WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

видів продукції ускладнене включається до собівартості на основі розрахунку (виходячи з обсягу виробництва, переліку робочих місць і норм обслуговування) кошторисної ставки цих затрат на одиницю продукції.
Фактична заробітна плата цих робітників включається до собівартості окремих видів продукції та незавершеного виробництва пропорційно до кошторисних ставок.
До статті "Додаткова заробітна плата" відносяться затрати на виплату виробничому персоналу підприємства додаткової заробітної плати, нарахованої за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені. Законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань.
До статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються.
- відрахування на обов'язкове державне пенсійне страхування робітників, зайнятих виробництвом продукції.
- відрахування на обов'язкове соціальне страхування;
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;
- відрахування на індивідуальне страхування;
- відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку.
До статті "Затрати на утримання та експлуатацію устаткування" належать:
1) амортизаційні відрахування від вартості виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і предметів із складу основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів;
2) затрати на утримання та експлуатацію виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих засобів;
3) Затрати на ремонт, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від використання виробничого та підйомно-транспортного устаткування, цехового транспорту та інструментів і приладів із складу основних виробничих засобів;
4) затрати на утримання цехових транспортних засобів;
5) інші затрати пов'язані з утриманням та експлуатацією устаткування, інших необоротних матеріальних активів;
Номенклатура статей затратна утримання та експлуатацію устаткування наведено в додатку 1.
До статті калькуляцій "Загальновиробничі затрати" належать
1. затрати на управління виробництвом;
2. амортизація основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
3. амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
4. затрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшення якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей у ході виробничого процесу;
5. затрати на обслуговування виробничого процесу;
а) на забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом, пристроями та іншими засобами і предметами праці;
б) на транспортне обслуговування;
в) на проведення ремонтів, які здійснюються для підтримання в робочому стані та одержання первинно очікуваних економічних вигод від використання основних засобів загальновиробничого призначення.
6) Затрати на охорону праці;
7) Затрати на пожежну і сторожову охорону;
8) плата за використання на обслуговування засобів сигналізації, за надані для виробничих потреб послуги телефонного зв'язку.
9) податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, безпосередньо пов'язане в виробничим процесом і кількістю продукції, що випускається:
а) плата за землю;
б) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів загальновиробничого призначення.
в) плата за спеціальне використання природних ресурсів.
10) місцеві податки і збори:
а) комунальний податок;
б) збір за право використання місцевої символіки.
в) готельний збір.
11) затрати пов'язані з утриманням та експлуатацію фондів природоохоронного призначення;
12) затрати на перевезення працівників виробничих підрозділів до місця роботи і назад у напрямах, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування;
13) затрати пов'язані з виконанням робіт вахтовим методом, передбачені законодавством;
14) затрати на виплату надбавок до заробітної плати;
15) платежі зі страхування ризиків цивільної відповідальності пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів;
16) Затрати цеху, пов'язані з професійною підготовкою або перепідготовкою за профілем виробництва працівників, пов'язаних з виробничою діяльність, що перебувають у трудових відносинах з підприємством.
До статті калькуляції "Затрати на лісогосподарські роботи і послуги, виконані за власні кошти" включаються затрати на лісогосподарські роботи і послуги (лісокультурні роботи у державному лісовому фонді, охорона лісу від пожеж, боротьба з шкідниками та хворобами лісу, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг) виконані за рахунок власних коштів (виручки за деревину від рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства та інших рубок).
До статті калькуляції "Інші виробничі затрати" відносяться затрати, пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції, надання послуг, які не враховані у вище перерахованих статтях калькуляції, а також затрати щодо перевірки готової продукції на відповідність вимогам стандартів або технічних умов та нормативної документації.
Наприклад: при формуванні виробничої собівартості на лісопродукцію франко-нижній склад відносимо затрати на навантаження деревини в лісі, перевезення її з верхнього складу на нижній, розвантаження на нижньому складі та інші затрати, не враховані у перелічених статтях, враховуються у статті калькуляції "Інші виробничі затрати".
До статті калькуляції "Попутна продукція" включається вартість попутної продукції, одержаної одночасно з основним (цільовим) продуктом, тобто в єдиному технологічному процесі. Ця продукція за якістю відповідає встановленим стандартам або технічним умовам, приймається відділом технічного контролю і призначається для подальшої переробкиабо відпуску стороннім підприємством.
Попутна продукція самостійно не калькулюється. Її вартість обчислена за визначеними цінами, вираховується із собівартості основної продукції.
Під час калькулювання продуктів, одержаних у комплексних виробництвах, вартість попутної продукції виключається з підсумкової собівартості виробництва усього комплексу продуктів, а величина затрат, що залишається після цього, вважається затратами на основний (цільовий) продукт.
Кількість та вартість попутної продукції відображається у статті калькуляції "Попутна продукція" з розподілом за видами із знаком (-)
Попутна продукція оцінюється:
- за відпускними цінами за вирахуванням планової суми прибутку й затрат на реалізацію;
- за плановою виробничою собівартістю аналогічного основного продукту в інших переділах. Якщо в різних технологічних процесах отримують один і той самий продукт, і в одному з них цей продукт вважають основним, а в інших - попутним, то виробничу

 
 

Цікаве

Загрузка...