побутовими, жилими будинками та господарськими будівлями і спорудами ,справляються у розмірі 0,3% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
2. (27) Збір за забруднення навколишнього середовища.
Збір за забруднення навколишнього середовища включений до переліку загальнодержавних зборів. Цей збір стягується з суб'єктів господарської діяльності за викиди в атмосферу, воду забруднюючих речовин та відходів. Розмір відрахувань встановлюється в залежності від виду забруднення в гривнях за тонну. Перелік платників збору, визначається органами місцевого управління або самоврядування разом з відповідним галузевим міністерством. Суми збору платники нараховують самостійно на основі встановлених ставок і лімітів. Державні органи управління встановлюють ліміт викидів для суб'єктів господарської діяльності. За викиди забруднюючих речовин понад ліміт знімається плата у п'ятикратному розмірі до встановленої в межах ліміту. Збір сплачується щоквартально до 20 числа місяця, що настає після звітного. Кінцева сума оплати збору повинна бути проведена не пізніше ніж через 10 днів після подання річної декларації. Кошти, які надходять від цього збору розподіляються наступним чином: 70% - на рахунок фондів місцевих охорони середовища, 30% - на рахунок Державного фонду охорони навколишнього середовища. Фізичні особи, які є платниками цього збору, оплату здійснюють за рахунок власних доходів. Юридичні особи відносять ці витрати до валових, але в межах встановленого ліміту. Витрати, які проведені понад ліміт, фінансуються за рахунок прибутку.
Відрахування до державного інноваційного фонду введені Постановою КМУ України від 18 лютого 1992 року за № 77 "Про утворення державного інноваційного фонду". Платники податку є підприємства, об'єднання, установи (юридичні особи). Відрахування здійснюються р розмірі 1% від виручки від реалізації. Суми відрахувань відзначають за мінусом ПДВ та акцизного збору. Комерційні банки, посередницькі, оптові та постачальнико-збутові організації здійснюють відрахування від обсягу валютного доходу. Перерахування до інноваційного фонду повинно здійснюватися не пізніше 15 числа місяця, що наступає за звітним.
3 (37) Податок з реклами.
Податок з реклами - це податок на послуги, пов'язані з розміщення або встановленням інформації, яка виражає інтерес рекламодавця. Рекламою вважають всі види оголошень і повідомлень, що передають інформацію з комерційною метою для отримання доходу або іншої переваги чи вигоди при допомозі засобів масової інформації, якщо це не заборонено чинним законодавством.
До засобів масової інформації можуть належати:
1) радіотрансляція;
2) мережа;
3) преса у всіх її різновидах і цільових спрямуваннях;
4) телебачення ефірне;
5) кабельне чи супутникове;
6) афіші;
7) плакати;
8) листівки;
9) рекламні щити чи інші технічні засоби та конструкції;
10) буклети;
11) транспорти, тощо.
які розміщені вулицях, площах, у скверах, на магістралях, будинках, на транспорті та інших доступних для огляду, сприйняття на слух, смак, колір і т.п. місцях.
Крім того, носіями реклами можуть бути певні емблеми, знаки, написи та інші умовні зображення, які розміщуються на одязі, взутті, галантерейних виробах, на упаковках чи на самому товарі, що реалізується, та ін.
Крім зазначеного, рекламою може демонстрація певних якостей і властивостей товарів чи продукції: зразків зброї, літаків, кораблів, експериментальних зразків машин, механізмів, комбайнів, тракторів, тощо.
Платниками податку з реклами є юридичні і фізичні особи, від імені яких здійснюється реклама і які зацікавлені у розміщенні та оголошенні їх інформації.
Об'єктом оподаткування є реклама, є вартість послуг за встановлення, розміщення, показ, демонстрацію чи проголошених всіх дозволених чинним законодавством видів реклами.
Податок з реклами нараховується і сплачується домісцевого бюджету з усіх видів оголошень і повідомлень, які передбачають інформацію комерційного характеру за власними потребами чи бажаннями рекламодавцями за допомогою засобів масової інформації .
У залежності від рекламоносія (місця чи способу) надання послуг реклами залежить розмір вартості такої послуги. Ставка податку з реклами встановлюється згідно з Законом України "Про рекламу" 3 липня 1996 р. і не повинна перевищувати:
0,1% вартості послуг за одноразове розміщення реклами;
0,5%вартості послуг за розміщення реклами на тривалий строк.
Послуги за розміщення реклами можуть подаватися через рекламні агентства або безпосередньо підприємствами, установами чи організаціями, які виконують свою виробничу чи іншу діяльність як засоби масової інформації, через які оголошується реклама (в пресі, показ по телебаченню, оголошення по радіо та інше).
Рекламними агентствами можуть бути юридичні та фізичні особи, які за заявками рекламодавця здійснюють виготовлення і розміщення реклами на рекламних носіях. Нарахування податку з реклами здійснюють організації, підприємства, установи, які видають дозвіл на розміщення реклами чи надають послуги по поданню реклами одночасно з розрахунками за послуги, виділяючи даний податок рядком у платіжних документах.
Податок з реклами нараховується щомісячно в дохід місцевого бюджету до 15 числа місяця, що наступає за звітним. Підприємства, що нараховують податок з реклами, щоквартально до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, представляють в податкову адміністрацію (інспекцію) декларацію про суми вартості наданих послуг за рекламу, стягнутого і перерахованого до місцевого бюджету податку. Відповідальність за своєчасність, повноту і правильність розрахунків податку з реклами несуть керівники і бухгалтерія підприємств, які надають рекламні послуги.
За несвоєчасне перерахування податку з реклами сплачується пеня у розмірі 0,3% від суми податку за кожний день прострочення.
Крім цього за розповсюдження реклами щодо продукції, виробництво якої заборонено в Україні, та недотримання вимог щодо змісту та достовірності реклами накладається штраф у п'ятикратному розмірі від вартості розповсюджуваної реклами.
Використана література:
1. Данілов О.Д.; Фліссок Н,П. "Податкова система" та шляхи її дотримування. - Киїів 2001 р.
2. Оненько С.Н., Тофан І.М., Грищенко О.В. "Податкова система." Львів 2004 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...