WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Функції ДПС (державної податкової служби). 2. Контроль дотримання валютного законодавства - Контрольна робота

1. Функції ДПС (державної податкової служби). 2. Контроль дотримання валютного законодавства - Контрольна робота

Закону;
г) передає правоохоронним органам матеріали про факти правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність;
ґ) по фактах порушень порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі установленого цим Законом, робить подання до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики щодо застосування до резидентів чи нерезидентів індивідуального режиму ліцензування або тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності;
д) перевіряє дотримання вимог валютного законодавства України за інформацією, наданою органами та агентами валютного контролю або іншими державними органами по мірі її надходження;
е) видає в межах, передбачених цим Законом, обов'язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення валютного контролю.
7. Державна митна служба України:
а) здійснює контроль за додержанням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України в момент здійснення такого переміщення;
б) забезпечує передачу уповноваженим банкам інформації стосовно митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України у межах здійснення зовнішньоекономічних операцій у порядку, встановленому за погодженням з Національним банком України.
8. Агенти валютного контролю здійснюють контроль за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через їх установи.
У випадках, встановлених законами України, про виявлені порушення агенти валютного контролю інформують Національний банк України та органи державної податкової служби в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.
9. Органи валютного контролю та інші державні органи про виявлені порушення валютного законодавства при виконанні контрольних функцій в межах їх повноважень інформують Національний банк України у порядку, установленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.
Права і обов'язки органів і агентів валютного контролю та їх посадових осіб
1. Органи валютного контролю та їх посадові особи в межах своєї компетенції і відповідно до законодавства України мають право:
а) проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентами валютного законодавства;
б) проводитиперевірки повноти та достовірності обліку та звітності за валютними операціями резидентів і нерезидентів, у тому числі одержувати безкоштовно необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають в ході перевірок;
в) для проведення валютного контролю запитувати й одержувати документи і інформацію, пов'язану з проведенням валютних операцій, відкриттям і веденням рахунків в межах повноважень, наданих законодавством України;
г) видавати обов'язкові для виконання вказівки про усунення виявлених порушень валютного законодавства;
ґ) у порядку, визначеному законодавством України, за порушення валютного законодавства застосовувати міри відповідальності, передбачені пунктом 1 статті 21 розділу IV цього Закону, іншими законодавчими і нормативними правовими актами України.
2. Органи валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані:
а) надавати резиденту (нерезиденту), який перевірявся, акти проведених ними перевірок для ознайомлення;
б) не допускати розголошення інформації щодо діяльності та фінансового стану резидентів і нерезидентів, яка стала відома при здійсненні валютного контролю.
3. Агенти валютного контролю та їх посадові особи в межах своєї компетенції і відповідно до законодавства України мають право:
а) вимагати у резидентів, а також нерезидентів, які здійснюють валютні операції через ці установи, пред'явлення документів, які необхідні для підтвердження законності валютної операції та права на її проведення.
Документи, які необхідні для підтвердження законності валютної операції, агент валютного контролю визначає, виходячи із змісту валютної операції та вимог нормативно-правових актів Національного банку України щодо здійснення цієї валютної операції;
б) безкоштовно одержувати від резидентів, а також нерезидентів, які здійснюють валютні операції через ,ці установи, документи, зазначені в підпункті "а" цього пункту, необхідні пояснення, інші додаткові довідки і відомості з питань, які виникають у ході здійснення контролю за валютними операціями.
4. Агенти валютного контролю та їх посадові особи зобов'язані:
а) здійснювати контроль за валютними операціями, що проводять резиденти і нерезиденти через їх установи;
б) відмовляти у здійсненні валютної операції у разі отримання відмови від резидента або нерезидента, який здійснює валютні операції через ці установи, ну представленні документів, про які йдеться у пункті 3 цієї статті, або незаконності валютної операції, або виявлення, що резидент чи нерезидент не має права на її проведення;
в) надавати резиденту або нерезиденту, якому відмовлено у здійсненні валютної операції, письмове пояснення причин відмови;
г) не допускати розголошення інформації щодо діяльності та фінансового стану резидентів і нерезидентів, яка стала відома при здійснення валютного контролю, крім випадків, прямо передбаченими законами України;
ґ) надавати звітність за власними валютними операціями та за валютними операціями резидентів і нерезидентів згідно із статтею 19 цього Закону.
Використана література:
1. Закон України № 849-ІV від 22 травня 2003 року Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" та деяких інших законодавчих актів / Доходи Державного бюджету України на 2003 рік / Офіційний вісник України: 2003. - №23. - С. 59-65.
2. Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные истины / Пер. с франц. Т.А. Карлова; Под. ред. И.А. Егорова. - М.: ТЕИС, 2001. - 96 с.
3. Розвиток та модернізація Державної податкової служби України: Інформаційний довідник / Державна податкова адміністрація України. Департамент розвитку та модернізації Державної податкової служби. К.: 2002. - № 2. - С. 6.

 
 

Цікаве

Загрузка...