WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

Методика обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за нормативними затратами, їх аналіз і аудит - Курсова робота

вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій".
Деревина власної заготівлі, передана для подальшої переробки, в межах лісогосподарського підприємства, включається в калькуляцію по продукції деревообробки в статтю "Сировина і матеріали" по виробничій собівартості деревини, що склалась на нижньому складі, враховуючи сортименти деревини, породу, сортність, діаметр та інші параметри, які визначають якість та цінність деревини.
Затрати на допоміжні матеріали, що використовуються при виготовленні продукції (робіт, послуг) та для сприяння у виробничому процесі і для упакування продукції, віднесення яких безпосередньо до собівартості окремих видів продукції ускладнене, включається до собівартості продукції в такому порядку:
а) встановлюються норми затрат цих матеріалів на кожний вид продукції;
б) відповідно до встановлених норм затрат та цін матеріалів установлюються кошторисні ставки на одиницю продукції, які періодично переглядаються відповідно до зміни норм затрат матеріалів або цін;
в) фактичні затрати на зазначені матеріали включаються до собівартості окремих видів продукції та незавершеного виробництва пропорційно до кошторисних ставок.
Допускається не встановлювати кошторисні ставки допоміжних матеріалів на одиницю продукції, а відносити на собівартість їх фактичні затрати пропорційно до затрат за нормою.
До статті калькуляції "Купівельні матеріали, напівфабрикати та комплектуючі вироби роботи послуги виробничого характеру сторонніх підприємств та організацій" включається вартість:
- куплених матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, що використовуються при виготовленні продукції.
При цьому під напівфабрикатами власного виробництва розуміють продукти, одержані в окремих цехах, що ще не пройшли всіх установлених технологічним процесом операцій і підлягають дороблення в наступних цехах.
- робіт і послуг виробничого характеру, які виконуються сторонніми підприємствами.
Вартість купівельних матеріалів, напівфабрикатів та комплектуючих виробів, робіт і послуг виробничого характеру включається безпосередньо до собівартості окремих видів продукції виходячи з цін покупки, включаючи затрати на їх придбання.
До статті "Паливо і енергія на технологічні цілі" відносяться затрати на всі види палива й енергії, що безпосередньо використовуються в процесі виробництва продукції.
Затрати на паливо і енергію на технологічні цілі, віднесення яких безпосередньо до собівартості окремих видів продукції на підставі контроль-вимірювальних приладів або встановлених норм затрат на виробництво продукції.
Затрати на куповану енергію і складаються з затрат на її оплату за встановленими тарифами включаючи затрати транспортування, зберігання та їх доставку до підприємства.
При цьому у договорі на постачання електроенергії варто обумовити граничну межу збільшення тарифу на певний коефіцієнт затрат в електромережах.
У статті "Зворотні відходи" відображається вартість зворотних відходів, що вираховуються із загальної суми матеріальних затрат, віднесених на собівартість продукції.
Зворотні відходи - це залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що утворились в процесі виробництва продукції, втратили повністю або частково споживчі властивості початкового ресурсу і через це використовуються з підвищеними затратами (зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням.
Зворотні відходи оцінюються:
- за зниженою ціною вихідного ресурсу (ціною можливого використання) якщо відходи можуть бути використані для основного виробництва, але з підвищенням затрат (зниженням виходу готової продукції), для потреб допоміжного виробництва, виготовлення предметів широкого вжитку або реалізовані стороннім підприємствам і організаціям.
- за повною ціною вихідного ресурсу, якщо відходи реалізуються стороннім підприємствам і організаціям для використання у виробництві іншої продукції.
У разі використання відходів самим підприємством на виготовлення продукції основного виробництва чи виробів широкого призначення облік їх затрат здійснюється у тому ж порядку, що й облік сировини та основних матеріалів.
У разі реалізації (продажу) відходів їхня вартість списується з відповідного балансового рахунку обліку матеріальних цінностей і оформляється відпуск матеріалів стороннім організаціям.
Вартість списаних з затрат на виробництво і зданих на склад відходів відноситься на відповідний балансовий рахунок з обліку матеріальних цінностей.
На відміну від зворотних відходів безповоротні відходи відображаються у обліку лише в кількісному виразі.
В зв'язку з тим, що кількість відходів безпосередньо впливає на величну собівартості продукції, облік загальної величини одержаних відходів ведеться як на місцях їх виникнення, так і по конкретних виробах.
У разі, коли пряме віднесення одержаних відходів на собівартість окремих виробів і замовлень удосконалене, безповоротні відходи ураховуються загальною масою по всій продукції, а розподіл їх на окремі вироби здійснюється пропорційно до випущеної продукції.
Відпуск на виробництво сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів і палива здійснюється на основі належно оформлених документів, у яких зазначаються необхідні параметри, їхня вага, об'єм, площа або кількість відповідно до діючих норм затрат, також види продукції, для яких вони відпущені.
За будь-якого застосування методу обліку затрат на виробництво фактичними затратами матеріалів на виробництво вважається фактичне їх використання на виготовлену і здану за призначенням згідно із спеціальними документами продукції.
При цьому фактичні затрати повинні бути підтверджені спеціальними розрахунками і звітами в яких ці затрати порівнюються з затратами за нормами і розшифровуються відхилення від норм із зазначенням їх причин і винуватців.
Відхилення від норм (нормативні затрати) списуються не на виробничу собівартість виробленої продукції (робіт, послуг), а на собівартість реалізованої продукції.
Затрати на оплату праці на підприємстві визначаються входячи з відрядних розцінок, тарифних ставок і посадових окладів, що встановлюються залежно від результатів праці, її кількості і якості, стимулюючих і компенсуючих виплат, систем преміювання робітників, керівників, спеціалістів за виробничі результати.
Фактичні затрати на оплату праці, що відносяться на собівартість продукції,враховуються за статтями калькуляції "Основна заробітна плата" та "Додаткова заробітна плата", а також за комплексними статтями калькуляції.
До статті "Основна заробітна плата" відносяться затрати на виплату основної заробітної плати, обчислені згідно з прийнятим підприємством системи оплати праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників, зайнятих виробництвом продукції.
Заробітна плата робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг) безпосередньо включається до собівартості відповідних видів продукції.
Частина основної заробітної плати робітників, зайнятих у виробництві відповідної продукції віднесення якої безпосередньо до собівартості окремих

 
 

Цікаве

Загрузка...