WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

міжнародними є однією з найважливіших. Стандарти головним чином визначають методики оцінки і підходи до подання інформації у фінансовій звітності.
Таблиця 2.3.3. Міжнародні стандарти фінансової звітності (станом на 1 вересня 2005 р.)

з/п Назва стандарту Для набуття чинності
первісно після останнього перегляду
1 2 3 4
Міжнародні стандарти фінансової звітності (ІРК5)
1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 01.01.2004 -
2 Платіж на основі акцій 01.01.2005 -
1 2 3 4
3 Об'єднання бізнесу 01.01.2005 -
4 Страхові контракти 01.01.2005 -
5 Непоточні активи, утримувані для продажу, і припинена діяльність 01.01.2005 -
6 Розвідування для оцінки запасів корисних копалин 01.01.2006 -
7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 01.01.2007 -
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (IAS)
1 Подання фінансових звітів 01.01.75 01.01.2005
2 Запаси 01.01.76 01.01.2005
3 Консолідовані фінансові звіти 01.01.77 Замінено МСБО 27 і 28
4 Облік амортизації 01.01.77 Вилучено у 1977 р. Замі-нено МСБО 16, 22 і 38
5 Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах 01.01.77 Замінено МСБО 1
6 Облік наслідків зміни цін 01.01.78 Замінено МСБО 15
7 Звіти про рух грошових коштів 01.01.79 01.01.94
8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 01.01.79 01.01.2005
9 Витрати на дослідження та розробки 01.01.80 Замінено МСБО 38
10 Події після дати балансу 01.01.80 01.01.2005
11 Будівельні контракти 01.01.80 01.01.95
12 Податки на прибуток 01.01.81 01.01.2001
13 Подання поточних активів та поточних зобов'язань 01.01.81 Замінено МСБО 1 (нова редакція)
14 Звітність за сегментами 01.01.83 01.07.98
15 Інформація, що відображує вплив зміни цін 01.01.83 Вилучено з 01.01.2005
16 Основні засоби 01.01.83 01.01.2005
17 Оренда 01.01.84 01.01.2005
18 Дохід 01.01.84 01.01.95
19 Виплати працівникам 01.01,84 01.01.2001
20 Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу 01.01.84 01.01.95
21 Вплив змін валютних курсів 01.01.85 01.01.2005
1 2 3 4
22 Об'єднання підприємств 01.01.85 01.01.95
23 Витрати на позики 01.01.86 01.01.2005
24 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін 01.01.86 01.01.2005
25 Облік інвестицій 01.01.87 Замінено МСБО 39 і 40
26 Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення 01.01.88 01.01.95
27 Консолідовані та окремі фінансові звіти 01.01.90 01.01.2005
28 Інвестиції в асоційовані підприємства 01.01.90 01.01.2005
29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 01.01.90 01.01.95
30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних фінансових установ 01.01.91 01.01.2001
31 Частки у спільних підприємствах 01.01.92 01.01.2005
32 Фінансові інструменти: розкриття та подання 01.01.96 01.01.2005
33 Прибуток на акцію 01.01.98 01.01.2005
34 Проміжна фінансова звітність 01.01.99 -
35 Діяльність, що припиняється 01.01.99 Замінено МСФЗ 5
36 Зменшення корисності активів 01.01.99 31.03.2004
37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи 01.07.99 -
38 Нематеріальні активи 01.07.99 31.03.2004
39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 01.01.2001 -
40 Інвестиційна нерухомість 01.01.2001 01.01.2005
41 Сільське господарство 01.01.2003 -
Інтерпретації Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRIC)
1 Зміни в існуючих зобов'язаннях щодо виведення з експлуатації, відновлення довкілля та подібних зобов'язаннях 01.01.2005 ~
2 Частки членів у кооперативах і подібні інструменти 01.01.2005 -
3 Права на викиди 01.03.2005 -
4 Визначення, чи містить угода положення щодо оренди 01.01.2006 -
5 Права щодо відсотків, які виникають унаслідок виведення з експлуатації та відновлення довкілля 01.01.2006 -
1 2 3 4
6 Зобов'язання, що виникають від участі в специфічному ринку - відпрацьоване електричне та електронне обладнання 01.12.2005 -
Інтерпретації Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (SIC)
1 Послідовність: різні формули собівартості запасів 01.01.99 Замінено перегля-нутим МСБО 2
2 Послідовність: капіталізація витрат на позики 01.01.98 Замінено перегля-нутим МСБО 8
3 Виключення нереалізованих прибутків і збитків від операцій з асоційованими підприємствами 01.01.98 Замінено переглянутим МСБО 28
5 Класифікація фінансових інструментів: забезпечення непередбаченого погашення 01.06.98 Замінено перегля-нутим МСБО 32
6 Витрати на модифікацію існуючого програмного забезпечення 01.06;98 Замінено перегля-нутим МСБО 19
7 Введення євро 01.06.98 -
8 Перше застосування МСБО як первинної основи бухгалтерського обліку 01.08.98 Замінено МСФЗ 1
9 Об'єднання підприємств: класифікація або як придбання, або як об'єднання інтересів 01.08.98 Замінено
МСФЗ 3
10 Державна допомога: відсутність конкретного зв'язку з операційною діяльністю 01.08.98
11 Обмін валют: капіталізація збитків унаслідок значної девальвації валюти 01.08.98 Замінено перегля-нутим МСБО 21
12 Консолідація: підприємства спеціального призначення 01.07.99 -
13 Спільно контрольовані підприємства: негрошові внески контролюючих учасників 01.01.99
14 Основні засоби: компенсація зменшення корисності або втрати об'єктів 01.07.99 Замінено перегля-нутим МСБО 16
15 Операційна оренда: заохочення 01.01.99 -
16 Акціонерний капітал: викуплені інструменти власного капіталу (власні викуплені акції) 01.07.99 Замінено перегля-нутим МСБО 32
17 Власний капітал: витрати на операції з власним капіталом 30.01.2000 Замінено перегля-нутим МСБО 32
18 Послідовність: альтернативні методи 01.07.2000 Замінено перегля-нутими МСБО 1 і МСБО 8
19 Валюта звітності: оцінка та подання фінансових звітів згідно з МСБО 21 і МСБО 29 01.01.2001 Замінено перегля-нутим МСБО 21
20 Облік методом участі в капіталі: визнання збитків 15.07.2000 Замінено перегля-нутим МСБО 28
21 Податки на прибуток: відшкодування переоцінених активів, що не амортизуються 15.07.2000 -
22 Об'єднання підприємств: подальше коригування первісне відображених справедливої вартості та гудвілу 15.07.2000 Замінено МСФЗ 3
23 Основні засоби: витрати на значні огляди або капітальний ремонт 15.07.2000 Замінено перегля-нутим МСБО 16
24 Прибуток на акцію: фінансові інструменти та інші контракти, що можуть бути перетворені на акції 01.12.2000 Замінено переглянутим МСБО 33
25 Податки на прибуток: зміни в податковому статусі підприємства або його акціонерів 15.07.2000 -
27 Оцінка сутності операцій, які мають юридичну форму оренди 21.12.2001 -
28 Об'єднання підприємств - дата обміну і справедлива вартість інструментів капіталу 31.12.2001 Замінено МСФЗ 3
29 Розкриття - послуги за угодами концесії 31.12.2001 -
30 Валюта звітності - переведення з валюти оцінки у валюту подання 01.01.2002

 
 

Цікаве

Загрузка...