WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища, податок з реклами - Контрольна робота

Збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища, податок з реклами - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
"Податкова система"
Збір за спеціальне використання природних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища, податок з реклами.
?
Зміст
1. Збір за спеціальне використання природних ресурсів.
2. Збір за забруднення навколишнього середовища.
3. Податок з реклами.
Задача 17.
На підставі наведених даних обчислити плату за спеціальне використання водних ресурсів.
Використання води підприємством у IV кварталі минулого року
Назва господарської системи Затверджений ММП використаної води на квартал, м3 Фактично використано Норматив плати за воду, коп.
Із загальної системи 20000 23100 3,56
Із власної свердловини 16200 10200 4,72
Розв'язок:
1) 23100-20000=3100 м3
(3100 3,56) · 5 = 55180 - із загальної системи використано водних ресурсів
2) 10200 4,72 = 48144 - із власної свердловини використано водних ресурсів.
1(17) Збір за спеціальне використання природних ресурсів.
Платежі за ресурси, та послуги, які стягуються в Україні, включають декілька видів стягуються в Україні, включають декілька видів стягнення і обумовлюються тим, що природні ресурси, є власністю держави, і за їх використання вона бере плату, основне призначення якої - це покриття видатків та їх відтворення та ефективне використання. Як і податки, стягнення плати за ресурси має обов'язків характер. але на відміну від видаткових методів формування доходів плата за ресурси передбачає квавалентність досить суттєвої фіскальної ваги у структурі зведеного бюджету у 2002 році становили майже 10%.
Види платежів та ресурси і послуги:
1) лісовий податок;
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів;
3) звіт за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
4) рентна плата за нафту і газ;
5) відрахування від плати за транзит природного газу, нафти і аміаку;
6) платежі за користування надрами;
7) плата за землю.
Лісовий податок
Основним призначенням збору за спеціальне використання лісових ресурсів та використання земельними ділянками лісового фонду є мобілізація коштів для відтворення лісового фонду, поліпшення його якісного складу, забезпечення правильної експлуатації лісів. До спеціального використання лісових ресурсів належить:
1) заготівля деревини під час рубок головного користування;
2) заготівля живиці;
3) заготівля другорядних, лісових матеріалів (лерев, луб, кера, тощо);
4) побічні лісові користування (випасання худоби, розміщення пасік, заготівля сіна, тощо). деревина від рубок головного користування і живиця належать до лісових ресурсів державного значення. Такси на ці ресурси затверджуються Кабінетом Міністрів України. Другорядні лісові матеріали та лісоресурси, віднесені до лісових ресурсів місцевого значення, такси на які встановлюються обласними адміністраціями. Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на даній земельній ділянці лісового фонду за спеціальним дозволом - лісорубним листком (ордером) або лісовим квитком.
Плата (збір) справляється за таксами або у вигляді орендної плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових ресурсів на конкурсних умовах. Також на деревину лісових порід, що відпускається на пні, застосовується з урахуванням розподілу лісів за лісовими поясами і розрядами, видами основних порід лісу, якістю деревини та асортиментом ділової деревини. У разі застосування конкурсних умов реалізації лісових ресурсів збір за них встановлюється не нижче діючих такс.
Державні та громадські лісозаготівельні організації й підприємства сплачують плату за відпуск деревини на пні вісім разів на рік 15 лютого -15%, 15 березня - 10%, 15 квітня - 10%, 15 червня - 10%, 15 липня - 10%; 15 вересня - 15%, 15 листопада і 15 грудня - 15% річної суми платежу. Колективні, приватні підприємства і громадяни вносять до бюджету ці платежі при одержанні лісорубного квитка (ордера).
Збір за спеціальне використання водних ресурсів.
Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, що використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту.
Об'єктом обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.
Об'єктом обчислення збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є:
1) обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій;
2) тонндата - доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних суден;
3) місце-доба експлуатації пасажирських суден. Нормативи збору за спеціальне використання поверхневих водних об'єктів та підземних вод встановлюються в копійках за кубічний метр; за користування водами для потреб гідроенергетики - в копійках за 100 кубічних метрів води пропущеної через турбіни гідроелектростанцій; за користування водою для потреб водного транспорту - в копійках за одну тоннаж-добу експлуатації вантажних суден та одне місце-добу експлуатації вантажних суден.
На спеціальне використання водних ресурсів встановлюються ліміти, які визначаються у дозволах на поставку води. У межах встановленого ліміту збір за спеціальне використання водних ресурсів відноситься на валові витрати виробництва, а за понадлімітне використання - справляється у п'ятикратному розмірі і відноситься за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні водокористувача. На спеціальне використання водних ресурсів ліміти не встановлюються.
Збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення в розмірі 80% зараховується до Державного бюджету України і 20% до бюджетів територіальних громад. Збір за користування водами для потреб для потреб гідроенергетики і водного транспорту зараховується платниками в розмірі 100% до Державного бюджету України.
Плата за користування надрами.
Платниками платежів за користування надрами для видобування корисних копалин є усі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності ,які здійснюють видобування корисних копалин, включаючи видобування підприємства з іноземними інвестиціями.
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється за фактично погашені в надрах обсяги балансових та позабалансових запасів корисних копалин. Обсяг погашення запасів корисних копалин визначається як сума обсягів видобутих корисних копалин та фактичних їх втрат у надрах під час видобування.
Нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються для кожного виду корисних копалин як базові з подальшою їх диференціацією залежно від геологічних особливостей та умов експлуатації родовищ.Базові нормативи плати за видобування корисних копалин в залежності від виду корисних копалин встановлюється в фіксованому та процентному виразі.
Фіксований вираз передбачає встановлення нормативів у гривнях за одиницю погашених в надрах запасів або видобутих корисних копалин. Процентний вираз передбачає встановлення нормативів у відсотках до вартості видобутих корисних копалин. Розрахована за базовими нормативами плата за користування надрами для видобування корисних копалин є мінімальною величиною, яку надрокористувачі сплачують незалежно від геологічних (обставин) особливостей родовищ та умов їх експлуатації.
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин обчислюється щоквартально за наростаючим підсумком з початку року, виходячи з фактичного обсягу погашених в надрах запасів, обсягу видобутку або вартості видобутої мінеральної сировини чи продукції її первинної переробки.
Платники щоквартально складають розрахунки за встановленими формами та подають їх державним податковим органам за місцезнаходженням родовища корисних копалин не пізніше 25 числа місяця наступного за звітним кварталом, та 15 лютого року, що наступає за звітним. Сплата платежу за користування надрами для

 
 

Цікаве

Загрузка...