WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

обліку та носіями затрат; віднесення фактичних виробничих затрат на об'єкти їх обліку та калькулювання; порівняння фактичних показників з плановими.
Своєчасний вплив на рівень виробничих затрат і формування собівартості продукції можливий при такій організації обліку, за якої причини змін собівартості, допущення перевитрат і отримання економії засобів та коштів розкривається не тільки шляхом наступного вивчення звітних калькуляцій, але й проведенню в самому процесі виконання плану на підставі первинної документації та поточних облікових записів. Таким вимогам відповідає нормативний метод, який застосовується на підприємстві "Держлісгоспу". (рис.2.2.)
Рис 2.2. Калькулювання собівартості при нормативному методі обліку.
Суть нормативного обліку затрат в нормуванні всіх затрат, складанні кошторису затрат за виробами, організації обліку з виділенням нормативних затрат і відхилень фактичних затрат від нормативних, калькулюванні фактичної собівартості за статтями калькуляції, яка визначається як алгебраїчна сума нормативних затрат і фактичних затрат від нормативних. (Рис 2.2.)
Важливою передумовою ефективного функціонування нормативного методу обліку затрат і калькулювання собівартості продукції є наявність норм споживання ресурсів (затрат) і облікових цін на ц ресурси в процесі діяльності підприємства "ДЛГ".
Нормативні затрати, або нормативи, - це заздалегідь встановлені реальні прямі затрати на кожен із видів матеріальних ресурсів, оплату праці та загальновиробничі накладні затрати в розрахунку на одиницю продукції в розрізі статей облікової калькуляції. Під час визначення нормативних затрат виникає проблема встановлення вимог до норм. Існують дво підходи залежно від вимог, які висувають до норм споживання ресурсів і облікових цін.
Перший підхід базується на нормах споживання виробничих ресурсів, що фактично склалися, тобто на основі даних минулих періодів.
Другий підхід базується на розрахункових і експериментальних методах розроблених норм, в яких беруть участь конструкторські, технологічні та інші підрозділи (відділи головного механіка, енергетика, інженера, економіста, бухгалтера).
Кожен і з цих підходів має недоліки і переваги. Перший - менш трудомісткий, однак він не позбавлений недоліків, що випливають з минулої діяльності підприємства "ДЛГ". Другий метод не має недоліків минулих періодів, базується на прогнозуванні майбутньої діяльності, проте від надзвичайно трудомісткий.
Метод розробки норм залежить від мети, яку підприємство ДЛГ прагне досягти, наприклад розширення ринків збуту, впровадження нових технологій, випуск нових видів продукції. Розробка норм може бути зорієнтована на досягнення нормативів конкретних організацій або на досягнення підприємством конкретних цілей.
Залежно від вимог, які висуваються до норм, їх поділяють на такі основні види: базові та досяжні.
До базових належать нормативи, які не змінюються протягом тривалого періоду. Базові нормативи не враховують змін зовнішнього середовища, однак на їх основі можна постежити тенденції, що відбудуться в перспективі.
Ідеальні нормативи розробляють на підприємстві. "Держлісгоспу" відповідно до ідеальних умов. Вони включають непродуктивні втрати (природний убуток матеріалів, втрати від вимушених зупинок обладнання, технологічні відходи). Ідеальних норм практично неможливо досягти, проте їх можна використати для аналізу динаміки не продуктивних втрат.
Досяжні норми розробляють з урахуванням нормальних умов функціонування підприємства та включають поправку на природний убуток матеріалів, втрати від вимушених зупинок та інші затрати залежно від специфіки технології та організації виробництва.
Такі норми реально досяжні, а виявлені на їх основі відхилення свідчать про низький рівень ефективності діяльності.
Норми та нормативи розробляють на матеріали, заробітну плату, загальновиробничі затрати та інші виробничі затрати.
Норми використання матеріалів на підприємстві "Держлісгоспу" експериментально. До їх складу включають можливі втрати та відходи в процесі виробництва. Затрати на сировину, матеріали, придбані напівфабрикати та комплектуючі вироби, паливо, енергію, що споживаються на технологічні цілі, визначаються підприємством на основі технічно обґрунтованих норм затрат на виробництво одиниці продукції і встановлюються підприємством з урахуванням нормативних рівнів використання запасів, виробничих потужностей та чинних цін.
Ці норми використовуються як під час складання зведеного кошторису затрат, так під час розробки планових калькуляцій.
Нормативну кількість матеріалів розраховують за кожною виробничою операцією для виготовлення конкретного продукту.
Затрати на основну заробітну плату встановлюють з урахуванням трудомісткості робіт і системи оплати праці. В основу планування затрат покладено нормативні ставки основної заробітної плати, розраховані відповідно до переліку робочих місць і нормобслуговування.
Затрати на додаткову заробітну плату встановлюються в розмірах, передбачених законодавчими актами, колективним угодами із дотриманням норм та гарантій, передбачених законодавством і галузевими угодами.
Величину відрахувань на соціальне страхування встановлюють згідно з законодавством. Непрямі затрати включають до собівартості окремих видів продукції на основі баз розподілу.
Важливим елементом нормативного методу обліку затрат на виробництво є складена ще до початку звітного періоду нормативна калькуляція. Нормативну калькуляцію застосовують для оцінки вартості виготовленої продукції, незавершеного виробництва, браку у виробництві, а також для планування та контролю. Дані нормативних калькуляцій використовуються під час розробки планів постачання виробництва, прибутків (збитків) й безпосередньо для прийняття рішень відносно планів виробництва та реалізації.
Нормативну калькуляцію складають на всі види продукції яку запропоновано до випуску.
Основою складання нормативної калькуляції є технічно обґрунтовані норми споживання матеріалів і трудових затрат, стандарти та технічні умови, встановлені для конкретного виду продукції. Норми визначають на основі чинної нормативів з урахуванням економічної ефективності розроблених заходів для подальшого удосконалення виробництва.
Для розробки нормативних калькуляцій використовують такі основні джерела інформації та вихідні дані:
- нормативні картки, які містять норми споживання всіх видів ресурсів для виготовлення одиниці продукції;
- тарифні довідники, що включають ціни на виробничі ресурси, які споживаються;
- методи розрахунку собівартості.
Нормативна картка включає всі види прямих затрат (матеріальні та трудові), а також загальновиробничі затрати на одиницю продукції. У картці нормативних затрат відображають дату встановлення нормативу, код та найменування продукту, види та коди ресурсів (прямих матеріальних і трудових, а також загальновиробничих затрат ), нормативні ціни, вказується технологічний маршрут обробки цехами, а також підраховуються загальні виробничі затрати на одиницю продукції.
Тарифний довідник - це інформаційний масив даних про ціни на всі види ресурсів, що використовуються в процесі діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...