WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Елементи оподаткування, мито, податок на промисел - Контрольна робота

Елементи оподаткування, мито, податок на промисел - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
"Податкова система"
Елементи оподаткування, мито, податок на промисел.
?
Зміст
1. Елементи оподаткування.
2. Мито.
3. Податок на промисел.
4. Задача.
1. Елементи оподаткування.
В основі побудови механізму стягнення податків лежать такі елементи системи оподаткування, як суб'єкт оподаткування, об'єкт оподаткування, джерело сплати, ставка податку, одиниця оподаткування та квота.
Суб'єкт оподаткування - це платник податку, тобто фізична чи юридична особа, яка забезпечує та безпосередньо проводить його сплату. Платниками податку та інших обов'язкових платежів є юридичні і фізичні особи, на яких згідно діючим законодавством покладено обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі.
Права суб'єктів оподаткування
1) подавати ДПА (ДПІ) документи, що засвідчують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законодавчими документами;
2) ознайомлюватися та одержувати акти перевірок проведених ДПА (ДПІ);
3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення ДПА (ДПІ) ті її службових осіб.
Обов'язки суб'єктів оподаткування
1) сплачувати своєчасно та в повному обсязі належні суми платежів у встановлений термін;
2) вчасно подавати звітність до ДПА (ДПІ)
3) вести податковий облік
4) подавати службовим органам ДПА (ДПІ) необхідні документи для перевірок з питань правильності нарахування і своєчасності та повноти сплати податків.
Суб'єкти оподаткування несуть відповідальність за порушення податкового законодавства, тобто до платника, який не має у встановлений період бухгалтерських звітів за результатами фінансової діяльності, застосовуються штрафні санкції, а саме: юридичні особи - 110% суми податку, обчисленого за попередній період якщо суб'єкт оподаткування не подав, або не своєчасно подав декларації розрахунки та інші документи, необхідні доля обчислення і сплати податків, платники податків додатково сплачують до бюджету 10% належних до сплати сум податків. У разі приховання суми податку з платників стягується сума донарахованого податку і штрафу у двократному розмірі тієї ж суми, у разі повторного порушення протягом року - штрафу у п'ятикратному розмірі.
Об'єкт оподаткування - економічна категорія, яка обкладається податками. Ним виступають прибуток, додана вартість, робіт чи послуг, контрактна вартість товарів, митна вартість товарів, земля, транспортні засоби, природні ресурси. Ключовим об'єктом оподаткування виступає дохід або прибуток. При оподаткуванні дохід може збільшитись або зменшитись на відповідну суму коштів.
Дохід або прибуток при оподаткуванні збільшується на:
- суму коштів фондів, створених платником податку за рахунок собівартості продукції (робіт, послуг), використаних не за цільовим призначенням;
- суму коштів включаючи валютні цінності, вартість матеріальних активів, у тому числі корпоративні права і цінні папери, одержані платником податку від інших суб'єктів підприємницької діяльності на власні потреби безкоштовно чи у вигляді безповоротної фінансової допомоги або не врахованих на рахунок реалізації.
З метою об'єктивного оподаткування балансовий прибуток зменшується на суму прибутку від володіння корпоративними програмами і податку на майно підприємств, що вноситься до бюджету згідно з законодавством тощо.
Джерело сплати - це дохід платника, з якого сплачується податок. Джерелом сплати виступають - прибуток, виручка від реалізації, під реалізаційні доходи.
Джерело сплати часто ототожнюють з об'єктом оподаткування, але це дві різні категорії. Хоча при застосуванні податку на прибуток, прибуток виступає як джерело сплати і як об'єкт оподаткування. А при сплаті фіксованого сільськогосподарського податку об'єктом оподаткування є земля, а джерело сплати податку є виручка від реалізації продукції. При сплаті ввізного мита об'єктом оподаткування є митна вартість товарів, які перевозяться за кордон, а джерелом сплати є дохід платника податку.
Одиниця оподаткування - це елемент (фізичного чи грошового еквіваленту), яким проводиться сплата або зарахування в рахунок податкових платежів. Згідно з діючою системою оподаткування в Україні передбачено єдину одиницю оподаткування - гривню.
Ставка оподаткування - це розмір податку на одиницю оподаткування. В залежності від обсягу оподатковуваних операцій, ставки можуть бути універсальні або диференційовані. Прикладом універсальних ставок можуть бути ПДВ, акцизний збір. Диференційовані ставки - це фіксований сільськогосподарський податок. За по дубовою ставки поділяються тверді і процентні. Тверді -це ставки, які встановлюються у грошовому розмірі до об'єкта оподаткування. Процентні - це ставки, які встановлюються у відсотках до доходу, прибутку чи обороту. В свою чергу тверді ставки поділяються на фіксовані і відносні - тобто в частках до встановленою державою величини в грошовому виразі, наприклад, в частках до мінімальної заробітної плати.
Квота - це частка податку в доходах платника, тобто та частина прибутку яку необхідно відрахувати до бюджетів, цільових фондів, згідно х діючим податковим законодавством. Після врахування квоти суб'єкт діяльності отримує чистий дохід, яким він має право розпоряджатися на власний розсуд та згідно із засновницькими документами і договорами.
2. Мито.
Одним із видів непрямих податків є ввізне та вивізне мито - один з найдавніших видів оподаткування. Мито було і залишається основним засобом торговельної політики держави, що обмежує ввезення іноземних товарів з метою захисту внутрішнього ринку країни. Це сприяє розвитку вітчизняної промисловості та захисту прав вітчизняного товаровиробника.
Вже тривалий час мають тенденцію до зниження ставки мита на промислові товари, відображаючи вже розпочатий об'єктивний процес падіння роді мита як засобу торговельної політики. Інтернаціоналізація торговельних зв'язків, розвиток міжнародного розподілу праці, збільшення експорту капіталу все це сприяло розвитку зовнішніх зв'язків у створенні національного доходу країни та збільшення прибутків підприємств.
В Україні порядок справляння мита регулюється митним кодексом України, який є зведеним документом про ставки мита та порядок оподаткування.
Мито являє собою податок на товари та інші предмети, що перемішується через митний кордон. Суб'єктами сплати мита є як фізичні так і юридичні особи при здійсненні експортно-імпортних операцій.
Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети при їх ввезенні на митну територію країни. Даний вид мита є диференційований:
а) до товарів та інших предметів, що походять з держав, які входять разом з країною до митних союзів або утворюють спеціальні митні зони, а також до товарів та інших предметів, що походять з країн, що розвиваються, застосовуються преференційні ставки ввізного мита.
б) до товарів та інших предметів, що походять з країн економічних союзів, якікористуються в Україні режимом найбільшого сприяння, застосовують пільгові ставки ввізного мита.
в) до решти товарів та інших предметів застосовуються повні ставки ввізного мита.
Ввізне мито нараховується на товари та інші предмети вивезенні за межі України.
В залежності від специфіки оподаткування ввізне та вивізне мито буває:
- адвалерне, що нараховується у відсотках до митної вартості товарів та інших предметів;
- специфічне, що нараховується у встановленому грошовому розмірі на одиницю товарів;
- комбіноване, що поєднує обидва ці види митного обкладення;
- сезонне ввізне і вивізне мито нараховується на строк не більше чотирьох місяців з моменту їх встановлення.
Особливі види мита в Україні.
Спеціальне мито застосовують:
а) як захисний захід: якщо товари ввозять на митну територію України у таких кількостях або на таких умовах, які завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів;
б) як захід у відповідь на дискримінацію дій з державних держав проти України.
Антидемпінгове мито застосовують:
а) ввезення на митну територію України товарів за ціною істотно нижчою за її конкурентну ціну в країні експорту, що загрожує завдати шкоди вітчизняним виробникам;
б) вивезення за межі митної територію України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших конкурентів; в) експортерів таких товарів.
Компенсаційне мито застосовується у випадках:
- ввезення на митну територію України товарів при виробництві або експорті яких прямо чи побічне використовувалася субсидія, якщо таке ввезення завдає чи

 
 

Цікаве

Загрузка...