WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності - Реферат

Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності - Реферат

якою датою визначатиметься момент початку перевірки, в Порядку не зазначено. На думку автора, такою датою може бути дата, зазначена в журналі перевірок суб'єктів господарювання, але за умови, якщо такий журнал веде фізична особа - приватний підприємець.
ПРОЦЕДУРА ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
Письмове повідомлення із зазначенням дати проведення планової перевірки надсилається суб'єкту підприємницької діяльності не пізніше ніж за десять календарних днів до початку перевірки. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються фізичним особам рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави виклику, дата і година, на яку викликається громадянин, а також місцезнаходження податкового органу.
Документальна перевіркафінансово-господарської діяльності платника податків проводиться за місцезнаходженням суб'єкта підприємництва та/або за місцем здійснення підприємницької діяльності, щодо якого проводиться така перевірка.
Органи державної податкової служби можуть також запрошувати платників податків для проведення перевірки до органу державної податкової служби. Документальна перевірка може проводитись у приміщенні податкового органу за бажанням платника податків.
Перед початком проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків за місцезнаходженням податкового органу посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, зобов'язана прийняти надані суб'єктом підприємницької діяльності документи, пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності за період, що перевіряється за описом. В інтересах платника податків опис наданих для перевірки документів необхідно скласти особисто. В противному випадку такий опис складається посадовою особою державної податкової служби, відповідальною за проведення перевірки, у присутності платника податку. При цьому факт відмови платника податку від особистого складання опису фіксується в акті перевірки.
Опис наданих для перевірки документів складається у двох примірниках у присутності посадової особи, відповідальної за проведення перевірки. В описі в обов'язковому порядку зазначається кожний переданий документ із зазначенням його найменування, номера та дати видачі. В разі наявності значної кількості однотипних документів, наприклад, накладних на придбання товару, в описі допускається запис із зазначенням назви однотипних документів (накладна), їх кількість, за який період діяльності вони надані та кількість аркушів.
У кінці опису суб'єкт підприємницької діяльності зазначає, що для проведення перевірки документи надані в повному обсязі; інші документи, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, відсутні.
Посадова особа, яка здійснює перевірку, ознайомившись із наданими для перевірки документами, перевіривши їх наявність за описом, робить у ньому запис про прийняття для проведення документальної перевірки документів, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, зазначає дату їх прийняття та ставить особистий підпис.
Один примірник опису додається до матеріалів перевірки, а інший, з відміткою посадової особи про отримання документів, залишається у платника податків. Після закінчення перевірки посадова особа, відповідальна за проведення перевірки, повертає платнику податків документи за описом. Платник податків на першому примірнику опису, що додається до акта перевірки, вчиняє запис: "Документи після завершення проведення перевірки отримав у повному обсязі", зазначає дату їх отримання та ставить особистий підпис.
У разі відсутності у платника податків документів, пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, необхідно надати письмове пояснення щодо причин їх відсутності.
Результатом проведення документальної перевірки є складення акта документальної перевірки, який має містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема, норм податкового та валютного законодавства, а також невиконання платником податків законних вимог посадової особи податкових органів, яка проводила перевірку.
В акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень податкового та валютного законодавства. При цьому факти виявлених порушень податкового та валютного законодавства мають викладатися чітко, об'єктивно та повною мірою, з посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність зазначених фактів.
Обов'язковими вимогами до Акта документальної перевірки є те, що він має бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.
У разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника податків, що перевіряється.
В акті документальної перевірки, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних.
СКЛАД І ЗМІСТ АКТА ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
Акт документальної перевірки складається з трьох частин - вступної, описової та висновку.
Вступна частина акта документальної перевірки має містити дані щодо:
дати підписання акта перевірки (число, місяць, рік підписання акта посадовими особами, що проводили перевірку, та суб'єктом підприємницької діяльності - фізичною особою);
номера акта перевірки (порядковий номер журналу реєстрації перевірок, код структурного підрозділу, ідентифікаційний номер фізичної особи);
місця складання акта перевірки;
прізвища, ім'я та по батькові суб'єкта підприємницької діяльності, його ідентифікаційний номер та адреса, зазначена в реєстраційних документах;
підстав для проведення документальної перевірки відповідно до вимог Указу Президента України від 23 липня 1998 р. № 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності";
дати та номеру посвідчення на документальну перевірку, назви органу державної податкової служби, який його виписав;
посади, назви структурного підрозділу, назви органу податкової служби, прізвища, ім'я та по батькові особи, що проводить перевірку;
документальної перевірки (планова чи позапланова). У разі проведення

 
 

Цікаве

Загрузка...